Hare Krišna! Dokončili jsme téma Oddaná služba, kde jsme přidali části Nadšení, Modlitby, Předchozí zrození a Ochrana. Dále jsme přidali témata Divadelní hry a Filmy. Také jsme přidali velké téma Vzdělávání, výchova dětí a školka, kde naleznete části Odpovědnost rodičů za děti, Školka, Děti ve vědomí Krišny, Dětská disciplína, Dětské hry, Zdraví a strava dětí a Dětské knihy. Překlad: Vijaya Baladév dás, Jan Mareš, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás a jeho kolegové.

Překlady

Hare Krišna! Přidali jsme další témata a to Naslouchání a Vztahy s veřejností. Překlad: Vijaya Baladév dás, Punya palaka dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás

Překlady

Hare Krišna! Přidali jsme osmý díl Následování Šríly Prabhupády. Překlad: Vijaya Baladév dás, editace:Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás, titulky: Michal Harciník

Video
Duchovní mistr a žák

Hare Krišna! Přidali jsme prvních pár kapitol knihy Guru a žák, což je kompilace citátů z knih Šríly Prabhupády na toto téma. Zatím zde najdete Úvod, Klíčové verše týkající se duchovního mistra a první kapitolu Absolutní nutnost přijmout duchovního mistra. Následují ještě další čtyři kapitoly, které postupně přidáme. Pokorně navrhuji, že by tuto knihu měli všichni povinně číst před doporučením na zasvěcení, aby lépe pochopili celé téma.

Překlad
Šikšámrita

Hare Krišna! Dokončili jsme obrovské téma Uctívání Božstev, dále jsme přidali celé téma Ratha-játrá a festivaly obecně a poslední celé téma Vlastnosti - božské a démonické. Také jsme přidali dvě části z tématu Oddaná služba a to Obecně a Odevzdání se. Překlad: Vijaya Baladéva dás, Jan Mareš, editace: Hemalata Thakurání deví dásí, financování: Satyaráj dás a jeho kolegové. 

Překlady
Šikšámrita

Hare Krišna! Přidali jsme téma Sádhana bhakti a regulativní principy, kde najdete části Nezbytnost sádhana bhakti, Výsledek sádhana bhakti, Výsledek zanedbávání sádhana bhakti a Čtyři regulativní principy. Dále jsme přidali témata Restaurace a Vztah ke Krišnovi. Překlad: Vijaya Baladéva dás, editace: Hemalata Thakurání deví dásí, financování: Satyaráj dás a jeho kolegové.

Překlady
Šikšámrita

Hare Krišna! Přidali jsme celé téma Sannjás. Překlad: Vijaya Baladéva dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás a jeho kolegové.

Překlad