Hare Krišna! Přidali jsme další části Šikšámrity. Dokončili jsme kategorii časopis Návrat k Bohu - důležitost, kde jsme přidali posledních šest dopisů počínaje dopisem Čitsukhánandovi z 25.března 1971. Také jsme přidali další část dopisů k tématu psaní, redigování, grafická úprava a obsah. Překlad: Jan Mareš, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás

Překlad

Hare Kršna Přidali jsme nové přednášky z Čaitanja čaritámrity. Ti z vás,kteří si chtějí stáhnout celé album, mohou tak učinit na tomto odkazu. Odkaz je funkční jen po kliknutí na nadpis této aktuality. 

Přednášky

Hare Krišna! Přeložili jsme knihu Ācārya, která vznikla před více než dvaceti lety u příležitosti stého výročí dne zjevení Śrīly Prabhupādy. Pojednává o jeho vlastnostech a je doplněna pěkným úvodem od Lokanāth Svāmīho.  Překlad: Nitai Navadvīpacadra dās Editace: Hemalata thākurānī devī dāsī

Překlad
Šikšámrita

Hare Krišna! Přidali jsme další části knihy ŠIkšámrita. Je přeložena celá část Astrologie a Astronimie, dále celá část Zpátky domů, zpátky k Bohu a také kousek z tématu Časopis návrat k Bohu.  Překlad: Jan Mareš, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás

Překlady
Vzpomínky na Šrílu Prabhupádu díl druhý

Haré Kršna! Přidali jsem další video se vzpomínkami na Šrílu Prabhupádu. Překlad: Jan Mareš, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás, titulky: Michal Harciník

Video
Vaisištjáštakam

Přidali jsem příspěvek ke Vjása-púdže Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Gósvámího Prabhupády 1961 Šríla A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda český překlad a vysvětlivky: bh. Jan Mareš, 2016

Překlad
Procházky

Haré Krišna! Přidali jsme další přeloženou procházku.  Překlad: Lukáš Neradílek Editace: Hemalata Thákurání deví dásí

Překlad