Hare Krišna! Přeložili jsme krátké video o Šrílovi Prabhupádovi a jeho velmi významném postavení oddaného, který byl poslám na zem, aby šířil slávu sankírtanu Šrí Krišny. Pro neznalé, divadlo ve videu a poté část lekce, kde se mluví o tom, že Čaitanja Maháprabhu pošle svého zástupce, tak je to pasáž z Čaitanja Mangaly od Locana dáse Thákura.

Video

Hare Krišna! Přidali jsem podčást tématu Vedení chrámů v ISKCONu a to Jak vést a zaměstnávat oddané, kde najdete první část Oddaní by měli vykonávat své povinnosti. Dále jsme přidali celé téma Bhaktivédantův institut. Překlad: Vijaya Baladév dás, Jan Mareš, editace: Hemalata Thakurání, financování: Satyaráj dás.

Překlady

Hare Krišna! Přidali jsem další části Vedení chrámů v ISKCONu a to Chrámové programy, Svatební obřady, Výstavy figurín, Bezpečnost, Kancelářské potřeby,hlavičkové papíry a podpisy, Právní, registrační a imigrační záležitosti. Překlad: Vijaya Baladév dás, editace: Hemalata Thakurání, financování: Satyaráj dás.

Překlady
Videa

Hare Krišna! Přidali jsme na web další videa a to Gurudéva, Nejlepší dárky, Štěstí na druhé Avenue, Vaišnavové, Plná nektarinka, První Ratha játrá festival a Svámidží.

Video
Následování Šríly Prabhupády - díl šestý

Hare Krišna! Přidali jsme další díl Následování Šríly Prabhupády. Všechny díly jsou již přeložené a zbývá jen nasázet titulky do videí. Takže celou sérii bychom měli do konce roku mít hotovou. Překlad - Jan Mareš, editace - Hemalata thákurání dásí, financování - Satyaráj dás, titulky -Roman Bauer

Video
Áčárja 3, 4, 5

Hare Krišna! Přidali jsme na web další díly série Áčárja.

Video
Šikšámrita

Hare Krišna! Přidali jsme další části sekce Vedení chrámu v ISKCONu a to Jak využívat peníze, Jak vést účetnictví, Jak vést chrám, Pravidla a postoje, Každé středisko by mělo být nezávislé, Přizpůsobení se času, místu a okolnostem a Zdobení konstrukce mrakodrapu. Překlad: Vijaya Baladév dás, editace: Hemalata Thakurání, financování: Satyaráj dás.

Překlady