Śrí Námámrita

Začali jsme s překladem další kompilace veršů a významů od Šríly Prabhupády. Śrí Námámrita se zabývá zpíváním svatého jména. Na webu naleznete první kapitolu, která se jmenuje Svaté jméno: Univerzální a svrchované náboženství pro tento věk. Překlad: Vijaya Baladéva dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás. 

Překlad