ŠRÍ NÁMÁMRITA

Hare Krišna! Přidali jsme dvě poslední kapitoly (4 a 5) Šrí Námámrity. Překlad: Vidžaja Baladéva dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satjarádž dás a jeho kolegové.

Překlady