Varnášrama-dharma

Hare Krišna! Přidali jsme prvních třináct kapitol kompilace slov Šríly Prabhupády a to na téma Varnášrama-dharma. Překlad: Jan Mareš, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satjarádž dás a jeho kolegové.

Překlad