56-11 „Dopis prezidentovi

Jeho Excelence dr. Rádžéndra Prasáda

Prezident Indické unie

Raštrapati Bhaván, Nové Dillí

 

(prostřednictvím jeho soukromého tajemníka Šrí Višvanátha Varmy)

 

Nechť tento dopis potěší Vaši nanejvýš vznešenou Ctihodnost.

Laskavě přijměte mé pokorné poklony. V Indii je odnepaměti zvykem, že se občan státu obracel na krále, aby vyjádřil své stížnosti pro záchranu, a král velmi laskavě zvážil jeho případ, jak mu kázala povinnost, a poskytl mu potřebnou úlevu královským soudem.

V tomto okamžiku Vaše Excelence sedí v postavení krále vůlí a milostí Pána a jako pravý vaišnava musím přijmout Vaši Excelenci jako zástupce Nejvyššího Pána, Šrí Krišny, jak se vyjádřil na stránkách Bhagavad-gíty. Jako takový bych chtěl Vaší nejvýše vznešené Ctihodnosti předložit následujících několik řádků pro příznivé zvážení a učinění potřebného v čistém vědomí. Vaše Excelence je autorizovaným představitelem Šrí Krišny a doufám, že vás Šrí Krišna nasměruje z nitra ve věci mé transcendentální služby Jemu.

Předkládám zde, že milostí Šrí Krišny skrze Jeho zosobněnou milost –

mého duchovního mistra - jsem si důkladně uvědomil, že návrat k Bohu je nejvyšší výsada lidstva a je to ta nejvyšší dokonalost lidského života. Bohužel dnešní lidskou civilizaci velmi přitahuje krása apará prakriti, iluzorní hmotné přírody, a jako taková je přemožena démonskou podobou sklonu k ateistickému uspořádání civilizace projevenému v podobě uspokojování smyslů. Tento sklon je nebezpečně škodlivý pro skutečný pokrok života.

Cílem života by mělo být upřímné úsilí vrátit se k Bohu, ale v rozporu s tím je tu sklon vrátit se do pekla nebo do koloběhu evolučního zvířecího života, jak je popsán v 16. kapitole Bhagavad-gíty.

Proto je prosím zachraňte před velkým poklesnutím. Věřte mi nebo ne, mám představu o návratu k Bohu ihned po opuštění svého dnešního hmotného těla, a abych s sebou vzal všechny současné muže a ženy na světě, založil jsem časopis Návrat k Bohu jako jeden z prostředků na této cestě. Prosím, neuvažujte o mně jako o báječném nebo šíleném člověku, když říkám, že se po opuštění svého současného hmotného těla vrátím k Bohu! Je to zcela možné pro každého a pro nás všechny.

V Bhagavad-gítě se jasně říká, že každý, kdo přijme specifický princip přijetí Šrí Krišny, Osobnosti Božství, bude schopen dosáhnout toho nejvyššího transcendentálního cíle života – bez ohledu na to, kdo je, ať se narodil jako nedotknutelný nebo pokleslá žena, dělník nebo člověk, který obchoduje s rupiemi, anny nebo paisy. Vzhledem k tomu, jaká je potíž pro zbožného bráhmanu a oddaného krále, aby se vrátil k Bohu? Každý by proto měl přijmout tuto zásadu návratu k Bohu, aby byl propuštěn z dočasného světa utrpení.

Tuto skutečnost potvrzuje Šrí Čaitanja Maháprabhu jako praktický demonstrátor Bhagavad-gíty a jako nejvelkodušnější inkarnace Šrí Krišny – osobnost Šrí Krišny Čaitanji vytvořila cestu pro návrat k Bohu tak snadnou pro každého, že dokonce i chlapec z tohoto světa může přeplavat oceán náboženství, ačkoliv je tolik plný  nebezpečných zvířat připravených pohltit pokleslého člověka v té velké mase vody. Jednoduše jsem přijal jednoduchou metodu Šrí Čaitanji Maháprabhua, která je vhodná pro moderní lidi obecně. Jako takový se cítím stejně jistě, že se vrátím k Bohu, jako nepochybuji po snědení večeře, že jsem se najedl ke své spokojenosti. Tento pocit je nezbytným doprovodným faktorem pro velkou vědu oddané služby ve schválené posloupnosti Šrí Čaitanji Maháprabhua.

Proto velmi dychtím šířit tajemství mého úspěchu všem mužům a ženám světa jako přirozený důsledek a hledám pomoc a spolupráci Vaší Excelence v tomto velkém pokusu o transcendentální službu. Přikládám zde dvanáct výtisků Návratu k Bohu pro informaci Vaší Excelence. Pokud je to možné, laskavě si je všechny projděte a jsem si jist, že Vaše Ctihodnost mě správně pochopí ohledně mého tvrzení. Pokud to není možné, Vaše Excelence se může laskavě podívat pouze na titulky a jsem si jistý, že to Vaší Excelenci také poskytne představu o mém jednoznačném tvrzení.

Pro celosvětovou propagandu této nejdůležitější služby lidstvu je nutné, aby Vaše Excelence poskytla pomocnou ruku v této věci nutnou, protože Vaše vznešená Ctihodnost je také osobně způsobilá vykonat tuto práci. Přestože je to metoda velmi jednoduchá pro všeobecné osvojení, není možné, abych v tomto dopise vyjádřil všechna slova, která si přeji Vaší Ctihodnosti říci. Jako takový zde usiluji o rozhovor s Vaší Ctihodností. Když Vaše Excelence osobně uvidí doklady a program mé práce a můj dobrý úmysl, jsem si jistý, že Vaše Excelence bude mít zájem se mnou spolupracovat. Je třeba nesmírné práce, pokud jde o indický duchovní přínos, a myslím si, že vláda může tuto záležitost pojmout vědecky pro dobro všech lidí. Zvláštní kultura Indie vyžaduje, aby existovalo ministerstvo duchovních záležitostí, aby zachránilo vznešenou kulturu Bhárata-varši. V současnosti volám sám na poušti. Prosím pomozte mi v této ušlechtilé věci a prokažte mi laskavost. Děkuji vám v očekávání časné odpovědi.

 

Jsem,

váš ve službě Pánu,

A. Č. Bhaktivédánta“ (dŠP prezidentovi Indické unie, 21. listopadu 1956)

 

68-02 „Dnes jsem dostal také jeden dopis od Upéndry a jsem rád, že bude propuštěn do 10 dnů. To bylo mé očekávání, když mě přišel navštívit, že nemůže být vězněn víc než týden. Tento případ utrpení oddaného je třeba pečlivě zaznamenat.

Upéndra byl zpočátku vězněn 3 měsíce, ale bylo to zkráceno na jeden týden. Podobně, když jsou oddaní viděni v potížích, mělo by to být přijato jako Boží milost. Tak jako bylo Upéndrovo utrpení po dobu 3 měsíců určeno zákonem, ale Boží milostí bylo toto utrpení zkráceno na pouhý jeden týden. Oddaný tedy vždy přijímá své utrpení jako minimalizované Boží milostí, ačkoliv by musel trpět mnohokrát více. Každý, kdo přijímá tuto filozofii Boží milosti v podmínkách utrpení a stále dělá pokrok v rozvoji vědomí Krišny, říká se, že se jistě vrátí domů, zpátky k Bohu.“ (dŠP Gurudásovi, 13. února 1968)

 

68-06 „Tvoje otázka, jestli extatická láska mezi Pánem Nárájanem a Jeho oddanými na Vaikunthách a Pánem Krišnou a Jeho oddanými na Krišnalóce jsou kvalitativně stejné, pak jaká je výhoda následování cesty vědomí Krišny, jejíž filozofii askeze je těžké pochopit?“ Filozofie vědomí Krišny zahrnuje celou vaišnavskou filozofii. Když hovoříme o Krišnovi, to slovo znamená Ráma, Nrsimha, Varáha a všechny ostatní podobné expanze a inkarnace. Vědomí Krišny tedy zahrnuje vaikunthské vědomí, ale vaikunthské vědomí nezahrnuje vědomí Krišny. Ti, kdo přísně dodržují vaišnavské zásady, jsou povýšeni na Vaikunthalóky. Ale ti, kteří vyvinuli spontánní lásku ke Krišnovi, jsou povýšeni na Krišnalóku. Ačkoliv vědomí Krišny zahrnuje vědomí Vaikunthy, čisté vědomí Krišny je spontánní láska ke Krišnovi bez jakýchkoliv usměrňujících zásad. Může to být vysvětleno tak, že mladý chlapec nebo mladá dívka jsou spontánně přitahováni, aniž by se dříve řídili nějakými usměrňujícími zásadami. Když člověk rozvíjí takovou spontánní lásku k Bohu, nazývá se to čisté vědomí Krišny. V našem podmíněném životě jsme zapomněli na náš vztah k Bohu, ale pomocí usměrňujících zásad můžeme upozornit na niterné činnosti, stejně jako se revmatismem zmrzačený člověk postupně uzdravuje některými tělesnými cviky. Podobně, usměrňující zásady nás mají přizpůsobit našemu latentnímu postoji služby, ale když je zralý, stane se spontánním, a to je čisté vědomí Krišny. A toto vysoce povznesené vědomí umožní vstup na Krišnalóku. Živý příklad takové spontánní lásky je projeven v gópích a obyvatelích Vrindávanu. Ze Šrímad-Bhágavatamu se můžeme dozvědět, jak moc spontánně milují Krišnu.“ (dŠP Rúpánugovi, červen 1968)

 

68-08 „V Bhagavad-gítě se říká, že i velmi malý pokus na cestě vědomí Krišny může osobu zachránit před tím největším nebezpečím. Vědomí Krišny je duchovní vědomí, a cokoliv je dosaženo ve věci realizace tohoto duchovního pokroku, to nikdy nepřijde nazmar. Je skutečností, že existují dva druhy vědomí: vědomí Krišny a vědomí, které se netýká Krišny. Člověk může jednat s vědomím Krišny do určitého procenta, a jiný člověk může jednat s vědomím Krišny o vyšším procentu nebo se stoprocentním pokrokem.

Ti, kteří nejsou schopni uskutečnit stoprocentní pokrok, musí zůstat v hmotném světě, ale podle procenta pokroku se mohou příště narodit buď v bohaté rodině, nebo ve velmi čisté rodině; v obou případech osoba dostává šanci mít lidské tělo, aby mohla dosáhnout pokroku z místa, kde v posledním životě skončila. Nejlepší je, aby se každý inteligentní člověk snažil dovršit toto vědomí Krišny v tomto životě. Dokončení znamená, že musí dospět k závěru, že nemá již žádnou potřebu hmotného požitku. Duchovní požitek života je realita, a když je člověk dokonale připraven přijmout duchovní požitek a zcela chápe zbytečnost hmotného požitku, je to dokonalé hledisko.“ (dŠP Aniruddhovi, 24. srpna 1968)

 

68-09 „Náš vztah je věčný, ale jestliže někdo zaostává, navzdory našemu věčnému vztahu se nemusí v cíli setkat s ostatními. Stejně jako hejno ptáků – ačkoliv mají velmi důvěrný vztah, každý z nich musí letět po nebi svou individuální silou. Pokud je některý slabší, ostatní ho nemohou na nebi udržet. To je zákon přírody. Dokud je každý z nás silný ve vědomí Krišny, není pochyb o tom, že můžete letět do duchovního nebe a setkat se tam bez selhání. Proto je individuální síla nanejvýš důležitá a je jí dosaženo i ve společnosti oddaných. Můžeš si tedy udělat svůj vlastní úsudek.“ (dŠP Satsvarúpovi, 20. září 1968)

 

69-04 „Ptala ses na to, jak opouštíme své tělo a vstupujeme do duchovního nebe. Tato informace je velmi pěkně vysvětlená v první kapitole druhého zpěvu Šrímad-Bhágavatamu. Jde o to, že tento vesmír je jako kokosový ořech, a stejně jako u kokosového ořechu má pokryv z několika vrstev. Každá vrstva je údajně desetkrát silnější než ta předchozí. Když je tedy živá bytost způsobilá a plně připravená vstoupit do duchovního nebe, spojí své různé tělesné prvky, které se nazývají země, oheň, voda, vzduch a éter. Tyto tělesné prvky se vracejí do oněch vrstev pokryvu a živá bytost se vrací do duchovního nebe.

Čistí oddaní nechtějí vstoupit do žádného z vyšších planetárních systémů tohoto vesmíru. Někdy mystičtí jógí mají zájem vidět vyšší planetární systémy a před vstupem do duchovního nebe využívají toho, že vidí vyšší planetární systémy. Ale čistý oddaný tak dychtí vrátit se do duchovního nebe, zvláště oddaní Krišny, že se nesnaží vstoupit ani na Vaikunthalóky. Vše závisí na intenzivní touze živé bytosti a Krišna poskytuje veškeré možnosti pro splnění těchto přání. Pokud jde o nás, měli bychom vždy velmi dychtit přímo kontaktovat Krišnu podle příkladu Pána Čaitanji. A jelikož jsi Vrindávanéšvarí, měla by ses vždy modlit ke Šrímatí Rádhárání, aby tě zaměstnala ve své službě. To bude naplnění tvého života.“ (dŠP Vrindávanéšvarí, 26. dubna 1969)

 

69-09 „Po tolik nesčetných životů podmíněné duše poskytovaly veškerou svou službu a energii službě máji a já žádám všechny své žáky, aby tento jeden život poskytli celou svou energii a službu Krišnovi. Duchovní síla je věčná, a proto dát Krišnovi jeden život není příliš obtížné. A přesto, když budeme vážně následovat zásady oddanosti, tento jeden život služby Krišnovi poskytne absolutní a konečné řešení všech problémů života. Upřímná oddaná služba i v jediném životě stačí k tomu, aby se člověk stal kvalifikovaným natrvalo se vrátit do světa Vaikunthy. Vědomí Krišny má tuto moc. Drž se tedy této cesty, jak to děláš nyní, a s tím, jak se budou tvoje upřímnost a odhodlání stále zvyšovat, Krišna bude jistě potěšen udělit ti všechna požehnání.“ (dŠP Madhudvišovi, 7. září 1969)

 

70-06 „Krišna chce, aby se každá živá bytost vrátila domů, zpátky k Bohu, takže pokud dokážeme přimět jedinou osobu, aby pochopila, že tento hmotný svět není určen pro náš život a že náš skutečný domov je v duchovním světě, a pokud o této filozofii dokážeme přesvědčit i jedinou osobu, je to úspěch našich misijních činností.“ (dŠP Jadurání, Baradrážovi a Muralídharovi, 4. června 1970)

 

71-04 „Jednoduše využijte tento manželský život pro šíření slávy Pána Krišny a již v tomto životě budete povýšeni do společnosti Krišny na Gólóce Vrindávanu.

Setrvejte prosím na úrovni čistoty, džapujte denně bez výpadků šestnáct kol, následujte všechny usměrňující zásady, přečtěte všechny naše knihy a váš život bude jistě úspěšný. Pokud není člověk dostatečně zmocněn, nemůže kázat vědomí Krišny. Skutečnost, že kážete tak pěkně, je tedy důkazem, že vám již Krišna požehnal. Kažte tedy vědomí Krišny a buďte šťastní.“ (dŠP Vaikunthanáthovi a Šaradíji, 4. dubna 1971)

 

71-05 „To je dokonalost ve vědomí Krišny, být tak zaměstnaná láskyplnou službou Krišnovi, že nedokážeš být bez této služby ani okamžik. Tak či onak, buď vždy zaměstnaná. A když nebude na práci nic jiného, můžeš se vždy posadit a džapovat mantru Hare Krišna. Šestnáct kol denně je minimální požadavek, ale měla bys džapovat Hare Krišna co nejvíce. A přísně následovat všechny usměrňující zásady. Přečti všechny naše knihy, navštěvuj přednášky a choď na pouliční sankírtan. Tímto způsobem buď zaměstnaná prací pro Krišnu 24 hodin a budeš šťastná a na konci se vrátíš domů, zpátky k Bohu.“ (dŠP Kírtice, 21. května 1971)

 

71-08 „V duchovním nebi není zrození, tak jak by tam mohlo být dítě? Krišna je tam věčně jako Kišóra, šestnáctiletý mladík. Jeho dětské zábavy jsou projeveny ve hmotných vesmírech. Nejlepší věc bude, když budeš džapovat Hare Krišna, půjdeš na Krišnalóku a najdeš odpovědi na všechny tyto otázky sama.“ (dŠP Ékájaní, 31. srpna 1971)

 

71-10 „Chápu, že jste všichni velmi upřímní a velmi kvalifikovaní oddaní a nyní díky Krišnově milosti jste plně zaměstnáni v Jeho službě. Plně využijte této příležitosti a zdokonalte své životy, to je moje žádost. Náš proces je jednoduchý. Následujte přísně zásady, džapujte nejméně šestnáct kol mantry Hare Krišna denně, přečtěte všechny naše knihy, choďte na pouliční sankírtan a tímto způsobem buďte zapojeni do práce pro Krišnu dvacet čtyři hodin. Pak budete vždy myslet na Krišnu a nakonec se vrátíte zpátky ke Krišnovi, zpátky domů, zpátky k Bohu.“ (dŠP mým drahým synům a dcerám v Denveru, 13. října 1971)

 

71-11 „Chápu, že jsi velmi upřímná dívka, a to je první kvalifikace pro rozvinutí lásky ke Krišnovi. Nyní zvyšuj tuto upřímnost stále více a více tím, že se zapojíš celým srdcem a s velkým nadšením do služby Krišnovi, a velmi brzy uzraje láska k Bohu. Budeš v tomto životě stále šťastnější a nakonec se vrátíš domů, zpátky ke Krišnovi, užívat si věčného života, plného blaženosti a poznání a ve společnosti nejvyššího cíle lásky, Krišny. Náš proces dosažení této úžasné existence není vůbec obtížný. Následuj přísně usměrňující zásady, džapuj nejméně šestnáct kol denně a vždy mysli na Krišnu [TEXT NEJASNÝ] život a tvoje budoucnost bude velmi zářná.“ (dŠP Kšamě déví dásí (Lynn Edwards), 6. listopadu 1971)

 

71-11 „Zaznamenal jsem zejména tvůj popis nešťastné nehody, která se odehrála a která si vzala naše přátele Džananiváse dása brahmačárího a Willa Prabhua. Na jedné straně nám musí být velmi líto, když jsou naši drazí přátelé vzati z tohoto světa, a na druhé straně bychom měli být spokojeni, že čistý oddaný není nikdy ztracen. Získá další dobrou šanci rozvíjet vědomí Krišny, nebo pokud je pokročilý, vrátí se domů, zpátky k Bohu. Ale i když oddaný není zralý, měli bychom si být jisti, že se narodí v bohaté nebo oddané rodině. Jejich lidský život ve velmi dobrém postavení je zaručen. Postavení oddaného je vždy lepší než postavení obyčejného karmího. Karmí neznají příští život, ale oddaní jsou si zcela jisti, že budou mít pěkné lidské tělo. Modleme se tedy za odešlé duše, aby se mohly znovu zapojit do Krišnovy služby.“ (dŠP Patitovi Uddharanovi, 15. listopadu 1971)

 

71-11 „S radostí je přijímám jako své upřímné žáky. Nyní jim dávej všemožné dobré rady, jak šířit toto hnutí pro vědomí Krišny. Nechť dozajista vědí, že něco, co je dáno Krišnovi, není nikdy ztraceno ani promarněno, a pokud jsou odhodláni, velmi brzy se mohou vrátit k Bohu.“ (dŠP Satsvarúpovi, 21. listopadu 1971)

 

71-11 „Jsem velmi rád, že jsi přijal zodpovědnost za řízení tak důležitého střediska, jako je Berkeley. Vím, že v tomto městě je mnoho studentů, proto je přitahuj do našeho hnutí pro vědomí Krišny rozdáváním prasádam a naší Krišny si vědomé filozofie. Můžeme zpochybnit jakoukoliv nesmyslnou filozofii, ať je to Sókratés, Platón, Kant, Darwin – všechny, tolik mentálních spekulantů a překrucovačů významu slov, kteří svedli tolik lidí. Nyní je tvým úkolem je nalézt a odhalit, aby lidé mohli ocenit skutečnou filozofii. Musíme se nyní stát velmi vážnými, abychom zachránili lidi tohoto světa před touto velmi nebezpečnou situací. Staň se tedy sám velmi přesvědčeným o naší filozofii a pak bude tvoje kázání účinné. A snaž se na všech vysokých školách prodávat co nejvíce knih. Jedná se o akademické informace, bezchybnou vědu. Prosím pomáhej mi v této vznešené práci a buď si jist, že se svou upřímnou prací tímto způsobem velmi brzy vrátíš domů, zpátky k Bohu.“ (dŠP Lóčanovi dásovi, 24. listopadu 1971)

 

71-12 „Přijměte prosím má požehnání. Obdržel jsem váš laskavý dopis z 12. listopadu 1971 a jeho obsah mě velmi potěšil. Rádhá a Krišna ke mně byli tak milostiví, že mi dali tolik pěkných duchovních synů a dcer, jako jste vy. Z fotografií vašeho chrámu v Los Angeles vidím, že jste všichni velmi dobří služebníci Rádhy a Krišny a že jsou velmi spokojeni s vaší službou. Děkuji vám mnohokrát, že mi takto pomáháte. Má jediná žádost na vás všechny je, abyste byli plně šťastní tím, že budete žít s vědomím Krišny, a můžete si být jisti, že tímto způsobem se se mnou vrátíte zpátky domů, zpátky k Bohu.“ (dŠP všem oddaným z chrámu v Los Angeles, 3. prosince 1971)

 

71-12 „Naše služba Krišnovi je dobrovolná a nikdy nemůže být vynucená. Bez ohledu na to, jaké postavení člověk v životě má, může tímto způsobem sloužit Krišnovi. Vy jste ale tak kvalifikovaní a zkušení kazatelé, k čemu je dobré věnovat se druhořadé činnosti, když je třeba vykonat tolik kazatelské práce? Prakticky vzato, naše Krišnova filozofie zachrání celý svět před tou nejnebezpečnější situací, to je fakt. Nyní se jen sami přesvědčte o této skutečnosti a pomozte mi šířit toto hnutí pro záchranu světa s veškerým přesvědčením a pozorností. Tímto způsobem budete konat ten nejvyšší druh činnosti a velmi brzy se vrátíte domů, zpátky k Bohu, tím si buďte jisti. Jestli chcete mít domácí Božstva, nemám žádné námitky.“ (dŠP Vámanadévovi a Indiře dásí, 8. prosince 1971)

 

72-08 „Má zvláštní požehnání pro Páliku a Kaušalju Prabhu, které dělají tolik pro našeho Pána a musí být zvlášť požehnané, aby se bezodkladně vrátily domů, zpátky k Bohu, bez čekání na další život. Poděkuj jim mnohokrát mým jménem.“ (dŠP Bhavánandovi, 28. srpna 1972)

 

72-09 „Rád slyším dobrou zprávu o chrámu v St. Louis a také, že se pěkně cvičíš, abys byl vážným kazatelem tohoto hnutí pro vědomí Krišny. Je třeba upřímných lidí, kteří se stanou velmi mocnými pro kazatelskou práci po celém světě v Krišnově zájmu. Nyní se velmi vážně oddej tomuto úkolu, staň se učeným ve všech aspektech naší filozofie vědomí Krišny a využij této příležitosti v tomto životě vrátit se domů, zpátky k Bohu. To je moje žádost.“ (dŠP Rádhá Dámódarovi, 2. září 1972)

 

72-12 „Tvoje další otázka, zůstává oddaný po opuštění této hmotné sféry navždy se svým duchovním mistrem? Odpověď je ano. Ale myslím, že si v tomto ohledu získal mylnou představu. Mluvíš o čistém oddaném, že je šaktjavéša avatára, že bychom měli poslouchat pouze jeho – tyto věci jsou mylné. Pokud si to někdo myslí, že by se měl poslouchat čistý oddaný a nikdo jiný, znamená to, že je v zajetí nesmyslu. Radíme všem, aby se navzájem oslovovali prabhu. Prabhu znamená mistr, tak jak by měl být mistr neuposlechnut? Jiní jsou také čistí oddaní. Všichni moji žáci jsou čistí oddaní. Každý, kdo upřímně slouží duchovnímu mistrovi, je čistý oddaný; může to být Siddhasvarúpa nebo jiní. To musí být jasně uvedeno. Ne, že jen tvůj Siddhasvarúpa je čistý oddaný, a jiní ne. Nesnaž se vytvářet frakci.

Siddhasvarúpa je dobrá duše. Ale ostatní by neměli být svedeni. Každý, kdo se odevzdal duchovnímu mistrovi, je čistý oddaný, nezáleží na tom, zda Siddhasvarúpa nebo ne-Siddhasvarúpa. Mezi sebou bychom měli respektovat ostatní jako prabhu, mistra. Jakmile rozlišujeme, toto je čistý oddaný, tamto je nečistý oddaný, znamená, že jsem podlehl nesmyslu. Proč chceš být v duchovním nebi jen se Siddhasvarúpou? Proč ne se všemi? Pokud může jít Siddhasvarúpa, proč ne všichni? Siddhasvarúpa půjde, ty půjdeš, Šjámasundara půjde, všichni ostatní půjdou. Budeme tam mít další ISKCON. Samozřejmě, pan Nair musí zůstat zde. A jestli někdo nepůjde, pak se budu muset vrátit, abych ho tam vzal. Měli bychom na to myslet a každý můj žák by měl jednat tak, aby mohli jít se mnou, a já se nebudu muset vracet, abych se zrodil znovu.“ (dŠP Tuštovi Krišnovi, 14. prosince 1972)

 

72-12 „Jsem obzvlášť rád, že všichni cítí takové nadšení velmi tvrdě pracovat v této kazatelské misi. Toto nadšení musí být udržováno za všech okolností. To je naše cena za vstup do Krišnova království. A májá se neustále snaží vzít nám naše nadšení sloužit Krišnovi, protože bez nadšení je se vším ostatním konec.“ (dŠP Dhanaňdžajovi, 31. prosince 1972)

 

73-02 „Nyní musíš souhlasit s velmi přísným následováním zásad, tj. džapováním šestnácti kol denně, časným vstáváním a navštěvováním mangala-árati, dodržováním čtyř zásad, navštěvováním přednášek, jedením pouze bhágavata prasádam a prací pod vedením mých zástupců, jako je tvůj zástupce GBC a prezident chrámu. Pokud budeš velmi přísně následovat tento postup, pak bude tvůj život slavný a vrátíš se domů, zpátky k Bohu. To mohu zaručit. Doufám, že tě tento dopis zastihne v dobrém zdraví.“ (dŠP [mému drahému synovi] Ghanašjámovi, 16. února 1973)

 

74-02 „Vím, že jste občas navštěvoval náš chrám v Bostonu a že chcete být upřímným oddaným Krišny. Tak s vírou pokračujte v džapování a modlitbách ke Krišnovi, aby vám poskytl sílu pro pokrok v Jeho službě. Je ale skutečností, že se před návratem k Bohu musíme zbavit veškeré hmotné touhy, a toho lze dosáhnout pouze následováním pokynů pravého duchovního mistra.“ (dŠP Ravéndrovi Guptovi, 12. února 1974)

 

74-03 „Celý svět je majetkem Krišny. Hmotný svět je oblastí činnosti pro zkažené podmíněné duše, které si přejí užívat si při napodobování Nejvyššího. Krišna jim poskytuje možnosti pro hmotný požitek, ale chce, aby se podmíněné duše – po dokončení svého hmotného požitku – vrátily k Němu s hořkou zkušeností hmotné existence.“ (dŠP dr. Ghóšovi, 29. března 1974)

 

74-12 „Má prostá žádost je, abys zůstal ve společnosti oddaných, pokračoval v džapování šestnácti kol každý den, přísně následoval čtyři usměrňující zásady a každý den velmi pečlivě četl naše knihy. Tím bude zajištěn tvůj úspěšný pokrok v rozvoji vědomí Krišny a na konci tohoto života se vrátíš k Bohu, zpátky domů, a budeš věčně žít s Krišnou.“ (dŠP Bhaktovi Lancemu, 16. prosince 1974)

 

75-05 „Děkuji vám za váš milý názor. Jste velmi požehnaný, že se účastníte hnutí pro vědomí Krišny. Pokud to vezmete velmi vážně, nebudete se muset znovu narodit v tomto ubohém hmotném světě. Na konci tohoto života se budete moci vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. Moje žádost tedy je, abyste to velmi směle přijal a ukončil své činnosti v tomto hmotném světě.“ (dŠP panu Fletcherovi, 9. května 1975)

 

75-05 „Přišly mi tvé týdenní sankírtanové zpravodaje. Vždy rád slyším o zvyšování prodeje knih. Tyto zprávy mě velmi povzbuzují. Naší skutečnou činností je tisknout a distribuovat knihy. Díky této práci si vás všech Krišna všímá. Prosím, snaž se pokračovat v tak pěkné práci pro Krišnu, následovat zásady, džapovat šestnáct kol, studovat mé knihy a dokončíš své činnosti v tomto hmotném světě v tomto životě a vstoupíš do duchovního světa, abys žil věčně s Krišnou. Nenech se odradit žádnými takzvanými problémy. Učiň svůj program jednoduchým, to znamená, vždy zajisti, abys byl tak či onak zapojen do služby Krišnovi. Nejlepší službou je kázání, neboli zapojování ostatních do služby Krišnovi. Pokračuj tímto způsobem a buď šťastný.“ (dŠP Šrutadévovi dásovi, 19. května 1975)

 

75-06 „Dohlédni na to, aby všichni džapovali šestnáct kol na růženci a následovali zásady. V této věci musíme být velmi přísní. Vrátit se domů, zpátky k Bohu, není snadná věc. Vyžaduje to velkou disciplínu těla a mysli a čistou oddanou službu.“ (dŠP Ršabhadévovi dásovi, 27. června 1975)

 

75-09 „Dostal jsem váš dopis ze dne 31. srpna 1975 a šest nových svazků Čaitanja-čaritámrity. Knih tedy přibylo a všechny jsou velmi pěkně provedené. Myslím, že mohu ukončit veškeré cestování a jen zde sedět a překládat. Vzali jste vážně vydávání a také distribuci těchto knih, a to je úspěch naší mise. Vzali jste vážně tuto práci a já vím, že můj Guru Mahárádža je s vámi spokojený, protože toto chtěl. Tímto úsilím se tedy všichni vrátíte domů, zpátky k Bohu. Nechte mě nejprve dokončit Šrímad-Bhágavatam, pak můžeme začít ostatní. Chci vám také poděkovat za vaši spolupráci. Stalo se to možným díky vaší spolupráci. Musel jsem podstoupit tolik potíží, abych sám vydal první tři svazky, ale díky spolupráci vás, amerických chlapců a dívek, se to nyní stalo možným.“ (dŠP Ráméšvarovi a spol., 1. září 1975)