Copyright

Bhaktivedanta Book Trust ©. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto textu nesmí být použita v písemné ani elektronické formě, bez souhlasu vlastníka.

Šikšámrita – úplné vydání S velkými díky Adžámilovi Prabhuovi [ACBSP], který strávil nesčetné a vyčerpávající hodiny při vytváření této kompilace.