70-07 „Naléhavě tedy žádám vedení GBC, aby brali toto poslání hnutí pro vědomí Krišny velmi střízlivě, bez jakýchkoliv fantaskních dohadů, a šířili tak znalosti o tom, jak vpravit vědomí Krišny do mrtvého těla hmotné přírody.“ (dŠP Rúpánugovi, 1. července 1970)

 

70-08 „Je nutné mít neochvějnou víru v Krišnu a stejně tak i duchovního mistra.

To je cesta k pochopení tajemství vědomí Krišny. Bohužel, nedávno v naší Společnosti došlo k pokusu touto základní pravdou otřást. Tento darebný pokus způsobil mnoho zla, ale pokud členové správní rady dokáží tento darebný pokus zneškodnit, pak je zde stále naděje, že budeme plynule pokračovat stále dál. Věřím, že Krišna nám pomůže.

V Čánakja-šlóce jsou uvedeny dva verše pojednávající o tom, jak může být rodina nebo instituce oslavena, nebo sežehnuta na popel jedinou osobou. Čánakja Pandit říká, že bude-li v lese byť jediný strom s libě vonícími květy, může tento jediný strom oslavit celý les vůní svých květů. Stejně tak pokud je v lese jeden strom, v jehož dutině doutná oheň, může tento strom spálit celý les na popel.

Toto podobenství můžeme použít všude. Jediný zdárný syn může být pýchou celé rodiny a stejně tak může nezdárný syn celou rodinu rozbít. Povinností Organizační správní rady je tedy dohlížet na to, aby každý člen dodržoval pravidla a usměrnění a zpíval pravidelně šestnáct koleček na korálcích. Doufám, že GBC ve spolupráci se sannjásími, v rámci jejich cestovního programu, dokáže soustavně bdít nad maximální čistotou Společnosti.“ (dŠP Balimu Mardanovi, 25. srpna 1970)

 

70-09 „V současné době jsem pověřil GBC udržováním standardů naší Společnosti pro vědomí Krišny, dbej tedy, aby GBC zůstávala velmi bdělá. Veškeré pokyny pro řízení společnosti jsem vám již předal ve svých knihách. Prosím jednejte proti nákaze, která se šíří naší Společností.“ (dŠP Satsvarúpovi, 13. září 1970)

 

70-09 „Pokud tedy členové našeho GBC zůstanou silní a budou přísně dodržovat usměrňující zásady, bude všechno v pořádku. Pokračuj prosím v objíždění center a kaž, co nejvíc to bude možné.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi 19. září 1970)

 

70-11 „Ustavil jsem GBC proto, aby udržovala standardy oddanosti na nejvyšší úrovni a zároveň řídila celosvětovou organizaci.“ (dŠP Rúpánugovi, 4. listopadu 1970)

 

70-12 „Dohlížej prosím na to, aby se dodržovaly jak nejvyšší standardy v chrámech, které jsou pod tvojí pravomocí, tak i standardy tvé vlastní. Teď je na nás upřena pozornost široké veřejnosti i velmi vlivných osobností. Takže náš program, pokud bude bezchybně zachováván podle celé řady mých pokynů, vám vynese zaslouženou reputaci špičkových členů společnosti. To je nesmírně žádoucí, abychom mohli změnit naši společnost jako celek. Dbej pečlivě nad tím, aby centra v Montrealu  a Vancouveru spolupracovala, a s pomocí svých duchovních bratrů i dalších členů Organizační správní rady celkově dohlížej na správný chod věcí.“ (dŠP Džagadíšovi, 17. listopadu 1970)

 

70-12 „Ano, tvůj úkol člena GBC je velmi odpovědný. Musíš žít stále v čistotě, a pak i tvá kazatelská činnost bude úspěšná. O Bhagavad-gítě mluví i jiní lidé, ale jejich slova nemají žádný efekt, protože nedodržují usměrňující zásady oddané služby. Nadále rovněž udržuj sankírtanovou skupinu, jez prasádam, zpívej 16 koleček a čti veškerou naši literaturu. Tyto věci tě vždy udrží ve spojení s Krišnou a Krišna ti bude dávat stále víc inteligence, jak toto hnutí šířit. ,Přebývám v jejich srdcích a zářící lampou poznání ničím temnotu zrozenou z nevědomosti.‘ (Bhagavad-gítá 10.11)“ (dŠP Krišnovi dásovi, 18. prosince 1970)

 

70-12 „Těší mě, že v rámci dohledu nad chrámy v tvé zóně cestuješ a kážeš, a tím si udržuješ inspiraci. Dohlížej ale nad tím, aby se přísně dodržoval standard čistoty a aby standard nadšení pro šíření hnutí Pána Čaitanji byl čím dál vyšší.“ (dŠP Karándharovi, 18. prosince 1970) 

 

71-04 „Píšeš, že nadšení polevuje, protože kvůli práci pro GBC nemáš čas na chrámové aktivity. Nic takového jsem nikdy nehlásal. Prezidenti by ve své funkci neměli polevovat. Činnost GBC i chrámové aktivity musí pokračovat zároveň. Nyní sis tedy prakticky vyzkoušel, že pro záležitosti GBC nesmíš odkládat svoji odpovědnost za chod chrámu. Nadšení oddaných musíš probouzet neustále. Stejně jako já odpovídám každému na jeho dopis a každého povzbuzuji, i ty musíš povzbuzovat oddané stále víc.“ (dŠP Džagadíšovi, 11. dubna 1971)

 

72-02  „Popisujete, jak jste jednou poklesli, protože jste v naší filozofii shledali rozpory. Naše filozofie je ve skutečnosti dokonalá, ale protože tehdy panovaly rozpory ve vaší mysli, domnívali jste se, že je něco špatného na naší filozofii – to je jeden z oblíbených triků máji, iluze, kterým nás chce přesvědčit, že máme skončit se svým duchovním životem a užívat si jí. Takže kdykoliv budete mít otázky nebo vážné pochybnosti o naší filozofii, zeptejte se GBC nebo mě. Píšete mi také, že v minulosti vás odrazovali i někteří jiní oddaní. Já jsem rovněž měl problémy s některými ze svých duchovních bratrů, ale nikdy jsem nedopustil, aby to ovlivnilo moji službu. Jakmile se totiž člověk důsledně zaměří na oddanou službu, nedovolí již nikomu jinému ani žádným okolnostem, aby mu v jeho službě Krišnovi bránili nebo ho od ní jakkoliv odrazovali. Takového přesvědčení musíte dosáhnout i vy tím, že budete stále kázat a pořádat sankírtan. Tímto způsobem velmi rychle dosáhnete nejvyšší dokonalosti života. Pak je zde vaše otázka ohledně celibátu. Pokud chcete dodržovat celibát po celý život, nemám proti tomu žádné námitky.“  (dŠP Rudrovi dásovi a Rádhice deví dásí, 20. února 1972)

 

72-04 „Princip organizace ISKCONu je velmi prostý a každému srozumitelný. Svět je v něm rozdělen na dvanáct zón. Pro každou zónu je ustanoven jeden zónový tajemník, jmenovaný Šrílou Prabhupádou. Povinností zónového tajemníka je dohlížet na to, aby se ve všech chrámech jeho zóny velmi kvalitně dodržovaly duchovní principy.“ (dŠP chrámovým prezidentům, podepsaný  Šrílou Prabhupádou a Karándharem dásem, 22. dubna 1972)

 

72-04 „Zatím vykonávej své povinnosti prezidenta hamburského chrámu a usiluj o duchovní pokrok. Naše duchovní cesta musí přísně dodržovat následující body, především: 1) Upravenost a čistotnost všech osobních těl. (Stále vídám oddané s bráhmanským zasvěcením, kteří si nemyjí ruce ani po jídle; mnoho takových nedostatků může samozřejmě být důsledkem jejich zrození v nebráhmanských rodinách, ale jak dlouho má tohle ještě pokračovat? Je to věc velice snadná.) 2) Odříkávat 16 koleček denně. (Domnívám se, že je řada oddaných, kteří to nedodržují.) 3) Chrámové uctívání, které je nutné provádět pravidelně každé ráno mezi čtvrtou a desátou hodinou. Zjišťuji, že někteří oddaní stále ještě vyspávají do šesti nebo sedmi hodin. Zároveň jsem v agendě GBC nenašel žádné programy, směřující k nápravě našich minulých špatných návyků. Prosím tedy, abys ses jako prezident hamburského centra snažil sám dodržovat všechny usměrňující zásady a dohlížel na to, aby je dodržovali i všichni členové. Nedávno jsem obdržel od jednoho sannjásího  stížnost na jiného sannjásího, že nedodržuje pravidelné odříkávání svatých jmen.  Podle našich zásad musíme přísně dodržovat pravidla a usměrnění.“ (dŠP Hansadútovi, 11. dubna 1972)

 

72-05 „Jsem velmi spokojený, že pod tvým vedením se tato gurukula zlepšuje ve svých standardech stále víc a víc. To je naše základní práce - vzdělávat lidi v duchovním životě tím, že jim poskytneme praktický příklad. Přál jsem si tedy, aby GBC bylo vybraným seskupením oddaných, kteří budou takovým příkladem, budou dohlížet na kvalitu studia žáků a podávat mi zprávy jako moji tajemníci. Nechápu, jak jste mohli tyto body opomenout, když jsou zřetelně vyřčeny v mých původních stanovách. Nicméně co se udělalo, to se udělalo. Jsem velmi rád, že vedeš všechny ostatní k distribuci knih. Pokračuj tedy ve své práci tímto způsobem a Krišna ti poskytne veškeré potřebné myšlenky, jak postupovat ve všem ostatním.“ (dŠP Satsvarúpovi, 2. května 1972)

 

72-05  „Tvoje představa náboru co největšího množství brahmačárích je velmi dobrá. Potřebujeme třídu lidí, kteří budou čistými bráhmany. Celý tento svět je plný šúdrů. Cílem hnutí pro vědomí Krišny je obnovení systému čtyř varen a ášramů. Potom v této společnosti dojde k civilizačnímu pokroku. My máme tak pěkný proces, že dokonce i z nejnižších šúdrů dokážeme vytvořit bráhmany nejvyššího kalibru. Všichni prezidenti našich center musí dohlížet na to, aby všichni členové hnutí přísně dodržovali bráhmanské standardy, jako je časné vstávání, očista nejméně dvakrát denně, hojná četba, navštěvování árati a tak podobně. Neodkladně zahaj tento proces. To je hlavním úkolem GBC. Někdy jsme svědky toho, že si oddaní ani nemyjí ruce po jídle. My si ale musíme mýt ruce dokonce i po vypití vody. To je šuči. Šuči znamená ,nejčistší‘. Každý také musí navštěvovat mangala-árati. Je nutné, abychom se postupně zdokonalili v přísném dodržování pravidel a usměrnění. Jinak poklesneme.“ (dŠP Rúpánugovi, 3.května 1972)

 

72-05 „Domnívám se, že tou nejlepší věcí, kterou mohou členové GBC dělat, je stále cestovat se sankírtanovou skupinou ve své zóně a putovat od jedné vesnice ke druhé, stejně jako navštěvovat chrámy a dohlížet na to, jak se studenti učí a vykonávají moji práci. Tak se vyhnou pokušení jen sedět a plánovat, jak by mohli jíst a spát. Všem tedy doporučuj, aby vydatně cestovali a pořádali sankírtan po celé své zóně.“ (dŠP Karándharovi, 4. května 1972)

 

72-05 „Rád slyším, že soustřeďuješ své energie na efektivnější šíření vědomí Krišny po celé středozápadní zóně, a těší mě zpráva, že organizuješ cestovní sankírtanovou skupinu. Naším nejdůležitějším úkolem je cestovat a kázat, distribuovat literaturu a prasádam. Přál bych si nyní, aby moji práci vykonávali všichni tajemníci GBC. Nechte mě v klidu vysedávat v Los Angeles a psát mé knihy. Teď to budete vy, kdo bude stále cestovat z místa na místo, navštěvovat centra ve vaší zóně, dohlížet na chod věcí a na to, jak studenti pokračují na své duchovní cestě. Duchovní pokrok v životě je naší základní starostí. Toto je povinnost GBC.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 12. května 1972)

 

72-06 „Zmiňuješ, že teď rád co nejčastěji mluvíš k lidem. Prvořadým úkolem ovšem musí být kázat oddaným. Je lepší povzbuzovat oddané než se snažit přesvědčit ostatní, aby se stali oddanými. Povinností GBC je povzbuzovat oddané, udržovat je na nejvyšším standardu vědomí Krišny a poskytovat jim veškeré kvalitní pokyny, stejně jako posílat je na veřejnost, aby kázáním získávali více oddaných. Tvým prvořadým úkolem je zajišťovat, aby jeden každý z oddaných v zóně, kterou řídíš, pravidelně četl naši literaturu a vážně diskutoval o těchto tématech z různých úhlů pohledu a aby tím či oním způsobem vstřebával znalost filozofie vědomí Krišny. Budou-li oddaní plně vzdělaní v naší filozofii a dokáží-li nabrat veškeré vědomosti a poznatky z každého úhlu pohledu, potom budou moci velmi snadno vykonávat tapasju neboli odříkání, a právě to bude jejich pokrokem ve vědomí Krišny.“ (dŠP Satsvarúpovi dásovi, 16. června 1972)

 

72-06 „Takže prvořadou věcí je přivést všechny tvé chrámové prezidenty a ostatní oddané k tomu, aby se denně věnovali četbě, tak jako jsme to dělali my v našich ranních přednáškách v Los Angeles. Možná si vzpomeneš, že jsme každé ráno četli jednu šlóku v sanskrtu a společně ji recitovali a poté o ní podrobně diskutovali a všímali si nejrůznějších nových poznatků. Zaveď tedy tento systém a v první řadě vzdělávej oddané. Nezabývej se v současné době příliš neoddanými, teď musíme upevnit to, co se oddaní naučili v poznání vědomí Krišny, a to nás přivede k úspěchu. K čemu bude dobrá spousta oddaných, když nikdo z nich nebude mít poznání?“ (dŠP Satsvarúpovi dásovi, 16. června 1972)

 

72-06 „Co se týká členů GBC, tak pokud budeme na našich přednáškách denně studovat jednu šlóku, bude nám trvat více než 50 let dočtení samotného Šrímad-Bhágavatamu, což znamená, že v této chvíli lhůta 50 let představuje minimum potřebného času.  V našich silách je tedy dokončit studium Bhágavatamu jednou za život, přičemž následující generace může stejným způsobem začít znovu. Z praktického pohledu můžeme říci, že jestliže já sám jsem ještě Šrímad-Bhágavatam nedokončil a v současné době máme 100 poboček, pak  v době, kdy já Bhágavatam dokončím, musí existovat nejméně 1000 poboček. Já jsem pracoval sám, teď je vás hodně. Naše možnosti jsou neomezené, zdroje jsou neomezené, takže musíme být extrémně nadšení, střízlivě uvažující a odpovědní, abychom v tomto duchu dokázali pracovat.“ (dŠP Satsvarúpovi, 16. června 1972)

 

72-06 „Plně schvaluji tvůj cestovní program, nyní můžeš kombinovat požadavek, abys jako sannjásí co nejvíce cestoval s tím, že zároveň jako pracovník GBC budeš mým osobním tajemníkem pro udržování nejvyšší úrovně vědomí Krišny mezi oddanými ve tvé zóně. Záleží mi maximálně na tom, aby oddaní dostávali všechny prospěšné pokyny a znalosti ohledně vědomí Krišny – to je povinností pracovníka GBC. GBC se nesmí tolik soustředit na kázání neoddaným, lepší je využít čas a školit oddané, zvláště odpovědné referenty. Oddaní pak mohou vycházet na veřejnost, aby kázali neoddaným a získávali nové oddané. Pokud ale nebudou mít žádné vědomosti, jak mohou chtít kázat veřejnosti? Takže vy, lidé z GBC, jste mojí vybranou skupinkou, která má zajistit, aby to, co dělám, pokračovalo velmi kvalitně pro potěšení Pána Čaitanji Maháprabhua.

Nyní si tedy vy, všichni moji starší žáci a vedoucí, musíte být maximálně vědomi své vážné odpovědnosti vůči lidské společnosti, abyste ji vysvobodili ze spárů katastrofy. Musíte vždy zachovávat chladnou hlavu a využívat každý okamžik tím nejlepším způsobem. Já jsem úspěšný pouze proto, že stále přísně následuji příkazy mého Gurua Mahárádže a neodchyluji se od nich. Lidé tak respektují to, co říkám, a naslouchají mi, protože moje slova se shodují s mými činy. Nyní děláte moji práci vy a měli byste mě v tom tedy následovat, abyste vy sami byli důstojnými představiteli naší učednické posloupnosti.“ (dŠP Madhudvišovi, 16. června 1972)

 

72-06 „To znamená, že nyní vy, všichni vedoucí, zvláště členové GBC, musíte převzít plnou odpovědnost a vykonávat práci, kterou dělám já, a to na stejné úrovni. Přeji si proto, abyste zvláště vy, vedoucí, v plné míře vstřebali filozofii Bhagavad-gíty, Šrímad-Bhágavatamu, abyste vy sami byli naprosto přesvědčení o její správnosti a oproštění od všech pochybností. Na této úrovni budete schopni vykonávat práci uspokojivě. Pokud však u vás bude přetrvávat nedostatek vědomostí nebo zapomnětlivost, všechno zakrátko ztroskotá. Zvláště proto musíte povzbuzovat studenty, aby přes den četli naše knihy, co nejčastěji to bude možné, a dávat jim veškeré potřebné rady, jak těmto knihám porozumět, a inspirovali je k tomu, aby studovali věci z každého možného pohledu. Takovým způsobem, tedy nepřetržitým zapojováním našich jazyků do služby Pánovi, ať již diskutováním o Jeho filozofii, nebo odříkáváním Hare Krišna, se nám zákonitě samotný Krišna zjeví osobně, a my pochopíme, jak vykonávat všechno správně.

Nyní máme množství žáků a množství chrámů, ale obávám se, že když budeme expandovat příliš tímto způsobem, tak začneme slábnout a postupně bude celá věc ztracena. Je to stejné jako s mlékem. Můžeme mléko stále více ředit vodou, abychom ošidili zákazníka, ale nakonec už přestane být mléko mlékem. Lepší je nyní toto mléko usilovně vařit, aby zhoustlo a zesládlo; to je ten nejlepší postup. Soustřeďme se tedy na důkladné vzdělávání našich oddaných ve vědomí Krišny na základě našich knížek, magnetofonových nahrávek, stejně jako častými diskusemi, a tak je mnoha způsoby poučujme ve správných stanoviscích.“ (dŠP Hansadútovi, 22. června 1972)

 

72-07 „Nyní musíte všichni tři společně s ostatními sannjásími, členy GBC a dalšími vedoucími začít brát celou věc velmi vážně, abyste dokázali skutečně předat lidstvu to nejprospěšnější, konkrétně toto hnutí pro vědomí Krišny. Tento úkol, stojící před vámi, je velmi rozsáhlý, ale bude jednoduchý a snadný, jakmile budete prostě dělat to samé, co dělám já. Musíte mít skvělé znalosti v každém ohledu, kdekoliv to bude zapotřebí, a to v celém rozsahu společnosti. Naším prvořadým úkolem je kázat oddaným a zachovávat nejvyšší úroveň vaišnavského vzdělání. To platí i o vedoucích pracovnících, stejně jako já denně kážu ze Šrímad-Bhágavatamu a Bhagavad-gíty, ale zároveň chodím do banky, starám se o investice, dohlížím na hrubé účetní rozvahy, píšu dopisy, dohlížím na chod věcí a tak podobně. I vy se tedy musíte stát odborníky ve všech těchto záležitostech a následovat můj příklad.“ (dŠP Hridajánandovi, 9. června 1972)

 

72-12 „Myslím si tedy, že sami naši vůdčí představitelé nedodržují principy a ani nedohlížejí na to, aby je ostatní přísně dodržovali. Takovou situaci je nutné okamžitě napravit. Každé centrum zůstává nezávislé, to je v pořádku, ale prezident a ostatní referenti musí sami dodržovat usměrňující zásady a zároveň dohlížet na ostatní, aby i oni je pečlivě dodržovali. Zároveň je zapotřebí ostatním oddaným dávat kvalitní pokyny, aby dokázali pochopit, proč je tato tapasja nutná. GBC a sannjásí by měli cestovat a dohlížet na to, aby ostatní vedoucí jednali tímto způsobem. Pokud zpozorují cokoliv, co snižuje standard, musí zjednat nápravu a poskytnout radu. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, postarám se o jejich odstranění.“ (dŠP Karándharovi, 22. prosince 1972)

 

73-02 „Nyní tedy dohlížím stále víc na to, aby moji starší žáci převzali aktivní roli v pokračování vysokého standardu čistoty, který byl v minulosti ustaven v naší vaišnavské linii. Na vašich cestách z centra do centra musíte velmi pečlivě dohlížet na to, aby vedoucí dodržovali principy odříkávání 16 koleček, vstávání časně ráno na mangala-árati, zúčastňovali se ranních a večerních přednášek, dodržovali čtyři usměrňující zásady atd. Pokud se objeví jakákoliv odchylka od tohoto standardu, jste pak vy i místní představitelé GBC zodpovědní za jejich okamžitou nápravu. V těchto vaišnavských standardech, které já nyní předávám dál, leží duchovní síla našeho hnutí. Vykonejte prosím v tomto ohledu všechno potřebné.“ (dŠP Sudámovi, 16. února 1973)

 

74-03 „Jako GBC musíte dohlížet na to, aby všichni oddaní v chrámech především odříkávali 16 koleček na korálcích. Ujistěte se, že jsou si vědomi deseti přestupků v odříkávání svatých jmen a že v nich přetrvává nadšení zlepšovat tímto způsobem svoji oddanou službu.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 24. března 1974)

 

74-06 „Prvořadou odpovědností vás, jako členů GBC, je udržovat sebe sama na vysoké duchovní úrovni a dohlížet na to, že všichni oddaní ve vaší manažerské zóně budou odříkávat 16 koleček, časně vstávat a důsledně se vyhýbat hříšným činnostem. Pokud toto vše budou dodržovat, potom řízení bude pro vás hračkou. Samozřejmě je pro mě povzbuzující slyšet, že v každém centru kladete důraz na distribuci mých knih a že dohlížíte na to, aby oddaní denně vycházeli na sankírtan, což je prvořadá součást oddanosti. Prostor, který musíte pokrýt, je tedy velmi široký a je spousta věcí, na které musíte dohlížet. Prosím, dělejte to velmi realisticky a v případě potřeby to konzultujte se svými duchovními bratry z GBC.“ (dŠP Hridajánandovi Mahárádžovi, 4. června 1974)

 

74-08 „Odříkávání svatých jmen bez přestupků je lékem na všechny tyto nemoci. Proto jsem ustanovil, že povinností prezidenta každého chrámu, stejně jako členů GBC, je dohlížet na to, aby každý oddaný následoval pravidla a usměrnění a odříkával 16 koleček, aby si tak zachoval své duchovní zdraví.“ (dŠP Vidarbha-kanje dásí, 19. srpna 1974)

 

74-09 „Jedinou mojí starostí je to, jak vás vést. Krišna na mě někdy sesílá zdravotní problémy, čistě z toho důvodu, aby vyzkoušel, nakolik jste se již pod mým vedením naučili s trochou nezávislosti vykonávat manažerskou práci. Nikdy nesmíte jednat svévolně, protože moje vedení, obsažené v mých slovech, je zde stále k dispozici. Hlavní vedení nicméně spočívá v tom, že budeme všichni zůstávat duchovně silní, čehož dosáhneme odříkáváním minimálního počtu koleček a následováním pravidel a usměrnění. Členové GBC musí sami přísně dodržovat všechna pravidla a usměrnění a musí se tak stát praktickými příklady pro ostatní. Potom všechno bude v pořádku. Nebudeme potom muset mít žádnou obavu, že se staneme oběťmi iluze.“ (dŠP Balimu Mardanovi dásovi, 5. září 1974)

 

74-10  „Žádám vás tedy všechny, abyste přísně dodržovali usměrňující zásady, především odříkávání svatých jmen na korálcích. Být členem GBC znamená být praktickým příkladem všem obyvatelům chrámu a oddaným. Pokud my všichni budeme dodržovat tento princip čistoty, naše duchovní postavení zůstane zdravé a májá se nás nedotkne: māyām etāṁ taranti te. Plně odevzdaná duše zůstane vždy nedotčená rukou máji. Jinak to není možné.“ (dŠP Kírtanánandovi Mahárádžovi, 5. října 1974)

 

74-11 „Ano, dodržování pravidel a usměrnění je hlavní kvalifikací GBC. Požadavky pro kvalifikaci na tuto pozici jsme stanovili snadné, přesto stále dochází k jejich porušování. Haridás Thákur přijal pouze jeden z těchto požadavků, odříkávání svatých jmen, a přitom byl hluboce oddaný Pánu Čaitanjovi. Nedělal nic jiného, než že odříkával svatá jména, to však znamená, že dělal všechno. Tvůj úsudek je velmi dobrý a já opravdu oceňuji, že stále zůstáváš Krišnovým služebníkem, ať jsi GBC, nebo XYZ. To je velmi žádoucí.“ (dŠP Kírtanánandovi Svámímu, 12. listopadu 1974)

 

75-08 „Co se týče Sydney a odchodu tamního prezidenta - pokud někdo nenásleduje usměrňující zásady, tak nezbývá, než aby odešel. Taková je realita. Byl zvolen někdo jiný? Posláním GBC je právě toto, dohlížet, aby nikdo nebyl svedený májou. Každý člen GBC musí být poučující guru. Já jsem zasvěcující guru. A vy musíte být poučující guruové tím způsobem, že budete učit to, co učím já, a budete dělat to, co já dělám. Nejedná se zde o titul, ale o to, že se na tuto úroveň skutečně musíte dostat. To je mé přání.“ (dŠP Madhudvišovi Svámímu, 4. srpna 1974)

 

75-11 „Když jsem jako dítě chodil do sousedního Mallikova chrámu, přemýšlel jsem o tom, kdy já budu mít tak krásná Božstva k uctívání. A teď je Krišna tak milostivý, že zakládám spoustu krásných chrámů po celém světě. Přeji si nyní, aby před mou smrtí bylo založeno 108 chrámů; přemýšlej tedy, jak to udělat. Sestav nějaký program, vzdělávej oddané. Všechny chrámy v Melbourne, Londýně, Paříži a Bombaji jsou velmi krásné. Všechno je tam velice příznivé a zářivé. Přítomnost Božstva je důkazem upřímné služby. Nyní je povinností GBC toto zachovat. Jejich povinností je nadchnout oddané a jejich nadšení udržet.“ (dŠP Madhudvišovi Svámímu, 10. listopadu 1975)

 

75-11 „Studuj tedy mé knihy a reprodukuj mé komentáře svým vlastním jazykem. Je zapotřebí, abys poučil své chrámové prezidenty, že mají kázat tímto způsobem. Právě toto je kázání. Naše mozky si rády vymýšlejí, ale my nemusíme pro kázání nic vynalézat. Všechno je zde k dispozici. Úspěšný kazatel je ten, kdo tyto věci dokáže přednášet tak, aby posluchači snadno rozuměli. Stačí přednášet pouze to, co řekl Krišna. Potom se staneš kazatelem.“ (dŠP Džagadíšovi dásovi, 9. listopadu 1975)

 

75-11 „Takže členové GBC jsou nyní něčím víc než Guru Mahárádž? Jako kdyby funkcí GBC mělo být jen dohlížení na libry, šilinky a pence. GBC nedohlíží na duchovní život – a to je nedostatek. Všichni naši žáci by se měli stát duchovními mistry, ale nemají kvalifikaci. To je ten problém.“ (dŠP Alalanáthovi dásovi, 10. listopadu 1975)

 

76-01 „Ano, tvojí prvořadou povinností sannjásího a člena GBC je číst mé knihy. Jak jinak budeš kázat? Aby bylo možné zůstat pevně zakotvený ve vědomí Krišny, je nutné mít důkladné filozofické porozumění. Jinak se z toho stane pouhý sentiment. V každé své volné chvilce proto prosím čti mé knihy. Zanedlouho budeme zavádět systém zkoušek pro studenty, kteří jsou připraveni na druhé zasvěcení, stejně jako pro sannjás. V souladu s tímto titulem se bude od oddaných očekávat, že budou číst a vstřebávat různé naše knihy.“ (dŠP Satsvarúpovi Mahárádžovi, 5. ledna 1976)