64-05 „Sethdží, nejste obyčejný obchodník. Jste dostatečně vzdělaný a správně jste začal podnikat. Díky milosti Pána Krišny jste jedním z velmi důležitých obchodních agentů a mohu vás informovat na základě autority velkých áčárjů a knih poznání, že je naší povinností co nejlépe využívat naše peníze tak dlouho, dokud je máme.  Zákonem přírody není nic v hmotném světě trvalé, včetně našeho hmotného těla, a proto velký politik Pandit Čánakja, který býval čestným předsedou vlády Indie, radil, že vzhledem k dočasné povaze všeho hmotného je nejlepším využitím špatné koupě využívat dočasný majetek pro trvalý účel. V současné době se lidé víc zajímají o dočasné věci, a to hrubé tělo a jemnou mysl, bez praktického kontaktu s trvalou duší a jejím Pánem. Výsledkem je, že jsme vytvořili bezbožnou civilizaci a celý svět je z tohoto pojetí civilizace nešťastný.

Šrímad-Bhágavatam nám poskytuje praktické řešení všech problémů politických, sociálních, ideologických, filozofických, kulturních a transcendentální poznání pro všechny lidské bytosti. Šrímad-Bhágavatam je určen všem lidským bytostem a je povinností hindů, zejména vaišnavů, šířit toto velké poznání po celém světě. Za tímto účelem jsem se ujal mohutného projektu a přeji si, abyste vy, vzdělaní pánové, se mnou plně spolupracovali. Spolupráce je možná buď životem, bohatstvím, inteligencí nebo slovy. Každý má některé z výše uvedených aktiv výše uvedených čtyř zásad, pokud ne, nejméně jednu z nich musíme mít a můžeme je zapojit do služby Pánu. Šrímad-Bhágavatam dává veškeré informace o tom, jak dosáhnout té nejvyšší dokonalosti života, a to jak během současného života, tak v životě po smrti.

Žádám vás s veškerou pokorou, abyste spolupracoval s touto misí a získal tak prospěch. Není to ani v nejmenším přehnané, ale skutečnost  stát se členem této mise bude ve vašem vlastním zájmu. A také pomoc ostatním, kteří vás mohou znát. Žádám vás, abyste mi dal alespoň deset členů z Agry, jak jste již včera jednoho dal, a ještě jednou vám děkuji.“ (dŠP Mathurá Prasádžímu, 23. května 1964)

 

67-10 „Vyjednávám s místním výrobcem medailí. Cena bude asi 15 ks za dolar. Pokud chcete, pošlete peníze na alespoň 15 uncí medailí za 100 dolarů. Velikost medaile bude jako na obrázku Rádhy a Krišny v prospektu. Na jedné straně obrázek, na druhé straně název Společnosti a slovo člen. Jde o to, že kdokoliv se stane členem, bude mít tuto hliníkovou pěknou medaili třpytící se jako stříbro. Oznam mi prosím vaše rozhodnutí v Kolkatě.“ (dŠP Džánakí, říjen 1967)

 

68-03 „Další návrh je, že mě mnoho indických pánů žádá, abych sponzoroval jejich příjezd do USA. V této souvislosti vás mohu informovat, že pokud je někdo připraven vynaložit alespoň 20 000 rupií, mohu zajistit jeho příjezd sem do USA a pobyt jako našeho hosta po dobu 6 měsíců v našich různých pobočkách. Pokud je někdo připraven uložit tuto částku v Indii, pak zařídím zaslání zpáteční letenky letecky se sponzorskými dopisy na 6 měsíců jako náš host, a pan Singh, kterého jste mi představil v Dillí, může mít zájem přijmout tento návrh a pak s ním můžete promluvit, jestli to myslí vážně. Nejen pan Singh, ale každý, kdo je připraven vydat tuto částku, bude sponzorovaný mou Společností, aby sem přijel a zůstal s námi 6 měsíců v různých pobočkách jako náš host. Doufám, že se máte dobře. Pojedu do San Franciska 8. března 1968, tak mi můžete poslat odpověď tam.“ (dŠP Šrí Krišnadžímu, 1. března 1968)

 

69-07 „Co se týče tvého návrhu na získávání členů, není to dobrý návrh. Zkoušeli jsme členství na začátku a nebylo to úspěšné. Sbírka sankírtanovou skupinou je nejlepší proces spolu s organizovaným prodejem našich knih a časopisů. Můžeš však oznámit členství, a když se někdo zeptá, můžeš mu dát svou tabulku členství. Ale neinzeruj to. Můžeš jednoduše pozvat lidi, že zveme všechny upřímné duše, aby se staly našimi vážnými členy. Přikládám kopii dopisu adresovaného panu Kairovi, který může být publikován, aby lidé věděli, jaká je praktická výhoda členství v této Společnosti.“ (dŠP Brahmánandovi, 8. července 1969)

 

70-10 „Získáváme doživotní členy zde v Indii a máme dobrý ohlas. Plán členství je:

a) Doživotní členství: získá všechny naše dosud vydané knihy, všechny budoucí publikace a doživotní předplatné Zpátky k Bohu. Může také navštívit kterýkoliv z našich chrámů, přijmout tam prasádam a bydlet tam, pokud chce. Cena je 1 111 rupií (7,5 rupie za dolar).

d) Dárcovské členství: získá všechnu naši dosud publikovanou literaturu, stejně jako doživotní předplatné Zpátky k Bohu. Cena je 555 rupií.

c) Předplatní členství: získá doživotní předplatné Zpátky k Bohu. Cena je 222 rupií.

d) Běžné členství: získá roční předplatné Zpátky k Bohu. Cena je 33 rupií.

Tento systém může být zaveden v jiných částech.“ (dŠP Rúpánugovi, 28. října 1970)

 

70-11 „Prosím, přijměte mé pozdravy. Omluvám se za nedodržení plánované schůzky ráno 3. listopadu. Onemocněl jsem z vyčerpání přílišným cestováním a nemohl jsem opustit svůj pokoj.

Můj žák mi řekl, že jste laskavě souhlasil darovat 500 rupií naší Společnosti. Naše Společnost vydala v posledních několika letech mnoho krásných knih, které mnozí z pánů z Mumbáí nyní dostávají jako doživotní členové naší Společnosti, a mají z těchto krásných knih o vědomí Krišny užitek. Členský poplatek činí 1 111 rupií.

Velmi rád bych vás viděl, protože toto je jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do Mumbáí. Až se budete cítit plně odpočatý, doufám, že zařídíte schůzku podle vašich možností. Doufám, že se cítíte lépe.“ (dŠP Šrí Birladžímu, 8. listopadu 1970)

 

70-11 „Přečetl jsem si poznámku GBC a proveďte následující úpravy ohledně členských poplatků. Srovnání Indie s USA není dáno směnným kurzem rupií a dolarů v bance, ale kupní silou nebo zjevnou hodnotou, takže se jedna rupie tímto výpočtem prakticky rovná jednomu dolaru. Proto jednoduše změňte symbol z Rs. na $ a nastavte číslo pro doživotní členství na 1 111 dolarů, dárcovské členství na 555 dolarů a předplatní členství na 222 dolarů. Běžný člen by měl zaplatit pouze 5 dolarů, což zahrnuje roční předplatné našeho časopisu. Další věc je, že vítáme naše doživotní členy, aby se plně podíleli na našich chrámových programech, kdekoliv cestují, a mohou bydlet v chrámu v navštíveném místě.“ (dŠP Rúpánugovi, 13. listopadu 1970)

 

70-11 „Zde v Mumbáí máme dobrý ohlas na náš program členství a jsem si jistý, že v Kolkatě můžete také získat dobrý ohlas. Nyní je po dovolených, takže na tom můžete začít okamžitě pracovat. Tento program členství nelze zanedbávat. Nespoléhejte v tom na někoho jiného, ale jděte ven a dělejte svou práci.“ (dŠP Džajapatákovi Mahárádžovi, 15. listopadu 1970)

 

70-11 „Jsem rád, že jsi nadšen vyhlídkami v Dillí, a jestliže tam chceš pracovat, můžeš. Začali jsme se systémem pro získávání doživotních členů, kdy musí být denně získáni tři členové v Mumbáí, dva v Kolkatě a jeden v Dillí. Tímto tempem šesti nových doživotních členů denně rychle naši Společnost v Indii rozšíříme. Toto doživotní členství je zde podporou našeho hnutí, musíš tedy na tento projekt klást důraz. To bude náš úspěch.“ (dŠP Gurudásovi, 18. listopadu 1970)

 

70-11 „Včera večer jsem se setkal s panem Guptou a jeho nápadem bylo inzerovat, aby se lidé mohli dozvědět, že pokud cestují do cizích zemí, mohou tam bydlet v chrámech. Ale takto inzerovat nemůžeme. Když se někdo stane doživotním členem, můžeme ho informovat, že může bydlet v našich zahraničních chrámech jako výsada doživotního člena, ale nezveme každého, jako bychom byli součástí hotelového podnikání.“ (dŠP Gurudásovi, 18. listopadu 1970)

 

71-02 „Nyní je tím nejdůležitějším získávat co nejvíce doživotních členů. Prosím, oznamuj mi, kolik jsi jich získal. Peníze získané z členských příspěvků by měly být rozděleny napůl: 50% pro stavební fond a 50 % pro můj knižní fond. Distribucí našich knih a literatury prostřednictvím tohoto programu doživotního členství může naše instituce stále růst po celém světě.“ (dŠP Dajánandovi, 8. února 1971)

 

71-02 „Od začátku bylo mým programem neprodávat knihy, ale získávat doživotní členy. Jde o to, že v Indii, když mluvíme o ceně 64 rupií za knihu Krišna nebo řekněme 30 rupií za Bhagavad-gítu takovou, jaká je, prakticky začnou ztrácet nadšení, protože v Indii většina z nich není zvyklá platit takovou cenu, ale když mluvíme o členství, souhlasí s tím, že přispějí velmi snadno, protože indická mentalita je stále dobročinná vůči duchovním činnostem. Takže ať snížíš cenu nebo ne, pokud se budeme snažit získávat doživotní členy, bude to snadnější úkol. Například dodáváš sadu knih Krišna, Zlatý avatár, Nektar oddanosti, Příručka, jeden výtisk Zpátky k Bohu a bereš si 101 rupií po snížení ceny. Pokud vezmeš skutečnou cenu těchto knih, vychází kolem 220 rupií, ale pokud získáme člena, kterému dodáme stejné knihy, získáme plný členský příspěvek.

Proto bychom měli věnovat větší energii na získávání doživotních členů než prodej. Když nebude možné získat členy, tehdy můžeme prodávat knihy za sníženou cenu. Ve skutečnosti pokud je možné prodat 100 sad knih měsíčně, pak to můžeš dělat. Budeme o tomto bodu dále diskutovat po mém příjezdu do Mumbáí.“ (dŠP Šjámasundarovi, 15. února 1971)

 

71-02 „Velmi rád slyším, že vyvíjíte odhodlané úsilí rozvinout program doživotního členství. Zde v Indii se stal úspěšným a jsem přesvědčen, že v USA bude ještě úspěšnější. Dělejte to tedy s nadšením a vytrvalostí a Krišna vám pomůže.“ (dŠP Bhagavánovi, 16. února 1971)

 

71-03 „Zde v Indii náš program probíhá velmi pěkně, zvláště získáváme mnoho doživotních členů. Tento program je tak důležitý, protože současně získáváme peníze, podporovatele a distribuujeme naši literaturu. Ale každý způsob, jak distribuovat naše knihy, je dobrý, protože každý, kdo čte naši knihu Krišna, Zlatý avatár, Nektar oddanosti a Bhagavad-gítu takovou, jaká je, jistě získá vědomí Krišny. Distribuovat tyto knihy je ta nejcennější služba Krišnovi.“ (dŠP Dámódarovi, 5. března 1971)

 

71-03 „Jsou nám nakloněni, a proto stát se naším doživotním členem pro ně není těžké. Existují čtyři skupiny členů, doživotní, dárcovský, předplatní a běžný. Jakékoliv členství učiní lidi nakloněnými našemu hnutí a bude krokem k našemu progresivnímu rozvoji.“ (dŠP Satsvarúpovi, 13. března 1971)

 

71-03 „Povzbudila mě vaše nová kampaň členství. Tento program členství je tak důležitý, protože současně získáváme peníze, sympatizanty a prosazujeme naši misi distribuce knih. Každý, kdo čte knihu Krišna, Nektar oddanosti, Zlatého avatára a Bhagavad-gítu, se jistě stane osobou vědomou si Krišny.“ (dŠP Karandharovi, 18. března 1971)

 

71-03 „Je také povzbudivé vidět, jak pořádáš večírky v domech výdělečně činných lidí a představuješ jim náš program doživotního členství. Tomu se věnujeme v Indii a má to velký úspěch. Rozvíjej tedy tento program s nadšením a odhodláním.“ (dŠP Rišabhadévovi, 25. března 1971)

 

71-04 „Program sankírtanu ode dveří ke dveřím je velmi povzbudivý. Čím víc lidí pochopí důležitost našeho hnutí, tím víc jich nás pozve do svých domovů a klubů, protože vědomí Krišny je životodárná ambrózie. Rozšiřujte tedy tento program stále víc a víc a budeme schopni distribuovat všechny naše knihy, což je ještě důležitější než členství. Samozřejmě, pokud dokáže obojí současně, je to to nejlepší. Doživotní členové mohou platit ve čtyřech splátkách. Interval splátek se může prodloužit až na šest měsíců; na tom nezáleží. Neměly by však být víc než čtyři splátky, to by snížilo výši platby.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 11. dubna 1971)

 

71-04 „Viděl jsem váš zpravodaj a je velmi pěkný. Měl by být zaslán našim doživotním členům v Indii. Seznam je přiložen, a jakmile vydáte tyto zpravodaje, měly by být zaslány všem doživotním členům pozemní poštou. Druhý seznam

také zašle Tamál Krišna doživotním členům v Kolkatě. Vy a všechna ostatní střediska by měla dělat to samé. To zvýší prestiž Společnosti, stejně jako vaši vlastní místně. Můžete vytisknout seznam členů a rozeslat jej všem střediskům s pokyny, které jsem vám teď dal.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 21. dubna 1971)

 

71-04 „Šrímán Bhagaván dása posílá jeden zpravodaj o našich činnostech indickým rodinám v USA, aby získal jejich podporu, zejména v Chicagu. Viděl jsem jeden výtisk a je velmi pěkný, proto jsem požádal, aby posílal výtisk každému z našich doživotních členů zde v Indii tak často, jak budou vydávány. To zvýší jejich prestiž místně, stejně jako prestiž Společnosti jako celku. V tomto ohledu můžeš okamžitě poslat Bhagavánovi dásovi aktuální seznam všech doživotních členů v Kolkatě. Úplný seznam všech doživotních členů v Mumbáí atd. již byl zaslán.“ (dŠP Tamálu Krišnovi, 21. dubna 1971)

 

71-06 „Program doživotního členství v Mumbáí je velmi povzbudivý. Jen včera získali osm doživotních členů a průměrně tři denně. Když tedy dáváme po celé Indii příklad, že se našimi doživotními členy stávají vůdčí osobnosti v Mumbáí, pak se jimi stanou všichni vlivní a důležití lidé v celé zemi. Mohou být získány milióny doživotních členů. A líbí se jim naše knihy. Je to tedy dobrý program. Kromě toho jsou tyto festivaly také velmi dobré programy. Budeme-li to dělat v každém městě a také distribuovat naše knihy, toto hnutí bude tím nejlepším v Indii. Zvaž tedy tuto skutečnost a udělej potřebné.“ (dŠP Gurudásovi, 11. června 1971)

 

71-10 „Rád slyším, že kontaktuješ některé z vůdčích lidí v Dillí. Jednej s nimi velmi obezřetně, protože tito lidé si nejsou vědomi Krišny a jsou velmi křehcí jako porcelánové nádobí. Jakmile se rozbije, nelze je spojit. To znamená, že je zničené.

Tak jako zacházíme s porcelánem trochu opatrně, snaž se s nimi jednat obezřetně a snaž se je postupně přivést na úroveň vědomí Krišny. Jste všichni velmi inteligentní chlapci a dívky a mám ve vás plnou víru ohledně šíření tohoto hnutí po celém světě.“ (dŠP Gurudásovi, 5. října 1971)

 

71-12 „Rád slyším, že tam získáváte mnoho doživotních členů: to je důkaz síly našeho kázání. Kdekoliv je síla kázání, tam je i úspěch, bez ohledu na to, ať jde o pandál, nebo získávání členů, cestující sankírtanovou skupinu, ať je to cokoliv – jen

udržujte naše silné postavení čistoty pravidelné práce, kažte a distribuujte literaturu, to je vše.“ (dŠP Girirádžovi, 28. prosince 1971)

 

72-05 „Jedeš do Kánpuru, to je dobré místo, můžeš tam získat lakhy, mnoho lakhů pro tvůj vrindávanský plán. Singhania může stavět sám. Když jsem byl v New Yorku, Padampat Singhania mi slíbil chrám v New Yorku, ale vláda nedovolila výměnu. Je to tedy dobrý muž, pokud ho dokážeš přesvědčit, může vyžadovat jen trochu pozornosti, pak může Vrindávan postavit sám. Po Kolkatě a Mumbáí je Kánpur nejdůležitějším průmyslovým střediskem, je tam tedy mnoho bohatých lidí, kteří vyžadují jen jisté obezřetné jednání.“ (dŠP Gurudásovi, 4. května 1972)

 

72-05 „Peníze od doživotních členů nemohou být utráceny za jedení a spaní.“ (dŠP Bhavánandovi, 16. května 1972)

 

72-05 „Velmi rád slyším o vašem systému informování všech doživotních členů, abyste je ujistili, že dostávají všechnu naši literaturu. Naši doživotní členové v Indii musí být udržováni naživu. Tato literatura plus kírtan je naživu udrží.“ (dŠP Jadubarovi, 21. května 1972)

 

72-06 „Velmi rád slyším od tebe a Gurudáse, že vaše kázání v Dillí velmi pěkně pokračuje a že máte velký úspěch tím, že získáváte mnoho doživotních členů. Toto získávání doživotních členů je zaručený znak toho, že naše kázání je úspěšné. Pokud nám někdo zaplatí, je to téměř totéž jako ho konvertovat. Čím víc doživotních členů tedy v Dillí získáváte, tím víc je mi zřejmé, že vaše kázání Krišnu velmi těší. Krišnu nejvíc potěší Jeho služebník, který káže ostatním Jeho jménem.“ (dŠP Tédžíjasovi, 12. června 1972)

 

72-07 „Doživotní člen znamená doživotní člen, nejstarší syn členství nedědí. Je to jen 1 111 rupií. Co to je?“ (dŠP Girirádžovi, 13. července 1972)

 

74-05 „Gargamuni Mahárádž vytvořil program Spiritual Sky Tours a vezme kolem 70 doživotních členů na světové turné včetně samozřejmě Spojených států. Potřebuji od tebe vědět, zda má BBT dostatek kapitálu v bance na pokrytí částky 130 000 dolarů. Tato částka bude zapotřebí k pokrytí jejich výdajů.“ (dŠP Džajatírthovi, 5. května 1974)

 

74-05 „Další věc je, že jsme byli vážně kritizováni za to, že jeden z našich důležitých indických doživotních členů, pan Bridž Mohon, poslanec, navštívil Bhaktivédánta Manor a nebylo mu umožněno vstoupit. Měl u sebe dokonce doporučující dopis od Tédžíjase dáse. To nás velmi znepokojilo a Gargamuni Svámí odkládá svůj plán vzít doživotní členy na turné po našich střediscích, protože se domnívá, že nejsou připravena přijímat hosty. Prosím prošetři tuto zprávu o nevpuštění doživotního člena do Manoru a dej mi vědět. Měli bychom tam mít neustále alespoň jednu nebo dvě volné místnosti pro doživotní členy. Ve své zprávě říkáš, že vás v neděli navštívilo 450 Indů, jak tedy mohl být jeden Ind nevpuštěn? Kdo ho nevpustil?“ (dŠP Hansadútovi, 15. května 1974)

 

74-07 „Co se týče doživotních členů, nemůžete hostům ukládat pravidla. Mohou zůstat dva nebo tři dny jako hosté, takže by neměly být žádné potíže.“ (dŠP Sahadévovi dásovi, 20. července 1974)

 

74-09 „Tvůj plán vybírání příspěvků od indické komunity je v pořádku a schvaluji nápis na plakety.“ (dŠP Šrí Góvindovi, 29. září 1974)

 

74-10 „Jsem velmi rád, že Tédžíjas nyní pravidelně vybírá a zasílá do Vrindávanu na údržbu, tak proč bys nemohl pomoci? Tento tvůj nářek není dobrý, brahma-bhūtaḥ prasannātmā, na śocati na kāṅkṣati. To není vědomí Krišny. Nenaříkej, ale pokračuj s nadšením ve své službě vybírání. To je to, co mě těší. Proč pochybuješ?“ (dŠP Múrtimu dásovi, 13. října 1974)

 

75-01 „Co se týče incidentu s panem Modym, byla to chyba Kaušalji. Nedopouštějte se ničeho, co by způsobilo nedůvěru. To není vůbec žádoucí. Udržujte klidnou situaci se všemi. Naléhat na někoho kvůli příspěvku nepřichází v úvahu. Mohou darovat a my to přijmeme jako přátelé. Nikdo by neměl být pod nátlakem, aby přispěl.“ (dŠP Patitovi Uddharanovi dásovi, 10. ledna 1975)

 

75-02 „Tvůj sloupek v Gudžarat Samáčaru je skvělý způsob, jak kázat vědomí Krišny Indům v Londýně. Jeho pravidelným čtením budou velmi dobře obeznámeni s našimi představami a cíli. Prosím pokračuj v tom pěkně.“ (dŠP Patitovi Uddharanovi dásovi, 3. února 1975)

 

75-08 „V Indii máme program členství a patronství za 1 111 a 2 222 rupií a všichni naši členové a patroni dostávají zdarma všechny knihy. Každý člen může přijít do našich chrámů a bydlet tam, jak dlouho chce, a přijímat zdarma prasádam. Pokud sem přijdou nějací indičtí studenti jako naši členové, uvítáme je a zdarma jim poskytneme ubytování i prasádam.“ (dŠP dr. Naikovi, 7. srpna 1975)

 

75-09 „Stát se doživotním členem tohoto hnutí není nutné. Doživotní členství je vedlejší záležitost. Chceme, aby lidé jako vy s tímto hnutím spolupracovali. Chceme, abyste pro toto hnutí pracovali. To je podstatné. Musíte znát filozofii a snažit se spolupracovat. Peníze nejsou důležité. Peníze posílá Krišna. Jde o to, že pokud člověk nezná filozofii, že lidský život je určen k poznání Krišny, pak prostě skupina lidí, jakou navrhujete v případě Jayceeů, nám nepomůže. Musíme všem lidem vštípit důležitost tohoto hnutí. Proto by lidé měli dostat tak či onak možnost naslouchat filozofii vědomí Krišny.

Můj návrh tedy je, že někteří z inteligentních lidí z Ránčí jsou vítáni, aby zůstali zde se mnou a snažili se pochopit filozofii vědomí Krišny. Pak pro vás bude snadnější založit tam středisko. Jste tedy zván, abyste přijel, a ten, kdo spolupracuje s tímto hnutím, je skutečným doživotním členem. Doufám, že vás tento dopis zastihne ve zdraví.“ (dŠP Parašurámovi Džalanovi, 7. září 1975)

 

75-09 „Je velmi dobré, že jste pochopil a následujete Pánovy pokyny tímto způsobem. Nyní byste měl své poznání přivést k dokonalosti na pevném základě. Na vaši žádost posílám sadu mých knih Krišna. Účet je přiložen. Ptal jste se na naše členství doživotního patrona a potřebný formulář je přiložen. Dar je 2 222 rupií, a když se stanete členem, obdržíte tyto knihy Krišna a všechny ostatní knihy a časopisy po zbytek svého života. Můžete tedy poslat platbu za přiložený účet, nebo můžete poslat platbu za členství a knihy si nechat.“ (dŠP Šrí Rámovi Kumárovi, 17. září 1975)

 

75-09 „Zjišťuji, že ve Spojených státech a také v Evropě je v každém městě mnoho Indů. Povzbuzujte je, aby se účastnili našich programů.“ (dŠP Satsvarúpovi Mahárádžovi, 18. září 1975)

 

75-10 „Všem prezidentům chrámů ISKCONu:

Tímto vám představuji pana Haidžibhai M. Patela z Diamond Press Ltd., P.O. Box 40030, Nairobi, Keňa. On a jeho manželka jedou v dubnu 1975 na celosvětové turné. Laskavě pana Patela přijměte a nabídněte mu to nejlepší ubytování, prasádam a jakoukoliv pomoc, kterou by mohl potřebovat. Je čistý vegetarián. Je to můj přítel odsud z Nairobi a laskavě mě dvakrát hostil ve svém domě předtím, než jsme zde měli vlastní chrám. Je také jedním z důležitých členů, který pomáhá naší misi, zejména prostřednictvím své tiskárny. Chci tedy, aby měl dobrý dojem z našeho hnutí po celém světě. Prosím udělejte potřebné.

Váš věčný dobrodinec,

A. Č. Bhaktivédánta Svámí.“ (dŠP všem prezidentům chrámů ISKCONu, 29. října 1975)

 

76-02 „Členský leták je velmi pěkný. To, že jste od členů v roce 1975 získali 20 000 dolarů, je jistě velmi pozoruhodné. Rozvíjejte tento program, pokud jsou výsledky tak dobré. Spolu s letákem a brožurou, hnutí pro vědomí Krišny je autorizované, můžete zasílat katalog našich knih. Filantropové si pak budou moci koupit naše knihy.“ (dŠP Svarúpovi a Ranadhírovi, 3. února 1976)

 

76-02 „Jsem velmi spokojen s vaším měsíčníkem Bhágavata daršan. To je solidní program. Prosím pravidelně v něm pokračujte. Jedna věc je, musíte být opatrní na předplatitelské knihy, aby nebyly padělané nebo používané podvodníky. Jeden muž, Agarwal, nás podváděl v Kolkatě a nyní je zatčen a předán policii. Pokud není někdo oprávněný, neměl by dostat doklady o příjmu. Proto musíte na každé potvrzení vytisknout: ,ŽÁDNÝ ŠEK NA DORUČITELE, ŽÁDNÁ HOTOVOST, POUZE ŠEK SPLATNÝ NA ÚČET MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PRO VĚDOMÍ KRIŠNY‘.“ (dŠP Jašomatínandanovi, 15. února 1976)

 

76-02 „Ano, schvaluji vaše nápady na distribuci, jmenovitě předplatitelské agenty, novinové agenty. Kampaň předplatného je solidní program. Pokud vydáváte pravidelně a získáte registraci, můžete získávat jedno nebo dvoupaisové poplatky (poštovní koncese). V pořádku, můžete přijímat inzerci. Vzdělávejte veřejnost o naší filozofii a činnostech ISKCONu. Je mnoho měst jako Mumbáí, Surat a Kolkata s velkým počtem Gudžaratích, v budoucnu můžete zorganizovat, abyste tam získávali předplatné. Postupně, jak tam budete pracovat, připojí se k vám místní lidé.“ (dŠP Jašomatínandanovi, 15. února 1976)

 

76-10 „Členům nyní nedáváme knihy zdarma. Nejprve, když se stanou členem, dostanou pět velkých knih, ale poté musí za budoucí knihy platit.“ (dŠP Brahmánandovi, 5. října 1976)

 

76-11 „Jsem velmi spokojen se zprávou o tvých činnostech. Plně schvaluji tvůj plán přijet do Indie na Kumbha-mélu a pak pracovat hlavně v Indii, navštěvovat Ameriku každých šest měsíců, aby ses přesvědčil, že program doživotního členství správně pokračuje.“ (dŠP Šrídharovi dásovi, 28. listopadu 1976)