Početí

67-02 “Právě se ke mně dostala kopie časopisu Zpátky k Bohu z 15. února 1967. Jsem rád, že se tak hezky povedl. Jedinou chybou je ten obrázek, který jste tam mylně dali, aniž byste se mě zeptali. Nebyla potřeba žádná interpretace. Proč jste ten obrázek interpretovali tak, že člověk musí být před Pánem nahý, aby se stal dokonalým? Nemáme žádnou takovou interpretaci ani v jednom verši v Gítě nebo Šrímad- Bhágavatamu. Oni nebyli vymyšlení, a proto není potřeba žádná interpretace. Krišna skutečně sebral gópím šaty a skutečně viděl ty dívky nahé. K tomu není žádná interpretace. Ty dívky z Vrindávanu jsou stejného věku jako Krišna a chtěli Krišnu za manžela. V Indii se dívky vdávají dřív než v 10 letech, a tak ty dívky, které byly stejného věku jako Krišna, byly už vdané, přestože si přály mít za manžela Krišnu. Krišna splnil jejich přání v těchto zábavách. Nikdo nemůže požádat žádnou ženu ani dívku, aby byla nahá, kromě jejího manžela. To je morální etiketa védské kultury. Krišna je ve skutečnosti manželem každé ženy. Formální sňatek nebyl potřeba. Krišna ale jednal jako manžel tím, že je požádal, aby se svlékly do naha. V duchovním světě není soužití; jednoduše takovým pocitem v transcendentální extázi je přání splněno.

Laik, který nemá o Krišnovi ani potuchy, nemůže pochopit takovéto obrázky Krišny a gópích. Proto tento obrázek tam byl mylně umístěn bez toho, abyste se mě zeptali. Proto vás prosím, vždy se mnou konzultujte předtím, než tam dáte jakýkoliv takový obrázek nebo interpretaci. Člověk musí nejprve pochopit Krišnu z Bhágavatamu, když přečte prvních devět kapitol. Jinak budou Krišnu brát jako obyčejného člověka a Jeho zábavy budou špatně pochopeny. Kromě toho, brahmačárí by neměl vidět jakýkoliv nahý obrázek. To je porušení zákona brahmačarji. Proto tě žádám, abys ten obrázek do vydání časopisu Zpátky k Bohu nedával. Požádal jsem tady, aby tam ten obrázek nedávali, a žádám tedy i tebe. Myslím že všechny obrázky ještě nejsou sešity, a proto se to tam nesmí dát.” (dŠP Rájarámovi, 28. února 1967)

 

68-08 “Ohledně tvé otázky: ‘Jaká je správná sexuální etiketa pro striktní grihasthy; a co je to duchovní rodinné plánování?’ Pokud člověk nechce počít dítě, neměl by tam být žádný pohlavní život. Nejlepší je na sex zapomenout, ovšem to není možné okamžitě nebo najednou. Obzvláště pak v západních zemích, kde je pohlavní život tak liberální. Takže s ohledem na okolnosti by se člověk měl pokusit mít sex pouze kvůli dětem.” (dŠP Dajánandovi a Nandarání, 24. srpna 1968)

68-09 “Těší mě, že jsi hrdý na to, že jsi manželem Džadurání. Ano, těší mě,  že máš tak pěknou ženu. A já jsem ti předal svou dceru, protože jsem věděl, že ty jsi ten správný chlapec, který se o ni postará. Před nějakou dobou se její zdraví zhoršovalo a já jsem o ni měl strach. Proto jsem se rozhodl, že ji dám tobě na starost. Ty ses o ni samozřejmě staral, i když jste nebyli oddáni. Ale když je tu vztah jako manžel a manželka, přichází na řadu zodpovědnost. Já jsem tedy chtěl, abys vzal tu zodpovědnost. V každém případě, každý v naší společnosti si stejně myslí, že vy dva jste velice dobrá kombinace. Buď tedy šťastný se svou pěknou ženou a starej se o ni správným způsobem. Ve svém dopise ses mě velmi přátelsky dotazoval ohledně života hospodáře, obzvláště co se týče pohlavního vztahu. Sannjásí by neměl dostávat otázky ohledně sexuálních témat. Ale přesto, jelikož velmi závisíte na mých  pokynech, musím vám poskytnout informace, jak je to jen možné. Manželství tady není pro užívání si sexu. Základní princip v manželství je plodit dobré děti. Hospodář má tedy povoleno mít sex jednou za měsíc, zrovna po menstruační periodě. Ta perioda se protahuje nejméně na 5 dní, takže po těchto pěti dnech může mít hospodář sex, pokud chce počít dítě. A jakmile žena otěhotní, už žádný sex až do té doby, než se dítě narodí a bude mít nejméně půl roku. A potom může být zase sex podle stejných principů. Pokud někdo nechce víc než jedno nebo dvě děti, měl by dobrovolně přestat s pohlavním životem. Nikdo by však v žádném případě neměl používat žádnou antikoncepční metodu a zároveň si užívat pohlavního života. To je velice hříšné. Pokud se manžel a manželka mohou dobrovolně držet zpátky díky mocnému pokroku ve vědomí Krišny, je to nejlepší metoda. Není to nezbytně tak, že pokud má někdo manželku, musí proto mít i pohlavní život. Celé je to o tom, vyhnout se pohlavnímu životu, jak je to jen možné. A pokud se tomu někdo může vyhnout úplně, pak je to pro něho velké vítězství. Život v manželství je takový druh licence pro pohlavní život pod podmínkou vychovávání dětí. Měl by ses tedy snažit pochopit tyto principy manželského života a použít svůj rozum. Neměl by ses snažit napodobovat velké osobnosti, jako byl Bhaktivinód Thákur, ale musíš následovat v jejich šlépějích. Není to však vždy možné dosáhnout stejného úspěchu, jakého dosáhly velké osobnosti, jako byl Bhaktivinód Thákur. Za všech okolností by ses tedy měl snažit následovat ve šlépějích velkých autorit, ale nikdy je nenapodobuj. Dokud se zdraví Džadurání nezlepší a ona nezesílí, nedoporučuji, aby otěhotněla. Myslím, že porozumíš těmto pokynům tak, jak jsem je dal, a budeš se snažit je následovat, jak je to jen možné. “ (dŠP Satsvarúpovi, 20. září 1968)

68-12 “Protože Džadurání v současné době není zcela zdravá, není třeba ji ještě zatěžovat těhotenstvím. V její slabosti bude to dítě břemenem pro tebe i pro ni. A také pokud se dítě narodí ve slabém zdraví, je pak vždy nemocné. Proto bude lépe, když počkáte, než se situace zlepší.” (dŠP Satsvarúpovi, 29. prosince 1968)

69-01 “Položila jsi mi nějaké otázky ohledně funkce pohlavního života ve vědomí Krišny. Princip je takový, že je třeba se mu vyhnout, jak jen to je možné. Nicméně, pokud se mu nelze vyhnout, pak by měl být pouze za účelem plození dětí vědomých si Krišny. V takovém případě, manžel a manželka by měli zpívat alespoň 50 kol předtím, než mají sex. Doporučený čas je 6 dní po menstruační periodě." (dŠP Šjámě dásí, 18. ledna 1969)

69-02 “Abych odpověděl na tvou otázku týkající se pohlavního života: omezení pohlavního života neznamená, že manžel a manželka žijí odděleně. Idea manželství je ve zvyšování duchovního vědomí, jak jen to jde. A s pokrokem ve vědomí Krišny se toto omezení automaticky projeví v praxi. Pohlavní život za účelem plození dětí vědomých si Krišny je stejně dobrý jako samotné vědomí Krišny. To je potvrzeno v Bhagavad-gítě, člověk by tedy měl používat svou vlastní schopnost rozlišovat v tomto ohledu a Krišna v takovémto rozlišování pomůže. Není to tak, že se se vším musíš obracet na mě, ale musíš se obracet na Krišnu, který se nachází v tvém nitru. Obecně vzato, pohlavní život, jaký vedou materialističtí lidé, není doporučen osobám vědomým si Krišny. Můj Guru Mahárádž, přesto, že byl brahmačárí, tak někdy říkal: ‘Kdybych mohl plodit děti vědomé si Krišny, byl bych připraven mít sex třeba stokrát.’ Když to tedy shrneme, pohlavní život by měl být veden pouze za účelem plození dětí vědomých si Krišny.” (dŠP Hajagrívovi, 20. února 1969)

69-03 “Tvoje další otázka ohledně Kardamy Muniho: ,Jak se může čistý oddaný stát vášnivým pod vlivem jakéhokoliv množství vzrušení?´ Tady se nejedná o vášeň. Člověk by se také neměl stát impotentním. Měl by mít plnou moc plodit děti, avšak takový pohlavní život by měl být pod jeho plnou kontrolou. Vášeň je jiná věc. Vášeň člověka zaslepí. Ale oddaný to má plně pod kontrolou, to je ten rozdíl. Jako příklad se uvádí želva; když chce, tak své smysly ukáže, a když chce, tak je zatáhne dovnitř. Taková je pozice čistého oddaného. Může stáhnout své smysly, kdykoliv se mu zlíbí, a kdykoliv chce, tak může tyto smysly zase projevit. Celkově vzato, on není pod kontrolou svých smyslů jako obyčejná osoba. To je význam slova gósvámí. Gósvámí neznamená, že se stal impotentním a nemůže mít děti, ale že tuto možnost využívá tak, jak chce on. Oni se nikdy nestávají obětí vášně.

Uspokojování smyslů znamená život nezákonného sexu. Pohlavní život není uspokojování smyslů. Pokud pohlavní život není potřeba a člověk i přesto žije pohlavním životem, tak je to uspokojování smyslů. Pokud je však pohlavní život potřeba, potom to není uspokojování smyslů. Nikdy si nemysli, že oddaný je impotentní, a proto se musel vzdát pohlavního života. Když je potřeba, oni mohou mít sex 1000krát.  Pokud to ovšem není potřeba, tak to nepoužívají. Kardama Muni měl manželku. Proč by jí neměl dát děti? Manželka prosila, že musí mít nějaké děti. On jí tedy musel uspokojit a dát jí nějaké děti. To je povinnost manžela. On ji ale opustil, jakmile jejich syn dospěl. Ne že strávil zbytek svých dnů se svou manželkou. Co se týče Pána Brahmy a toho, že byl přitahován ke své dceři; to by mělo být bráno podmíněnými dušemi jako ilustrace toho, že dokonce i osoba jako Brahmá někdy padne za oběť, jak opatrní potom musíme být. Ne že dokonce Brahmá byl v pokušení, tak my musíme být také v pokušení víc a víc. To je příklad, který pro nás stanovili velcí oddaní. Není příliš neobvyklé být rozrušený, ovšem ovládat to, o to tu ve skutečnosti jde.” (dŠP Himavatí, 23. března 1969)

69-07 “Co se týče tvé otázky ohledně pohlavního života, základní princip je, že při vykonávání vědomí Krišny bychom se měli pohlavnímu životu vyhýbat, jak jen to je možné, a používat ho pouze pro plození dětí vědomých si Krišny. Toto je základní princip, který by měl být následován, jak je to jen možné, všemi osobami v manželství. Během těhotenství by se pohlavnímu životu měli striktně vyhýbat.” (dŠP Bibhavatí, 15. července 1969)

69-10 “[STRÁNKA CHYBÍ] ...silný a pokud má sex se ženou, ona jistě otěhotní. Pokud nedojde k otěhotnění, je to obecně kvůli slabosti mužského partnera. Podobně, pokud jsme plní Krišnovy vitality, tak kamkoliv půjdeme, publikum bude oplodněno vědomím Krišny.” (dŠP Satsvarúpovi, 31. října 1969)

71-10 “Co se týče dětí, pokud jsi vdaná, budeš mít bezpochyby děti, ale měla bys čekat na příležitost, když tě Krišna obdaří štěstím. Náš způsob jednání je nadšení a trpělivost.” ( dŠP Vrindádéví, 14. října 1971)

74 -06 “Je mi líto, že slyším o špatném zdraví tvé manželky. Už jste zkusili tolik terapií, léků, změnit podnebí a navštěvovali jste doktory, ale nezlepšuje se to. Myslím, že ji můžeš nechat jít do nemocnice na dlouhodobý pobyt, aby znovu získala své zdraví. Neměli byste očekávat, že budete mít děti, dokud tvá žena není zdravá.” (dŠP Muralídharovi 9. června 1974)

75-11 “Zaznamenal jsem, že tvá žena porodila dceru. Jsou tvé ostatní děti také dásí, nebo máš nějaké dásy? Chceme víc dásů než dásí. “ (dŠP Bahúdakovi, 10. listopadu 1975)

76-02 “...zpívání bude mít největší účinek, pokud se budeš držet principu čistého života; zaprvé: žádné jedení masa, ryb nebo vajec; zadruhé: žádné hazardní hry; zatřetí: žádný druh intoxikace, jako jsou drogy, alkohol, cigarety, káva a čaj; začtvrté: žádný nezákonný pohlavní život, což znamená pohlavní život pouze v manželství a pak pouze za účelem plození dětí vědomých si Krišny. Pokud můžeš následovat tyto principy a zpívat Hare Krišna, uděláš velký duchovní pokrok. Nejlepší pro tebe bude sdružovat se s oddanými v chrámu v Dallasu. Potom to bude mnohem snazší.” (dŠP Alainovi, 1. února 1976)