68-05 “Ano, co se týče vašeho dítěte, které očekáváte, dám mu jméno, až se narodí. Ne, obřezání se ve védské kultuře neprovádí. To není třeba.” (dŠP Málatí, 28. května 1968)

68-06 “Právě jsem obdržel telefonní zprávu ze San Franciska, že se Málatí a Šjámasundarovi narodila holčička. Oni mě požádali, abych ji pojmenoval, a já jí dávám jméno Sarasvatí déví. Modlete se prosím za toto miminko narozené ve vědomí Krišny.” (dŠP Sačísútovi, 17. června 1968)

69-03 “Chápu, že navrhuješ provozování porodů. To není věc sannjásího. Neměl by ses  tím trápit. Sannjásí by se neměl starat příliš o rodinné záležitosti. Nejlepší bude, když půjdou rodit k nějakému skutečnému lékaři, jinak mohou nastat komplikace, a pouze lékař má zkušenosti, jak si s nimi poradit.” (dŠP Kírtanánandovi, 24. března 1969)

69-04 “Ohledně Bibhavatí a jejího plánu na přirozený porod, to je velmi dobré. Jelikož je tvoje žena těhotná, měla by být zaměstnána nějakou lehkou prací. To jí pomůže porodit přirozeně.” (dŠP Íšanovi dásovi, 30. dubna 1969)

70-06 “Pochopil jsem, že tvé první dítě se narodí během měsíce. Dítě se může jmenovat Džagannátha a ty tam přidáš odpovídajícím způsobem dása nebo dásí.” (dŠP Vámanadévovi, 22.července 1970)

71-08 “Ohledně pojmenování vašeho dítěte, vy byste jí jako její rodiče měli dát vhodné jméno a můžete k němu přidat předponu bhakta dásí neboli služebnice oddaného, což jsme my všichni. Až ona vyroste a bude zasvěcená pravým duchovním mistrem, tehdy může dostat nové jméno.” (dŠP Davidovi R. Shomakerovi, 9. srpna 1971)

71-11 “Můžete dát své dceři jméno Mitra dásí, nemám proti tomu námitek. Můžete svým dětem říkat, jak chcete, ale měli byste vždy informovat mého tajemníka, aby dal jméno na seznam, abychom se vyhnuli opakování. Později během zasvěcení mohou děti dostat jiné jméno, jaké se k nim bude hodit.” (dŠP Lalita Kumárovi a Džambavatí, 27. listopadu 1971)

75-05 “Jména pro nové děti schvaluji já. Obřezání není důležité.” (dŠP Bhaktovi dásovi, 7. května 1975)

75-09 “Celý varnášramský systém odrazuje od pohlavního života. Obřezání je zákrok pro pohlavní život. V jiných náboženských systémech a všude v celém vesmíru existuje ten sklon užívat si pohlavního života, zatímco varnášrama od pohlavního života odrazuje. Pohlavní život způsobuje, že je živá bytost spoutána a musí zůstat v hmotném světě. Pokud si někdo dobrovolně podmaní toto sexuální nutkání, pak překoná vliv hmotné přírody. Vzhledem k tomu, že se tyto ideály liší, myslím, že ve védském systému je takovéto obřezání zakázáno.” (dŠP Arvindovi Shahovi, 30. září 1975)