Kapitola druhá - Transcendentální vlastnosti svatého jména


1. Pán má nesčetně jmen (k naznačení různých funkcí a jednání)

2. Kṛṣṇa je hlavním jménem Boha

3. Význam jména Kṛṣṇa

4. Význam jména Rāma

5. Význam jména Hare

6. Poměření síly jmen Kṛṣṇa, Rāma a Viṣṇu

7. Pán a Jeho svaté jméno se od sebe neliší

8. Svaté jméno je nanejvýš příznivé

9. Svaté jméno Śrī Caitanyi Mahāprabhua je nanejvýš příznivé

10. Mahā-mantra je duchovní zvukovou vibrací

11. Svaté jméno je vždy svěží

12. Mahā-mantra je modlitbou za osvobození, ochranu a za-městnání se ve službě Pánu

13. Mahā-mantra je podstatou a konečným závěrem veškerého védského poznání, rituálů, hymnů a manter (a proto ten, kdo zpívá mahā-mantru, podle všeho již ve svých předešlých životech prošel vším védským poznáním)

14. Oṁ a Hare Kṛṣṇa

15. Definice japy, kīrtanu, saṅkīrtanu a śravaṇy

16. Jméno Krista

17. Další pokyny týkající se transcendentálních vlastností svatého jména