Originál audio k poslechu naleznete zde.

 

Prabhupāda: …na kamenech je vidět, že tu byla voda. (odmlka)   Tvar kamene naznačuje, že tu byl vodopád.

Oddaný: Ačkoli kdysi byla hladina oceánu takto vysoko. (odmlka)

Prabhupāda: Ve skutečnosti, než byla planeta pokryta vodou.. Pralaya-payodhi-jale dhṛtavān asi vedam [Śrī Daśāvatāra Stotra 1]. Jde dolů, hladina klesá. V současnosti je vysušena jedna čtvrtina a postupem času budou vysušeny i zbývající tři čtvrtiny.

Oddaný: Bylo to tehdy, když se Krišna zjevil v inkarnaci ryby? Bylo to na této planetě?

Prabhupāda: Ano, byla tu pralaya. Takto jde stvoření kupředu. (odmlka)"...tito podivní orientální lidé, musíme zabít jejich kulturu." V Indii jednají v duchu stejné politiky.

(odmlka)...ztracena.

Oddaný: (nezřetelně) to je?

Prabhupāda: Velice staré? (odmlka)... jako každá pláž na světě.

Oddaný: Trochu jako v Kalifornii, ale je zde méně úzkosti. (odmlka)

Prabhupāda: Takže postupně vysychá i voda z oceánů. Je zřejmé, že kdysi sahala hladina sem.

(odmlka)Dáte si ještě?

Oddaný: Ano.

Prabhupāda: Jsme také vědečtí výzkumníci. Jsme všechno.

(odmlka) Předpodkládejme, že tu byla voda. Sahala sem.  To je fakt. Poté jí ubylo, zase jí ubylo, znovu a pak zase, tisíce let.

(odmlka)...ne zrozením.

(odmlka)Nāmācārya. Ācārya pro šíření svatého jména.

(odmlka) Chtěl kázat slávu svatého jména, ale jsou tu učitelé s tituly. Titul Ācārya byl Haridásovi přiřknut, protože zpíval pravidelně, každý den.

(odlmka) korálky. (konec)