1. Ženy stejně jako muži káží vědomí Kṛṣṇy

 

Když Pán Caitanya viděl, že māyāvādī a další utíkají, zamyslel se: „Chtěl jsem, aby tato záplava lásky k Bohu zasáhla všechny, ale některým se podařilo uniknout. Musím proto vymyslet nějakou lest, jak utopit i je.“

Zde nacházíme důležitý bod. Pán Caitanya Mahāprabhu chtěl najít způsob, jak chytit māyāvādī a další, kteří se nezajímali o hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. To je jedním ze znaků ācāryi. Od ācāryi, který přichází kvůli službě Pánu, nelze očekávat, že se bude přizpůsobovat nějakému stereotypu, protože musí najít různé způsoby a prostředky, kterými se dá vědomí Kṛṣṇy šířit. Někdy závistivci hnutí pro vědomí Kṛṣṇy pomlouvají, protože do rozdávání lásky k Bohu zapojuje stejnou měrou chlapce i děvčata. ... Protože jsou však tito chlapci a děvčata připravováni na kázání, nejsou tyto dívky obyčejné, ale jsou stejně dobré jako jejich bratři, kteří káží nauku o vědomí Kṛṣṇy. Zaměstnávat jak chlapce, tak i děvčata zcela transcendentálními činnostmi je tedy postup určený k šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Tito závistiví hlupáci, kteří kritizují sdružování chlapců a dívek, se budou muset spokojit pouze se svou vlastní hloupostí, protože nejsou schopni přemýšlet o tom, jak šířit vědomí Kṛṣṇy přijetím různých způsobů, které jsou pro tento účel dobré. Jejich šablonovité metody nikdy šíření vědomí Kṛṣṇy nepomohou. To, co děláme, je proto milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua dokonalé, protože právě On doporučil hledat způsoby, jak polapit ty, kteří se vědomí Kṛṣṇy vzdálili. Cc. Ādi 7.31-32

 

2. Ve hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kážou muži i ženy; pravidla pro oddělení pohlaví

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil, aby osvobodil všechny pokleslé duše, a proto vymyslel mnoho plánů, jak je vyprostit ze spárů māyi.

Ācārya chce prokazovat milost všem pokleslým duším. Proto je třeba brát v úvahu místo, čas a předmět (deśa-kāla-pātra). Protože evropští a američtí chlapci a děvčata kážou v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy společně, méně inteligentní lidé to kritizují jako neomezené sdružování. ...

My však pečlivě učíme muže i ženy, jak mají kázat, a oni to dělají velice dobře. Samozřejmě, že přísně zakazujeme nedovolený sex. Svobodní chlapci a svobodné dívky nemají dovoleno společně spát nebo žít a v každém chrámu je pro ně bydlení oddělené. Gṛhasthové žijí mimo chrám, protože v chrámu nedovolujeme žít pohromadě ani manželům. To přináší úžasné výsledky. Muži i ženy potom šíří poselství Pána Caitanyi Mahāprabhua a Pána Kṛṣṇy s dvojnásobnou silou. Slova sabā nistārite kare cāturī apāra v tomto verši vyjadřují, že Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl osvobodit úplně každého. Je proto zásadou, že kazatel musí přísně následovat zásady dané v śāstrách a zároveň vynalézat takové prostředky, aby tato kazatelská práce určená k napravování pokleslých duší pokračovala plnou silou. Cc. Ādi 7.38