Víru ve vědomí Kṛṣṇy získáme díky zpívání svatého jména:

 

(Pán Kṛṣṇa Arjunovi): V tomto světě není nic tak vznešeného a čistého jako transcendentální poznání. Je zralým plodem veškeré mystiky a ten, kdo jej dosáhl, se posléze těší z tohoto poznání ve svém nitru. Věřící člověk, který je ponořen v transcendentálním poznání a ovládá své smysly, rychle dosáhne toho nejvyššího duchovního klidu a míru.

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří v Kṛṣṇu a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

                                                               Bhagavad-gītā taková, jaká je, 4.38-39