Varṇāśrama-dharma


Obsah

Úvod

VD 1: Proč je varṇāśrama důležitá?

VD 2: Poslání hnutí pro vědomí Kṛṣṇy: vytvořit varṇāśramské vysoké školy a znovu zavést varṇāśramu

VD 3: Varṇāśrama je možná a musí být zavedena dokonale

VD 4: Pokyny předchozích ācāryů

VD 5: Montreal, 16. července 1968: rozhovor v pokoji

VD 6: Nový Vṛndāvan, 9. června 1969: setkání s oddanými

VD 7: Moskva, 22. června 1971: rozhovor s profesorem Kotovským: Duchovní komunismus

VD 8: Londýn, 25. listopadu 1973: Śrīmad-Bhāgavatam 1.10.4

VD 9: Los Angeles, 31. prosince 1973: ranní procházka

VD 10: Vṛndāvan, 12. března 1974: procházka s tématem varṇāśramy

VD 11: Vṛndāvan, 14. března 1974: procházka s tématem varṇāśramy

VD 12: Vṛndāvan, 14. března 1974: ranní procházka

VD 13: Vṛndāvan, 15. března 1974: procházka s tématem varṇāśramy