Kapitola pátá - Šíření svatého jména


1. Svaté jméno by mělo být propagováno po celém světě

2. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a šíření svatého jména

3. Pouze ten, kdo je Pánem zmocněn, může šířit svaté jméno

4. Pouze ten, kdo důsledně následuje náboženské principy, může šířit svaté jméno