Příloha 2: Důležité verše z védské a vaiṣṇavské literatury týkající se slávy svatého jména


1. Svaté jméno je univerzálním a svrchovaným náboženstvím pro tento věk

2. Transcendentální vlastnosti a účinky svatého jména

3. Jak zpívat svaté jméno

4. Šíření svatého jména

5. Další verše týkající se svatého jména