21.

Kaništha-adhikárí nechápou tato písma,

Pod vlivem pýchy na to, že jsou sami, se jen honí za čapátími a dálem.

Náš duchovní mistr řekl, že jsou to všechno kaništhové

Nyní chápu pravdu toho, co řekl.

Ten, kdo zná dobře písma a má silnou víru

Je uttama-adhikárí a může osvobodit celý svět.

Je osvoboditelem těch nejpokleslejších a slavný po celém světě.

Nyní zachraň tohoto pokleslého a tak se staň opravdu slavným.

 

22.

V Kali-juze jsou všechny džívy pokleslé a nejnižší z lidí.

Hledí, ale nevidí různé činnosti

Nejvyšší Pán Gaurasundara je ten nejvelkodušnější

A Jeho pokyny jsou plné nektaru.

Ten, kdo se narodil v zemi Bharatě

by se měl zapojit do dobročinných činností podle Jeho pokynů.

Lílá Nejvyššího Pána byla vychutnávat si nálady v niradžanu

Ale není hrou vaišnavů tyto činnosti napodobovat.

 

23.

Tuto transcendentní službu si nemohou vychutnávat nevaišnavové.

V hmotném těle si nelze tento transcendentní nektar vychutnávat.

Ten, kdo má hmotnou představu, že tělo je jeho já,

Si nemůže vychutnávat duchovní nálady.

Ale ti, kteří mají pojetí vaišnavů z hlediska původu atd.

Jsou velmi smělí, když přijde na vychutnávání si líl Pána.

Jako ten úředník na poště, jeden kastovní gósvámí.

Všichni bábádží se mu velmi klanějí.

 

24.

Gósáí Thákura je pod vlivem nemístné pýchy na svůj původ

Kterou Nitjánanda Prabhu rozsekal na kusy.

Vidím všechny ty věci, co probíhají ve Vrindávanu

Proto chápu, že je zde třeba vykonat jistou práci

Všichni prákrita-sahadžijové páchají cizoložství

Se ženou někoho jiného si jdou vychutnávat transcendentní lílu.

Toto není Vrindávan, jak vždy uvažuj, má drahá mysli

Vzpomínej na lotosové nohy Šesti Gósvámích.

 

25.

Šest Gósvámích přišlo a kázalo náboženský život

Zachraňovali proces oddané služby na pokyn Pána Čaitanji.

Všichni jsou to věčně dokonalí společníci Pána a vždy vzpomínají na Rádhu a Krišnu;

Vzpomínáním na ně jsou všechny hříchy podmíněných duší očištěny

Pokud se je ale někdo pokouší napodobovat pomocí jejich oděvu a atributů

Stává se hračkou máji a nepřekročí hmotný oceán

Vždy kažte! Ode dveří jedné džívy ke dveřím jiné

Váš život bude úspěšný jako výsledek vašeho kázání.

 

26.

Šrí Dajita dás Prabhu dal tento pokyn

„Zpívejte nahlas Hare Krišna, toto je moje zasvěcení:

Kírtan není jen bubny a kartály

Zvuk kírtanu není tento moderní systém

Vše příznivé pro oddanou službu je Mádhava

A jediný poživatel těchto tří světů je Jádava

Pýcha a radost máji, zvuk rádia

Zničte je všechny mocným kírtanem.

 

27.

Všechny tyto noviny patří máji

Kažte to po celém světě.

Když sedíte sami ve svém pokoji a křičíte, můžete zvýšit vylučování žluče

Ale Šrí Hari nebude spokojen ani za deset miliónů životů.

Šrí Hari není majetkem ničího otce

Vyjděte ze své klece, přestaňte vznášet námitky

Všechno patří Šrí Harimu a Šrí Hari patří všem.

Zpívejte nahlas mantru Hare Krišna

Takovým sankírtanem se automaticky dostaví vzpomínání

Pak se nirdžana bhadžan spontánně projeví v srdci.“