1. On: Krišna
  2. Všichni se po krátkém období klidu vracejí k hmotným činnostem: ŠB 10.2.32
  3. Šakuntale: podle ŠB 9.20.13 Ménace
  4. kariṣye vacanaṁ tava: „udělám to, co mi řekneš.“ (BG 18.73)
  5. Padri Saheb: Bílý křesťanský kněz, misionář (z latinského pater, otec). Saheb (sáhib): označení pro Brita (či obecně bělocha) v koloniální Indii.
  6. nejnižší z lidí: viz nara-adhamáh (BG 7.15)

v niradžanu: doslova „bez lidí“, o samotě

  1. Šrí Dajitá dás prabhu: Šrí Varšabhánaví-deví Dajitá dás, jméno Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura v brahmačárí ášramu