Milostiví

Tak vypadá vědomí Kṛṣṇy. Čistí oddaní jsou natolik pohrouženi do myšlenek na Kṛṣṇu, že nemají žádné jiné zaměstnání — i když se může zdát, že uvažují o něčem jiném nebo dělají něco jiného, vždy myslí na Kṛṣṇu. Pouhý úsměv člověka vědomého si Kṛṣṇy je tak přitažlivý, že mu získá mnoho obdivovatelů, žáků a stoupenců.

ŠB 3.22.21 – význam

Pokorný

„ Já jsem osobně úplná nula. Přijel jsem sem na pokyn mého duchovního mistra a on mě laskavě poslal vás, všechny chlapce, abyste mně pomáhali. Cokoliv se stalo, není má zásluha, ale zásluha mého duchovního mistra, protože on vše zařídil, a já se pouze snažím podřídit se jeho pokynu.“

Dopis z 16.října 1968

Pravdomluvný

„Oddaní vždy pokorně vzdávají úctu každému, ale když přijde na diskuzi šástry, nedodržuje standardní etiketu, satyaṁ bruyāt priyam bruyat. Říkají pouze satyaṁ (pravdu), i když nemusí být nezbytně priyam (příjemná).

Dopis z 9.srpna 1976

Stejný ke každému

Démoni o každém uvažují jako o příteli nebo nepříteli, ale vaiṣṇavové prohlašují, že jelikož je každý služebníkem Pána, všichni jsou na stejné úrovni. Vaiṣṇava proto nejedná s ostatními živými bytostmi ani jako s přáteli, ani jako s nepřáteli; snaží se šířit vědomí Kṛṣṇy a učí každého, že jsme si všichni jako služebníci Nejvyššího Pána rovni, ale zbytečně promrháváme své cenné životy vytvářením národů, společenství a dalších skupin přátel a nepřátel.

ŠB 7.5.12 význam

Bezchybný

Člověk, který je vzdělaný, ví, že různé činnosti hmotného světa s ním nemají nic společného a že jeho jedinou činností je stát se vědomým si Kṛṣṇy. Mělo by být chápáno, že přemohl smrt dokonce i v současném životě. Tento druh rovnováhy v transcendentálním stavu vědomí Kṛṣṇy se nazývá bezchybný. Je to bezchybný život.“

Přednáška z Bg, 5.14-22

Velkodušný

„ Duchovní mistr na sebe bere během prvního zasvěcení hříšné reakce žáka. Dávám zasvěcení velmi snadno, ale co mohu dělat?  Jsem připraven jít do pekla pro službu Pánu Caitanyovi.“

Dopis z 4.září 1972

Vlídný

„ Napsal jsi, že jsem tvrdý jako blesk a měkký jako růže. Tak je to v pořádku v posloupnosti vědomí Kṛṣṇy.“

Dopis z 13.října 1967

Čistý

„ Život bráhmany znamená být velmi, velmi čistý zevnitř i z venku. Zevnitř pomocí zpívání a naslouchání a z venku koupáním se třikrát denně … .“

Dopis z 7.prosince 1975

Bez hmotného vlastnictví

„ Přiletěl jsem do vaší země letadlem, ale ne abych se zde díval. Přišel jsem v zájmu Kṛṣṇy. Zjistit, zdali vás můžu přesvědčit k vědomí Kṛṣṇy. Jinak se nestaráme o letadla, auta, o cokoliv. Využíváme to. Podobně, můžeme využít toto tělo k pokroku ve vědomí Kṛṣṇy. To je velmi pěkné.“

Přednáška z Bg, 2.11

Dobročinný ke každému

„ Například, já nejsem pyšný, ale protože jsem získal nějakou chuť, proto kážu po celém světě. Neříkám, že jsem dokonalý. Mám trochu chuť v Kṛṣṇa-bhakti. Nerozlišuji, jestli to je Ind, Američan nebo Afričan. Každému dávám harinām.

Procházka Bombay, 19.února 1974

Klidný

„ Vše je v Kṛṣṇovi. Není možné najít klid mimo vědomí Kṛṣṇy. To není možné.“

Přednáška z Bg, 6.13-15

Odevzdaný Kṛṣṇovi

„ Měl jsem obrovskou příležitost vychutnávat si čtyři principy hříšného života, protože jsem byl spojen s velmi aristokratickou rodinou. Kṛṣṇa mě vždy zachránil a skrze celý svůj život jsem nepoznal, co je to nedovolený sex, jedení masa, intoxikace nebo hazard. Co se týče mého současného života, nevzpomínám si, že bych ve svém životě kdykoliv zapomněl na Kṛṣṇu.“

Dopis z 21.června 1970

Po ničem netouží

„Prošel jsem různými stádii života. Mám úplnou zkušenost s tímto hmotným světem. Nechci to. Je zde odhodlání. Společnost, rodina, láska, přátelství, všechny tyto nesmysly, všechno pryč. Zkusil jsem to. A již více se o tento hmotný svět nezajímám.“

Konverzace Bombay 16. dubna 1977

Bez ohledu na materiální zisk

Vaiṣṇava znamená ten, kdo se může posadit kdekoliv, v jakýchkoliv podmínkách a bude šťastný. Chce jen místo, kde si může lehnout, trochu prasādam, a pokud je nějaká malá služba, kterou může vykonat, ,S radostí mi dovolte udělat to pro Kṛṣṇu´. To je vše.“

Dopis z 8.července 1972

Stálý

„Není to příliš povzbudivé, ale přesto jsem člověk, který není zklamaný.“

Dopis z 23.listopadu 1965

Ovládá šest špatných vlastností

„Proto Rūpa Gosvāmī zavedl tento systém usměrňujících zásad, který jsem vás také naučil. Usměrňující zásady, jako vstávat před 4. hodinou na maṅgala-ārati,každý den zpívání minimálně 16 kol na růženci, čtení knih, chodit na saṅkīrtan, kázat každému, obětovat prasādam, tato pravidla oddané služby jsou zde, aby nás ochránila před útoky māyi tak, že nás udržují neustále nadšené. Pokud přísně následujeme tato pravidla, měli bychom zůstat stále nadšení. To je zdroj a udržování našeho nadšení sloužit Kṛṣṇovi.

Dopis z 31. prosince 1972

Jí pouze tolik, kolik je potřeba

„ V oddané službě by mělo být vše regulováno. Jako jedení. Jedení je potřeba k tomu, aby člověk zůstal zdravý, ale jedení příliš moc znamená nemoc a příliš málo znamená hladovět.“

Dopis z 16. Listopadu 1970

Bez opojení

„ Pokud se snažíme dělat pro Kṛṣṇu to nejlepší, potom velmi rychle pokročíme ve vědomí Kṛṣṇy. Ale neměli bychom se stát lehkovážnými. Rozvaha je lepší část odvahy, takže pokud zachováme chladnou hlavu, můžeme se pokusit o velké věci dosáhnout veškerých úspěchů.“

Dopis z 5. prosince 1971

Uctivý

„ Ano, každý z nás by měl být vzor pro ostatní, takže každý může získat impuls k tomu, aby dělal větší a větší pokrok.“

Dopis z 23. listopadu 1965

Bez falešné prestiže

„Pokud sloužíte Kṛṣṇovi, je to jen Jeho touha, zdali uspějete, nebo selžete. Nemyslete si, že když jste ve vědomí Kṛṣṇy, že budete vždy úspěšní. Ne. Na tom nezáleží. Dokonce i když neuspějete, musíte být přesvědčení, že bez Kṛṣṇovy touhy se nic nestane.“

Přednáška z Bg 4.22

Vážný

Autority z řad vaiṣṇavů proto říkají, že ani ty nejinteligentnější osoby nemohou pochopit plány a činnosti čistého oddaného.

Bg  9.28, význam

Soucitný

Seděl jsem sám ve Vṛndāvanu a psal jsem. Můj duchovní bratr na mě naléhal ,Bhaktivedanta Prabhu, musíš to udělat. Člověk nemůže být kazatel bez toho, aniž by přijal stav odříkání.´ Takže na tom trval. Ne on, ale ve skutečnosti na tom skrze něj trval můj duchovní mistr. Chtěl, abych se stal kazatelem. Tak na mě tlačil skrze mého duchovního bratra. ,Přijmi sannyās.´ Takže jsem to neochotně přijal.“

Přednáška ke dni odchodu Keśavy Mahārāje 21. října 1968

Přítel

„ Chtěl bych vyjádřit vřelou náklonnost a požehnání všem chlapcům a dívkám. Jsem nadšený z mého hnutí. Prosím, buďte stálí, svědomitě následujte všechny mé pokyny, zpívejte Hare Kṛṣṇa a Kṛṣṇa vám dá veškerou sílu.“

Dopis z 24.července 1976

Básník

„ A poté v roce 1936 … během Vyāsa-pūji, cokoliv jsem se naučil o našem vztahu s mým Guru Mahārājem, jsem vyjádřil v této básni. A od tohoto dne mě mí duchovní bratři říkali básník. Guru Mahārāj také velmi ocenil tuto báseň. Takže ta báseň je Uctívám, uctívám tento šťastný den, požehnanější než nebe, sladší než květen. Slyšel jsem, že měsíc květen je v západních zemích velmi příjemný, takže jsem štěstí toho dne přirovnal ke květnovému dni. ,Když se zjevil v Purī, na svatém místě, Jeho Božská Milost… .´“

Přednáška ke dni odchodu Bahktisiddhānty Sarasvatīho 10. prosince, 1976, Hyderabhad

Expert

 Śrīla Prabhupāda: „Oddaný je expert. To znamená, že touží dělat cokoliv. Nemyslí si, že když je bráhmana, nemůže podřadné úkoly.“

Z knihy Vaiṣṇavské chování a Dvacet šest vlastností oddaného od Sastvarūpy dāse Gosvāmīho

Tichý

„Oddaný“: Co znamená, že oddaný někdy mluví a někdy mlčí? Śrīla Prabhupāda: To znamená, že není nikomu zavázán.“

Z knihy Vaiṣṇavské chování a Dvacet šest vlastností oddaného od Sastvarūpy dāse Gosvāmīho

Śrīla Prabhupāda je …

kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ

Jen vzácná duše, která přijala úplnou, čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým vykonáváním oddané služby, stejně jako slunce ihned rozptýlí mlhu svými paprsky.

ŠB 6.1.15