Duchovní mistr a žák


Předmluva

Modlitby oslavující duchovního mistra

Klíčové verše z védské a vaiṣṇavské literatury týkající se duchovního mistra

Kapitola první - Absolutní nutnost přijmout pravého duchovního mistra

Kapitola druhá - Duchovní mistr

Kapitola třetí - Princip učednické posloupnosti (paramparā)

Kapitola čtvrtá - Žák: Kvalifikace, znaky a povinnosti

Kapitola pátá - Duchovní zasvěcení (dīkśā)