Śrīla Prabhupāda Uvaca – Śrutakīrti dāsa


Kapitola 1

Cokoliv řekneš po 12 letech praktikování, bude pravda

Kapitola 2

Zkouška rychlosti

Kapitola 3

Hora v nebi

Kapitola 4

Oddaný nemá žádné touhy

Kapitola 5

Důležitost rozdávání knih; Síla knih