Anantarām Śāstri byl nějakou dobu v Mayāpuru, byl to vzdělaný brāhmaṇa a Śríla Prabhupāda měl radost, že se takto vzdělaný člověk připojil k jeho hnutí. Anantarām složil tyto verše. Jednu dobu je kluci z gurukuly zpívali před Prabhupādou po ranní lekci. První z nich byl vynechaný a byl tam veš z Caitanya caritāmṛty 23.35, který je úplně dole. Prabhupāda z toho měl velkou radost.

bhaktisiddhānta-śiṣyaya
bhaktivedānta-nāmine
prasanāya praśānāya
tasmai śrī-gurave namaḥ

„Skládám poklony mému Guru Maharājovi, který je žákem Śrīly Bhaktisiddhānty, který je vždy klidný a plný radosti, a nese jméno Bhaktivedānta.“

kṛṣṇaika-cetā mada-moha-vināśa-kārin
mad-dṛṣṭi-gocaraprabhu prabhupāda-svāmin
doṣābhivṛtti-paradūṣita-manda-buddheḥ
sañcintayāmi caraṇau tava bhakti-hetoḥ

„Ó Pane, ó Prabhupādo, nechť si neustále objektem mého zraku. Pouze jméno Kṛṣny může zničit mou pýchu a iluzi. Má mysl a inteligence jsou znečištěné hříšnými sklony. Medituji o tvých lotosových nohách, v bezpříčinné oddanosti.“

vṛndāvane ramaṇa-reṭi-prasiddha-bhūmau
tatrāpi kṛṣṇa-balarāma-supāda-mūle
jñānam paraṁ parama-kṛṣṇa-sudharmīty uktam
dantas tu deva prabhupāda namo namas te

„V nejsvatější svaté zemi Vṛndāvanu, v Rāmana Reṭi, u lotosových nohou Kṛṣṇy a Balarāma, kážete nejvyšší poznání o Osobnosti Božství, Pánu Kṛṣṇovi, který je zdrojem náboženství. Ó pane smyslů, ó můj pane Prabhupādo, skládám ti uctivé poklony.“

Cc Madhya

madhuraṁ madhuraṁ vapur asya vibhor
madhuraṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuram
madhu-gandhi mṛdu-smitam etad aho
madhuraṁ madhuraṁ madhuraṁ madhuram

„Ó můj Pane, Kṛṣṇovo transcendentální tělo je nesmírně sladké, ale Jeho tvář je sladší než Jeho tělo. Jeho jemný úsměv vonící medem je však ještě sladší. “