Třetí zpěv

ŠB 3.25.14 - Úleva od jedovatých plamenů, 14.11.1974, Bombay
ŠB 3.25.15 - Podmíněné vědomí nebo vědomí Krišny, 15.11.1974, Bombay
ŠB 3.25.16 - Mysl je pokrytá nečistotami, 16.11.974, Bombay
ŠB 3.25.17 - Vidět skutečnou osobu, 17.11.1974, Bombay
ŠB 3.26.5 - Šílení lidé a barevný život, 17.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.8 - Poživatelská mentalita, 20.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.9 - Ovládaný poživatel, 21.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.10 - Svět ke neosobní, 22.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.15 - Mája je Krišnova, 24.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.18 - Spojení skrze zpívání a tancování, 27.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.19 - Tato společnost potřebuje nějaké mozky, 28.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.20 - Všichni spíme, 29.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.19 - Jediný způsob, jak mít klidnou mysl, 30.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.22 - Naše přirozené vědomí, 31.12.1974, Bombay
ŠB 3.26.23 - Otrocká a vzbouřenecká mentalita, 1.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.25 - Tajemství, jak uspokojit každého, 2.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.26 - Rozlomit naše karmické okovy, 3.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.27 - Ovládnutí Neovládnutolného, 4.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.28 - Zaměření hlavního smyslu, 5.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.29 - Toto tělo je napodobenina, 6.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.30 - Měli bychom mít pevnou víru, 7.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.31 - Prvotřídní jóga, 8.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.32 - Vysvětlení zvuku stvoření, 9.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.34 - Úspěšné složení poslední životní zkoušky, 11.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.25 - Snášení dotyku hmoty, 12.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.40 - Studujte Kršnu analyticky
ŠB 3.26.41 - Práce vesmírného stroje, 16.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.42 - Univerzální mixér a výrobce chutí, 17.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.43 - Osvěžení pro vyprahlou mysl, 18.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.44 - Čistá láska, 19.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.45 - Transcendentální obchod, 20.1.1975, Bombay
ŠB 3.26.46 - Dát Kršnu na Jeho místo, 21.1.1975, Bombay
ŠB 3.28.17 - Musím milovat Kršnu, 26.10.1975, Nairobi
ŠB 3.28.18 - Zůstat pod Kršnovou ochranou, 27.10.1975, Nairobi
ŠB 3.28.19 - Kršnův otisk v srdci, 29.10.1975, Nairobi
ŠB 3.28.20 - Nejpohyblivější socha, 30.10.1975, Nairobi
ŠB 3.28.21 - Proč platit účet za elektřinu - žijte v duchovním světě, 1.11.1975, Nairobi