Originál audio k poslechu naleznete zde.

[v autě]

Prabhupāda: Relativní znamená... Relativita lidské společnosti; pes si užívá sexu na ulici, proč to neděláte vy?

Oddaný: Prakticky se k tomu dnes přibližují. Jsou "pokrokoví" v potěšení ze sexu.

Prabhupāda: Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je výrok: adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁpunaḥ punaś carvita-carvaṇānām [SB 7.5.30], adānta-gobhir neusměrněné smysly míří do těch nejtemnějších oblastí pekla.

Oddaný: Ha.

Prabhupāda: Adānta-gobhir.

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā

mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām

adānta-gobhir ....

adānta-gobhir všude. Jejich... filozofie je animalismus. [odmlka] Je pro to jedno slovo ucitāhāraḥ, ucitāhāraḥ, ucita znamená přesně, ucita.... [odmlka]

Svarūpa Dāmodara: Śrīla Prabhupāda, v Maṇipuru je rāsa-līlā  prováděna téměř každý rok a jeden z mých strýců to odsuzuje. Jak bychom mohli napodobovat jednání Nejvyššího Pána? Je to tedy autorizované? Děje se to každý rok, a některé roky za tuto  rāsa-līlu utratí spousty peněz.

Prabhupāda: Slavnost rāsa-līlā  můžeme pozorovat, ale nemůžeme ji napodobovat. Slavnost rāsa-līlā  je k zhlédnutí také v Kalkatě ... [nesrozumitelné], Božstva jsou nazdobená, přijde mnoho lidí a je z toho svátek. Ne, že by lidé napodobovali rāsa-līlu.

Svarūpa Dāmodara: [nesrozumitelné] ... některé děti si hrají na Rádhu a jedno zastupuje Kṛṣṇu a naopak.

Prabhupāda: Takto se to může hrát.

Svarūpa Dāmodara: Ah.

Prabhupāda: [nesrozumitelné]

Svarūpa Dāmodara: Ve skutečnosti to provádí profesionální zpěváci, kterým trvá šest měsíců, aby... se na festival připravili, a přijdou tisíce lidí. Někdy v Královském paláci a téměř všude v Maṇipuru.

Prabhupāda: To je pěkné. To můžeme dělat také.  Rāsa-līlā.

Oddaný: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa.

[odmlka]

Prabhupāda: [nesrozumitelné] ...rovněž, předpokládejme, že boháč uspokojuje své smysly, kde je stejný standard pro každého?

Śyāmasundara: [nesrozumitelné] V Americe má dokonce i ten nejchudší člověk potěšení boháče.

Prabhupāda: Kde je ten chudák?

Śyāmasundara: Vlastní auta, televizi.

Prabhupāda: Ale. Myslíte, že má každý stejný standard?

Śyāmasundara: Ne, ale dokonce i chudák si může užívat.

Prabhupāda: Huh?

Śyāmasundara: Chudák podle materiálních standardů.

Prabhupāda: Jaké je jeho potěšení? Auto boháče i chudáka je na stejné úrovni?

Śyāmasundara: Dobrá.

Prabhupāda: Byt boháče i chudáka jsou na stejné úrovni?

Śyāmasundara: Dobrá, je to relativní, chudák nikdy nic neměl a má pěkný...

Prabhupāda: Potom každý. Není potřeba, abychom se snažili, aby se každý stal...Každý je spokojen se svým vlastním standardem...

Bali Mardan: Chtějí se vždy rozvíjet.

Prabhupāda: Eh?

Śyāmasundara: Technologie, rozvoj ... [nesrozumitelné]

Prabhupāda: Ne, ne, jakkoliv jsi vyspělý. První, druhá, třetí třída, ty tu vždy budou.

[Vystupují z auta]

Stejná úroveň, nemůžete všechny přivést na stejnou úroveň ...

Śyāmasundara: Samozřejmě také říkají, že každý má stejnou příležitost rozvinout svůj standard.

Prabhupāda: To je v pořádku. Každý má příležitost, ovšem jaká je šance, že se na takovou úroveň dostanete? Není žádná taková šance.

Karāndhara: ...[nesrozumitelné] chudí.

Prabhupāda: Eh?

Karāndhara: Říkají, že každý žije v demokracii, tudíž každý má šanci.

Prabhupāda: Každý tu příležitost má, to nikdo nepopírá, ale proč ta šance není přístupná všem?

Karāndhara: Hmm, to je to, o co se snaží.

Prabhupāda: Pokoušet se znamená ne, každý říká: "Snažím se." Kde je pak ona úroveň?

Svarūpa Dāmodara: Je to jen fantazie.

Prabhupāda: Fantazie. Durāśayāḥ . Říká se tomu durāśayāḥ. Neuskutečnitelná naděje. Bhāgavata says, durāśayāḥ. Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ [SB 7.5.31]. Snaží se získat štěstí zveličováním vnější energie. To je durāśayāḥ, taková naděje se nikdy nesplní. Teď si představte, že by měl každý auto, kde jsou pak silnice? Vemte si, že každý bude mít auto, kde jsou pak  silnice?

Svarūpa Dāmodara: Nemohou se pohnout.

Śyāmasundara: Můžeme jich udělat dostatek; myslí si, že mohou udělat dostatek silnic.

Svarūpa Dāmodara: [smích]

Prabhupāda: To je jen marná naděje.

Oddaný: [smích]

Prabhupāda: Vytvoříte problém a pracujete pro svůj...To je... proto jsou nazýváni osly. V naději: " Teď bych měl získat tuto větvičku." Znáte to...Pradlák sedí na jeho zádech a láká jej na kousek zeleniny a větvičku a ... [nesrozumitelné].

Oddaný: [smích]

Prabhupāda: Toho také přibývá. Nikdy to nedostanou. Jsou to oslové. A ... [nesrozumitelné]

Svarūpa Dāmodara: Ani teď, ani teď, když ještě každý nemá auto, je tu problém znečištění výfukovými plyny, kvůli nedokonalému spalování benzínu.

Prabhupāda: Ah.

Svarūpa Dāmodara: Způsobuje to... Hlavně v centru Los Angeles, v denní dobu, kdy svítí slunce,  se v ovzduší odehrává spousta chemických reakcí, kvůli nedokonale spáleným plynům, které automobily vypouštějí. [nesrozumitelné]

Prabhupāda: Ano, ...[nesrozumitelné]

Svarūpa Dāmodara: Je to velice nebezpečné.

Prabhupāda: Stačí, jak smrdí motorka, když projíždí okolo.

Śyāmasundara: Myslí si, že se mohou přizpůsobit, že mohou něco vytvořit.

Prabhupāda: To znamená durāśayāḥ, tak to je. Myslí si, že budou schopni se přizpůsobit, ale  nebudou.

Śyāmasundara: Vyrobili protismogová zařízení, aby zmenšili znečištění, ale...

Prabhupāda: To znamená vytvořit problém a bojovat za něj, těžce pro něj pracovat, taková je jejich hra, to je celé.

Śyāmasundara:  Jen vytváří další problém.

Karāndhara: Teď jim dochází ropa. Každopádně vytvořili tolik aut; a každý umírá při dopravních nehodách.

Prabhupāda: Kde je pak přizpůsobení?

Śyāmasundara: Je potřeba tolik investic, aby udělali ...[?]

Prabhupāda: Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ andhā, všechno je zde vysvětleno. Andhāḥ, vedou je slepí vůdci, andhā yathāndhair upanīyamānās [SB 7.5.31].

Svarūpa Dāmodara: Boháči, vidíme je prakticky ve všech oblastech.

Prabhupāda: Eh?

Svarūpa Dāmodara: Problémy problémů.

Prabhupāda: Tady.

Svarūpa Dāmodara: Jen co je jeden vyřešen, vyvstane další.

Prabhupāda: Andhāḥ, jednoduše, protože jsou tady problémy, říkáme, že jde o materiální, jinak by bylo kázání Vaikuṇṭha, Vaikuṇṭha znamená bez problémů, vigata-kuṇṭha, to je Vaikuṇṭha. Dokud  existují problémy, je to materiální.

Vaikuṇṭha znamená bez problémů, taková je skutečnost. Každý žije úplně bez problémů. Dokonce i když mají auta a pěkné byty a všechno ostatní, jak se tím řeší problémy? Problém smrti? Problém nemocí? Neumějí řešit problémy, zkrátka...[nesrozumitelné]

Karāndhara: Existuje spousta lidí, kteří si toho povšimli. Říkají ano, všechno je vždy nedokonalé, ale nevěří v existenci dokonalosti.

Prabhupāda: Ne, ... [nesrozumitelné]

Karāndhara: Jsou velmi skeptičtí.

Prabhupāda: Ne, jenom to nemusí cítit. Když cítíte nedokonalost, znamená to, že dokonalost je ten opravdový pocit. Předpokládejme, že je tu dokonalost, protože proč byste se jinak cítili nedokonale?

Karāndhara: Vnímají, že něco chybí.

Prabhupāda: Ano.

Karāndhara: Když cítíme žízeň, musí existovat voda.

Prabhupāda: Ano. [odmlka] Temnota znamená, že musí existovat světlo. [nesrozumitelné]... být vždy první... avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito [SB 1.5.22] puṁsas tapasaḥśrutasya vā. Vzdělání znemená osvícení; cokoliv jste se naučili, má být použito ve službě Nejvyššímu: idaṁ hi puṁsas tapasaḥśrutasya vā. Eh?...Japonci [nesrozumitelné] Ah.? To je zelenina a ryby, takže jedlíci ryb; musí to být velmi chutné. Jedlíci ryb míchají rybu se zeleninou. Takže už je to smícháno.?

Shyamasundar: [nesrozumitelné] [hluk vln v pozadí] v Indii?

Prabhupāda: Ano.

Shyamasundar: Mořské řasy?

Prabhupāda: Hlavně v Bengálsku.

Shyamasundar: Mořské řasy?

Prabhupāda: Ne, to neznám.

Svarūpa Dāmodara: Je to zelenina.

Prabhupāda: Míchají zeleninu s rybou. Je to velice chutné.

[krátká konverzace se Svarūpou Dāmodarem dāsem v hindí]

Svarūpa Dāmodara: Ha. [Hindí]

Prabhupāda: [Hindí]

Svarūpa Dāmodara: Eh?

Prabhupāda: [Hindí]

Svarūpa Dāmodara: Oh.

Prabhupāda: [Hindí]

Svarūpa Dāmodara: Kromě toho ... [nesrozumitelné] říkají, že v několika málo letech budou zásoby jídla na Zemi velmi omezené a vzroste počet obyvatel, čímž se produkce...

Prabhupāda: Dobře... My jsme to již předpovídali v  Bhāgavatě ; nebude rýže, pšenice, zelenina, ovoce, mléko.

Oddaný: Pouze maso.

Prabhupāda: Všichni budou muset jíst maso.To je již předpovězeno. Co řeknou ti vaši vědci na toto?

Svarūpa Dāmodara: Takže nyní začali pracovat ve vnitrozemí a je vidět, že se snaží přijít na to, co bude jídlem pro budoucnost.

Prabhupāda: Darebák, kam míří... [nesrozumitelné] [smích]... to on netuší a snaží se vymyslet jídlo budoucnosti. Je to mizera. Zeptejte se ho, co bude dělat v budoucnosti on!

Oddaný: [smích]

Prabhupāda: Na to nemají odpověď. V každé jednotlivosti jsou jednoduše darebáci, mūḍhové. Existuje jedno bengálské přísloví: tar be kar muni naya, para lokera gunnaya, chlapec se měl ženit, a tak byli sezváni všichni přátelé ze sousedství. A tak měli všichni na paměti, kdy se bude svatba konat. Bude se konat svatba! Bude se konat svatba! Jenže chlapec, který se měl ženit, zapomněl.

Zapomněl, že se má ženit, ale ostatní toho mají plnou hlavu: "Kdy se bude ženit? Kdy se bude ženit?" Neví, co s ním bude v budoucnosti. A mají plnou hlavu, vždy v budoucím... [nesrozumitelné]. Kde budete žít, napřed myslete. Pud sebezáchovy je zákonem přírody číslo jedna. Tak kde budete žít?

Svarūpa Dāmodara: Je to jeden z konceptů, ve kterém přemýšlejí téměř všichni vědci; říkají, že  gener...Příští generaci budou mé děti dělat...; přežijí následující rok? Tak se snaží stále něco podnikat pro takzvaný prospěch jejich mladších generací.

Prabhupāda: Proč myslíte na další generaci? To je dobrá otázka, proč? Vaše generace, váš Svámí tady není, ani v tuto chvíli. Proč myslíte na vašeho syna, který se teprve narodí. Proč takto přemýšlíte?  Jaká je odpověď na tuto otázku?

Svarūpa Dāmodara: Protože je tu koncept materiální připoutanosti.

Prabhupāda: Když nyní přemýšlíte ve prospěch budoucí generace, proč nepřemýšlíte o svém budoucím životě? Přemýšlíte nad generacemi, které mají přijít.

Svarūpa Dāmodara: Ano.

Prabhupāda: Co ovšem děláte pro ty, kteří žijí v současnosti?

Svarūpa Dāmodara: Oni rovněž věčně slouží existenci duše.

Prabhupāda: Ha. Pokud je duše věčná, co potom děláte pro sebe?

Karāndhara: ...[nesrozumitelné] stráví celé své životy uvažováním nad budoucími generacemi.

Prabhupāda: Eh?

Karāndhara: Budoucí generace budou muset také strávit celé své životy uvažováním nad budoucími generacemi.

Prabhupāda: Ano.

Oddaný: Je to všechno mýtus.

Prabhupāda: Musíte mít konečný cíl, vlastně to, co...[nesrozumitelné]

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. [odmlka]

Prabhupāda: ...[nesrozumitelné] všechno je tu; proč ale přemýšlíte o ostatních, kteří přijdou?

Karāndhara: Neradi zakoušejí bolest.

Prabhupāda: Eh?

Karāndhara: Neradi zakoušejí bolest.

Prabhupāda: To je v pořádku, ale tvá zkušenost s bolestí, tvá.... Otázkou je, proč neradi zažíváte  určité zkušenosti? Jaká je odpověď?

Svarūpa Dāmodara: Protože postrádáme "to opravdové".

Prabhupāda: Eh?

Svarūpa Dāmodara: To opravdové poznání, to nám chybí.

Prabhupāda: Ano. Ano.

Karāndhara: Jaká je pak tedy odpověď na tu otázku?

Prabhupāda: Odpovědí je, že protože je v těle věčná duše, hledá věčné štěstí, ale nedostává se jí ho, protože je svázána tímto tělem; taková je odpověď. Taková je odpověď. Uvnitř sídlí duše, stejně tak jako vy opravujete dům, protože v něm bydlíte, jste v něm. Kdybyste v něm nebyli, nestarali byste se o tento  dům. Důležitost těla je odvozena od duše, ne od těla jako takového.

Karāndhara: Proč duše nerada zažívá bolest?

Prabhupāda: Eh?

Karāndhara: Proč duše nerada...?

Prabhupāda: Kvůli budoucí... Přirozenost je taková, že...ānanda-moya avyasat, je nedílnou součástí Boha. Bůh je svobodný, proto si vždy naplno užívá rāsa-līlu.  Já jsem nedílnou součástí Boha, chci si proto také užívat takové svobody. Taková je naše situace, chceme vše, jako má Bůh, ale v současnosti jsme svázáni tímto materiálním vědomím. Zbavte se ho a máte to! To je vědomí Kṛṣṇy.

Trpíte, protože vás zasáhla horečka. Dostaňte se z toho ven! Lidé tvrdě dřou, aby měli pohodlí pro tělo, ale proč se snažíte... tělo do pohodlí? Protože je v něm duše. Nakreslili jsme stejný obrázek;      pták je v kleci ...[nesrozumitelné] a my klec zakrýváme. Viděli jste ten obrázek. My prostě zakrýváme klec. Materiální civilizace znamená, že jednoduše zakrývají klec, a pták uvnitř umírá.

To je materiální civilizace. A oni jsou tak hloupí, že... Důležitost klece se odvíjí od přítomnosti ptáka. Oni se prostě jen snaží udržet použitelnou tu klec. Zrovna jako ...[nesrozumitelné], celá starost se týká klece, ne ptáka. Pták trpí, protože chce jídlo. Oni tomu nevěnují žádnou pozornost; kontrolují klec, starají se jen o ni. Celá pozornost je odvrácená na klec.

Śyāmasundara: Ona ta myšlenka přípravy na budoucnost vypadá docela přirozeně. Stejně jako ty překládáš knihy, aby v budoucnosti měli tví žáci toto poznání.

Prabhupāda: Jenže já mám cíl. Mám správný cíl. Ale oni nemají žádný cíl.

Śyāmasundara: Ah.

Prabhupāda: Předávám poznání se správným zacílením, ale oni nemají žádný správný cíl. Jaký je užitek jejich poznání?

Śyāmasundara: Je pak tedy přirozené myslet na budoucí generace? ... [nesrozumitelné]

Prabhupāda: Ne, nemyslíme na budoucí generaci; myslíme na budoucnost duše. Jejich zájmem není ani budoucí generace. Oni uvažují: "Proč mám opustit rodinu?"

Śyāmasundara: Chtěl jsem říct...Tvoji žáci budou mít v budoucnu prospěch z tvých knih.

Prabhupāda: Knihy s pravým poznáním, to je jiná věc.

Svarūpa Dāmodara: Všechny činnosti, duchovní i materiální, Śrīlo Prabhupādo, jsou uskutečňovány duší. Jsou to aktivity duše.

Prabhupāda: Ano, říká se tomu... Jak se tomu říká?

parābhavas tāvad abhodha-jātaḥ

yāvan na jijñāsata ātma-tattvam

[SB 5.5.5].

Říká se tomu ātma-tattvam, apaśyatām ātma-tattvam [SB 2.1.2]. To je skutečná věda. Věda o duši, věda o duchovní duši. To je poznání, ātma-tattvam. Oni nevidí, oni ne...nemají ponětí, co je duše, jaká je povaha duše. Jak je radostná, jak se stává radostnou; tyto věci oni nevědí. They are taking care of the bird.-asi přeřeknutí Proto bývají nazýváni  go-kharaḥ,  krávami a osly, zvířaty.

Svarūpa Dāmodara: Takže je rozdíl na materiální úrovni?

Prabhupāda: Ah.

Svarūpa Dāmodara: Dokud je duše poutána k tomuto materiálnímu tělu?

Prabhupāda: Ano. Starejte se o své tělo, protože je v něm duše, ale nezapomínejte na potřeby duše.

Svarūpa Dāmodara: Hm.

Prabhupāda: To je naše hnutí.

Śyāmasundara: Nezapomínejte na co?...duše

Prabhupāda: Potřeby.

Śyāmasundara: Potřeby.

Prabhupāda: Ano. Proč jste zkrátka jednostranní? Neříkejte, že se nemáme starat o tělo, ale že naším nejpřednějším zájmem je otázka, jak se starat o duši.

Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ [SB 10.84.13]. To je důvod, proč se po ránu procházíme, staráme se tak o tělo; ale staráme se tak o tělo z toho důvodu, že pak půjdeme zpátky a zaměstnáme toto tělo ve službě Kṛṣṇovi. To je náš hlavní cíl; ne že bychom se jen starali o tělo a nebyla by tu potřeba vědomí Kṛṣṇy.

Neříkáme, že... Že není nutnost produkovat jídlo, že není nutnost jíst, spát, my ne... Karmís, oni popírají existenci duše nebo i Boha, nemají žádné poznání. Proto jsou na scestí. ...[nesrozumitelné]

Oddaný: Ano.

Prabhupāda: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa.

Svarūpa Dāmodara: To je důvod, proč je lidský život tak důležitý.

Prabhupāda: Ha.

Svarūpa Dāmodara: Protože můžeme přemýšlet o opravdových vlastnostech duše.

Prabhupāda: Ano. O opravdové povaze. Lid...psy, kočky nemohou rozumět, co je to pravá budoucnost. Pravá budoucnost je jít domů, zpátky k Bohu. To je pravá budoucnost. Ne takto: "Och, co budou moji budoucí synové jíst?"

Śyāmasundara: Co budou jíst moji budoucí synové. [směje se]

Prabhupāda: Hm.... [motor nastartoval] říká se tomu māyayāpahṛta-jñāna, opravdové poznání je odebráno iluzorní energií.

Jak je to? Pište knihy. Naše knihy už jsou tady a diskutovali jsme v jejich komentářích všechna tato témata na mnoho způsobů. Všechna témata : politiku, sociologii, vzdělání, všechno.

[v autě]

hari-nāma, hari-nāma, hari-nāma, hari...[odmlka] Američané jsou prvotřídním národem, ale nevědí, co je vlastní já. Považují se za toto  tělo. To je materiální. A když tělo umře, naříkají: "Ach, můj otec je pryč, můj otec je pryč." Jenže kde? Tvůj otec leží tady, toto tělo, které jsi vídal jako tělo otce, jako otce...; proč naříkáš?

Jaká je odpověď? A přitom myslíte na budoucnost svého syna, svého otce. Budoucnost?Budoucností je smrt, pro každého. Ať už si uděláte život sebepohodlnější, nemůžete zabránit smrti.

Śyāmasundara: V okamžiku smrti lidé, protože nemají žádnou jasnou představu o Bohu nebo životě po smrti; jejich jediným konceptem je to, jen to, že Bůh je zodpovědný za smrt mého milovaného, tak Jej z toho obviním. Mnoho lidí obviňuje Boha. [odmlka]

Prabhupāda: [Zvuk, jako by se páska přehrávala pozpátku] [nesrozumitelné]

Svarūpa Dāmodara: Kéž by věděli, že je tento život přípravou na další život.

Prabhupāda: Ano, to je pravda. Stejně, jako se dítě připravuje na dospělost, a dospělý člověk na stáří. Podobně je to s dalším tělem, naší budoucností. Oni nevědí, co je budoucí život.

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. [nesrozumitelné] ...my tvrdíme, že pokud si člověk není vědomý Kṛṣṇy, nemá žádné dobré vlastnosti...andhā yathāndhair [SB 7.5.31] Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. [odmlka]

Karāndhara: Takže soudní řízení jsou...

Prabhupāda: ...[nesrozumitelné]

Śyāmasundara: Neslyšíme tě.

Karāndhara: Soudní řízení ... [nesrozumitelné] odvádějí svou službu ... [nesrozumitelné] [odmlka]

Prabhupāda: ...[nesrozumitelné]

Oddaný: Žádná zodpovědnost ... [nesrozumitelné]

Prabhupāda: Je vám dána svoboda, to je můj názor, tak musíte... [nesrozumitelné]

Karāndhara: Ačkoliv má v Los Angeles každý právo volit, jen 50%  lidí se namáhá k volbám jít.

Prabhupāda: Ano.

Karāndhara: Jsou příliš líní a nechtějí tomu ani věnovat čas.

Prabhupāda: Ne. V jiném smyslu, jaký je užitek hlasování? Všichni jsou darebáci.

Śyāmasundara: Takto uvažuje každý.

Prabhupāda: Nikdy jsem nehlasoval.

Oddaný: [smích]

Prabhupāda: Nikdy. Všem těmto darebákům, proč bych měl? Od doby nezávislosti ... [nesrozumitelné] nikdy jsem nehlasoval, nikomu nedal hlas. Nesouhlasím s tím. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa.

Oddaný: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. [odmlka]

Prabhupāda: Vy jste ... [nesrozumitelné] meetingy, dokonce i ve Vṛndāvanu pořádají meetingy na narozeniny Rūpy Gosvāmīho nebo na jeho odchod. S tím nesouhlasím.

Karāndhara: S těmito meetingy?

Prabhupāda: Ne, s meetingy ve Vṛndāvanu, protože vím, že všichni tito Gosvāmī jako ten náš, jak se jmenoval? Gosvāmī? Pūrṇacandra Gosvāmī.

Karāndhara: Pūrṇacandra.

Prabhupāda: Všechno vyumělkované. Nemají žádnou úctu k Rūpovi Gosvāmīmu nebo Jīvovi Gosvāmīmu. Očekávají byznys. Naše mezinárodní společnost bere vážně, že Caitanya Mahāprabhu ... [nesrozumitelné] rozšířili,  ale oni nenabízejí žádnou podobnou vážnost. Chtějí Caitanyu Mahāprabhua zužitkovat pro svůj pupek. Uspokojování smyslů.

Śyāmasundara: Hm.

Prabhupāda: Vydělávání peněz předváděním Božstev. "Rādhā-Dāmodara, dejte mi něco." A pak dělají samé nesmysly, opíjejí se. Namísto služby Bohu, zaměstnávají Boha ve své službě... [pauza] [konec]