Originál audio k poslechu naleznete zde.

 

Oddaný:  ...porod, a je více telefonů a ledniček, a pak...

Prabhupāda: Více telefonů znamená [směje se] vyšší výdaje .

Oddaný:  Mohou pracovat méně hodin. Méně času v práci. Více času pro požitek. [nesrozumitelné]

Prabhupāda: To znamená, že vaším sklonem je nepracovat příliš, a užívat si. Proč jste potom vymysleli továrny? Mizerové. [smích]

Svarūpa Dāmodara:  To je to, na co student odpověděl včera.

Prabhupāda: Eh?

Svarūpa Dāmodara: On... jeho cílem je dělat to nejlepší, co může, pro jeho přátele, lidské bytosti.

Prabhupāda: Nevíte, co je nejlepší, jste darebáci. Nevíte, co je nejlepší, pokládáte za nejlepší to nejhorší; takové je vaše poznání.

Svarūpa Dāmodara: Tak jsem se ho zeptal, jak to chce udělat? Je to pěkná myšlenka, ale jak to hodlá udělat? Dokud se neustálíme ve vědomí Krišny, je nemožné udělat cokoliv správně, protože musíme porozumět tomu, že jsme všichni ovládáni Nejvyšší Osobou.

Prabhupāda: Bůh je dobrý. Obecně chápou, že Bůh je dobrý, ale nevědí, jak se s takzvaným dobrem nakládá.

Oddaný:  Obecně se lidé honí za jedením, spaním, sexem a obranou.

Prabhupāda: Jenže to také není možné, protože hippies nemají prostředky dokonce ani k tomu.

Oddaný:  [směje se] Yeah...a pak jsou v tom lepší.

Prabhupāda: Eh?

Oddaný:  Jsou v tom lepší [nesrozumitelné]. Přestože nemají takové prostředky.

Prabhupāda: Proč se v Americe válejí bezdomovci po ulicích? A pronajmou si jeden pokoj, jak se tomu říká, Lyons?

Oddaný:  Flophouse.(ekvivalent dnešních ubytoven)

Prabhupāda: Eh?

Oddaný:  Flophouse, bezdomovci v jedné místnosti.

Prabhupāda: Co noc, to dolar.

Oddaný:  Flophouse.

Prabhupāda: Flop?

Oddaný:  Flop.

Prabhupāda: Flophouse.

Svarūpa Dāmodara: Co je tohle? [směje se]

Oddaný:  Flophouse?

Svarūpa Dāmodara: Ano.

Oddaný:  [nesrozumitelné]

Svarūpa Dāmodara: Ah.

Prabhupāda: Je tu tolik hotelů, lidé tudíž nemají svůj domov. Zařízení k jedení, spaní. To znamená, že nemají dost zařízení, kde se dá přespat, a nemohou je ani poskytovat. Kde je vaše štěstí? Většina z nich nemá žádnou manželku; většina lidí nemá žádnou stálou manželku, musí si ji pronajmout: pronajmout si pokoj, jít do hotelu, půjčit si to, pronajmout ono, kde je pak zařízení s možností jedení, přespání? 

Oddaný:  Všechno je vypůjčené.

Prabhupāda: Eh? Všechno je vypůjčené! [směje se]

Svarūpa Dāmodara: [směje se] Včera jsem zastavil u benzinky [oddaní se smějí]. A chlápek z benzinky se mě ptá, bral jsem nějaký benzín, a on se mě ptá: "Lidé od Hare Kṛṣṇa, jak mohou mít  děti?" Řekl mi, že viděl dívky s dětmi: "Takže povolujete sex?"

Prabhupāda: [nesrozumitelné] ... nám.

Svarūpa Dāmodara: Potom se mě zeptal: "Máte volný sex?" Takto. Řekl jsem mu: "Nikdy, to není povoleno za žádných okolností, ve skutečnosti, sex je povolen v manželství, ne mimo něj." Pak řekl, že ho chce mít vždy volně a že se nechce ženit. Řekl jsem mu: "To je ta nejhříšnější aktivita."

Prabhupāda: [nesrozumitelné] ... zvířata. Zvířata nemají svatbu, ale žijí sexuálním životem, takže to znamená, že jsi zvíře. Nejsi lidská bytost. Taková by měla být odpověď. Protože manželství, tento obřad, není pro zábavu. Ale v říši zvířat mají sex, takže jsi jako zvíře, takže jsi zvíře. Neprokazuješ, že bys byl člověkem. To je odpověď. Vaším takzvaným vědeckým pokrokem jste se stali zvířaty, není to tak? Zvířata mají sex kdekoliv, ale nemají svatby, tudíž jste zvířata. Není to tak?

Svarūpa Dāmodara: Ano.

Prabhupāda: Vaším vědeckým pokrokem vytváříte zvířata mezi lidmi.

Karāndhara: Jednou jsi to uvedl v jednom ze svých komentářů.

Prabhupāda: Eh?

Karāndhara: V jednom ze svých komentářů jsi uvedl, že v každé civilizaci existoval mezi lidmi vždy nějaký druh svatby.

Prabhupāda: Ano.

Karāndhara: V každé civilizaci, jenom v dnešní době to porušují.

Prabhupāda: Proč by jinak existovala svatba? [nesrozumitelné]

Oddaný:  Dokonce i  u domorodců.

Prabhupāda: Beze svatby to znamená zvířecí život; zvířecí, ne lidský.

Oddaný:  Dokonce i ti nejprimitivnější: domorodé kmeny.

Prabhupāda: Eh?

Oddaný:  Dokonce i ty nejprimitivnější, domorodé kmeny,  mají svatbu.

Prabhupāda: Ah... Proč potom odlišovat matku a sestru od ostatních? Proč nežít sexuálním životem s matkou a sestrou a s dcerou, když nejsi ženatý, nemáš přece žádnou dceru. Tak můžeš žít sexuálním životem s matkou a sestrou, proč je odlišovat? S matkou a sestrou.

Svarūpa Dāmodara: Člověk má schopnost rozlišovat.

Prabhupāda: Ano. [nesrozumitelné]... Hare Krišna.

Karāndhara: Zvyšují se počty automobilových nehod, infarkty jsou častější.

Prabhupāda: Ano. Vyšší úmrtnost, více práce.

Svarūpa Dāmodara: Všeho je více.

Prabhupāda: Ano.

Svarūpa Dāmodara: Když vyrábějí více...

Prabhupāda: Více nemocí.

Oddaný:  Znečištění. [směje se] Šílenství.

Prabhupāda: Šílenství.

Oddaný:  Sebevraždy.

Prabhupāda: Zhýralci, darebáci.

Svarūpa Dāmodara: Kriminalita.

Oddaný:  Och, míra kriminality jde prudce vzhůru.

Svarūpa Dāmodara: Ano.

Prabhupāda: Tehdy mluvil v televizi muž, vytvořili jakousi společnost.

Oddaný:  Ó ano, nápravný ústav.

Prabhupāda: Ano, proč jej vytvořili?

Oddaný:  Mají ... [nesrozumitelné] nápravný ústav a padesátiprocentní míru návratů. Polovina lidí, kteří ústavem projdou, se vrací zpět.

Prabhupāda: Eh?

Oddaný:  50% lidí, kteří projdou jejich programem.

Prabhupāda: Ah.

Oddaný:  V nápravném ústavu a jsou propuštěni.

Prabhupāda: Ah.

Oddaný:  50% těchto lidí se vrací. Vyjdou ven a spáchají další zločin a pak...

Prabhupāda: Ano.

Oddaný:  A to se předpokládá, že by měli být vyléčení.

[odmlka]

Prabhupāda: Nápravný proces byl popsán Parīkṣitem Mahārādžem jako hasti-snāna, sloní koupel.

Oddaný:  [směje se] Sloní koupel.

Prabhupāda: Ano. Znáte to,[nesrozumitelné] ... vykoupou se a vrátí se ven a znovu na sebe nahážou hlínu. [nesrozumitelné]

Svarūpa Dāmodara: To je aktuální.

Prabhupāda: Viděli jste to?

Svarūpa Dāmodara: Ano, ano.

Prabhupāda: To jsou přírodní... [nesrozumitelné]... tak velké zvíře a nemá žádný rozum, že se okoupalo, tak proč na sebe teď opět háže hlínu? Stejně tak tato velká zvířata nemají žádný rozum, že byla poslána do polepšovny, aby se polepšila, a znovu se ... [nesrozumitelné],  proč to podstupují? Taková jsou  ta vaše vědecká vylepšení; ale dokonce ani oni nemají žádný rozum.

Svarūpa Dāmodara: Ne.