Arjuna pravil: Ó Kṛṣṇo, čím se vyznačuje ten, jehož vědomí je takto pohroužené v transcendenci? Jak a jakým jazykem mluví? Jak sedí a jak chodí?

Bhagavad-gītā taková, jaká je, 2.54

Když oslavujeme Śrīlu Prabhupādu, často popisujeme jeho neobyčejné úspěchy – počty chrámů, které otevřel, žáků, které zasvětil, knih, které napsal atd. To je zajisté jeden způsob, jak ho oslavovat. Ale není úplný.

Podstatné úspěchy Śrīly Prabhupādy byly mimo jiné jeho nevšední duchovní vlastnosti. Takže další způsob, jak oslavovat Jeho Božskou Milost, je zaměřit se na tyto vlastnosti a ukázat, jak byly přítomné v jeho osobnosti. Śrīla Prabhupāda byl plný ctnostných vlastností a my chceme, aby si jich celý svět všiml a připojil se k nám v oslavách jeho stého výročí příchodu.

Spousta z vás bude velmi dobře znát forografie v knize Ācārya. Ale to není na škodu, protože cílem této knihy není šíření archivních fotek Śrīly Prabhupādy, ale pozvat čtenáře k pozornějšímu pohlédnutí do jeho obličeje, k zamyšlení se nad vnitřními náladami a hlubokými významy, které přináší. Stručně řečeno, Ācārya nás učí jít za hranice běžného pohledu a přemýšlet o příkladných vlastnostech Śrīly Prabhupādy, které se odrážejí v jeho podobě.

Autor knihy Ācārya vybral pouze dvacet šest obrázků  Śrīly Prabhupādy v kombinaci s dvaceti šesti vlastnostmi oddaného, které jsou popsané v Caitanya-caritāmṛtě. Ale je tisíce fotografií Śrīly Prabhupādy, z nichž každá vyjadřuje jednu nebo více jeho vlastností. Kdykoliv teď uvidíme jakoukoliv fotku Śrīly Prabhupādy, měli bychom se snažit pochopit, jakou vlastnost nebo vlastnosti zobrazuje.

Ācārya je transparetní médium mezi Kṛṣṇou a materiálním světem. Śrīla Prabhupāda sem přišel, aby nám ukázal Kṛṣṇu, zdroj všech transcendentálních vlastností. Protože byl plně pohroužen do vědomí Kṛṣṇy, měl tyto vlastnosti v nejvyšší možné míře, které může živá bytost dosáhnout. Śrīla Prabhupāda často zmiňoval, že „Obličej je odraz mysli“. Proto při rozjímání nad fotkami Śrīly Prabhupādy a čtení o něm prohlubujeme své vědomí o Pánu. Rozvíjení vědomí Prabhupādy zvyšuje naše vědomí Kṛṣṇy.

Rychlý čtenář může projít knihu Ācārya od začátku do konce za pět minut. Ale my doporučujeme „hlubší čtení“ v náladě rozjímání, protože pouze pak bude osoba schopná vidět vlastnosti Śrīly Prabhupādy na stránkách této knihy. Můžeme číst pouze jednu stránku za den a hluboce meditovat o jedné z vlastností Śrīly Prabhupādy. Autor a vydavatel této překrásné práce budou považovat své úsilí za efektivní, když čtenář, který absorbuje z těchto stránek jedinečné vlastnosti Śrīly Prabhupādy, prohloubí své ocenění pro jeho úspěchy, jeho misi a jeho učení.

 

Lokanāth Svāmī