Během shromažďování správných fotek, které se hodí k citacím v této knize, jsem sdílel svůj návrh se  svým přítelem. Byl jsem poněkud nepřipravený na jeho odpověď. Ztratil jsem se v oblacích mého uměleckého transu, když jsem byl náhle přenesen zpět na zem se slovy „Na tvém místě bych byl opatrný investovat peníze do projektu, jako je tento“.

Zeptal jsem se, „Co tím myslíš?“

„ Vždyť dobře víš, jací oddaní jsou. Jsou nadšení, pouze když je něco nové. Používáš obrázky, které už předtím každý viděl. Oddaní se na to v knihkupectví mohou podívat, mohou si dokonce myslet, že je to pěkná prezentace, ale pochybuji o tom, že si to koupí. Mimo jiné, celou knihu můžou přečíst za pět minut.“

Tato slova mě donutila znovu zapřemýšlet o celém projektu. Co jsem se pokoušel sdělit o Śrīlovi Prabhupādovi? Může být takové poselství efektivně prezentováno přes takové médium?

Jak se ukázalo, slova mého přítele byla ve skutečnosti skryté požehnání. Vzhled knihy se nezměnil, dokonce jsem zůstal i u těch „starých“ fotografií Śrīly Prabhupādy. Ale co se změnilo v mém přemýšlení, že jsem na tento projekt nahlížel na subtilnější úrovni. Dospěl jsem k jasnějšímu pochopení smyslu celého projektu. Bylo mi naprosto jasné, že tato kniha je celá o inspiraci.

Vždy jsem byl inspirovaný transcendentálními vlastnostmi a charakterem Śrīly Prabhupādy a všech vznešených védských osobností. Při vzpomínkách na popis Śrīly Prabhupādy, jak odvážně stoupá po lávce na Jaladútu, na své cestě za kázáním v neznámé zemi, sám, ale plně závislí na Pánu Kṛṣṇovi, mi běhá mráz po zádech. Není to snad stejný druh odhodlání, které ukázal Pán Rāmacandra, když obdržel pokyn od svého otce, aby odešel do lesa? Ano, ukázka transcendentálních vlastností a charakteru jsou to, co mě povzbuzuje pokračovat v mém boji stát se vědomý si Kṛṣṇy.

Jak je možné, že je oddaný inspirován znovu a znovu číst nebo naslouchat o činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství nebo jeho čistého oddaného? Proč to není staré nebo oposlouchané? Je to proto, že takovéto činnosti vycházejí z hlubokého základu transcendentálních kvalit a charakteru. Tyto činnosti jsou motivovány z takové hloubky duchovní čistoty a lásky k Bohu, že stále nové a nové realizace jsou vyjeveny tomu, kdo se jimi zabývá s větším a větším nadšením. Inspirací je tato nehmatatelná podstata vzájemné výměny mezi Pánem, Jeho čistým oddaným a začínajícího oddaného.

Protože jsem takto inspirován meditací o Śrīlovi Prabhupādovi, má snaha je skrze tento text s vámi sdílet inspiraci a výměnu názorů.

Kniha Ācārya je vytvořená na základě dvaceti šesti vlastností oddaného, které jsou popsány v Caitanya-caritāmṛtě. Vybral jsem fotografie, které jsou možná velmi známé, ale dle mých pocitů zachycují určitou transcendentální vlastnost charakteru Śrīly Prabhupādy. Citace, které dále rozvádějí každou z dvaceti šesti vlastností, jsou z knih, dopisů, přednášek a rozhovorů Śrīly Prabhupādy a jsou specificky vybrány tak, aby zdůraznily danou fotografii.

Śrīla Prabhupāda jednou řekl, že obličej je odraz mysli. Abychom plně ocenili knihu Ācārya, doporučuji vám studovat do hloubky každou fotografii: podívejte se do očí Śrīly Prabhupādy, prozkoumejte jeho výraz obličeje a pokuste se porozumět poselství jeho tváře. Pokud se ponoříte tímto způsobem do každé fotografie a necháte každý citát, aby byl vaším průvodcem, jsem si jistý, že inspirace, kterou chci předat, udělá z knihy Ācārya pokaždé novou zkušenost.

Existuje také další způsob, jak může být Ācārya neustále nový zážitek. Tato konkrétní kombinace fotografií a citací nemá určitě představovat výhradní vyjádření dvaceti šesti vlastností oddaného. Považujte tuto prezentaci jako výchozí bod pro svou individuální meditaci o Śrīlovi Prabhupādovi. Pokaždé, když uvidíte fotografii Śrīly Prabhupādy, proč se ji nepokusíte vidět novým způsobem? Snažte se spojit fotografii s konkrétním pokynem Śrīly Prabhupādy, něco, co zmínil ve svých knihách, nebo něco, co řekl v přednášce. V životě můžete najít inspiraci i tam, kde ji nejméně očekáváte.

Nakonec bych rád přiznal, že hodně mé vlastní inspirace pro knihu  Ācārya pochází z knihy "Dvacet šest vlastností oddaného od Jeho Svatosti Satsvarūpy Dāse Gosvāmīho ". Má osobní společnost Satsvarūpy Dāse Gosvāmīho po mnoho let doplňovala mou oddanou službu a doufám, že knihy Ācārya a Dvacet šest vlastností oddaného se budou navzájem doplňovat v inspirování oddaných kdekoliv. Chtěl bych také poděkovat grafikovi Rāmovi Prasādovi Dāsovi, jehož umělecké dovednosti přivedly tento projekt ke konečné podobě.

Ṣeśa dāsa
Dokončeno na den zjevení
Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura
17. září 1994
Los Angeles, California