1896 – Śrīla Prabhupāda se zjevil v Kalkatě

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura posílá na Západ první knihu o ryzí Gauḍīya vaiṣṇavské filozofii.

1901 Śrīla Prabhupāda začal s festivalem Ratha-yātrā

1902 Śrīla Prabhupāda začal uctívat Rādhu a Kṛṣṇu

1916 Studentem filozofie na Scottish Churches' College

1918 Vstupuje do rodinného života

1920 Složil bakalářskou zkoušku

1921 Jmenován asistentem ředitele v Bose laboratoři

Připojuje se ke Gándhího hnutí

1922 Setkává se se Śrīlou Bhaktisiddhāntou Sarasvatīm Ṭhākurem, který mu přikáže kázat na Západě v anglickém jazyce

1925 Poprvé navštěvuje Vṛṇdāvan

1928 Pomáha založit centrum Gauḍīya Mathu v Alláhabádu.

1932 Dostává zasvěcení od Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura

1934 Pomohl otevřít centrum Gauḍīya Mathu v Gowalia Tank v Bombaji

1935 Dostává pokyny od svého duchovního mistra, aby psal knihy a otevíral chrámy

1936 Poslední pokyn jeho duchovního mistra, aby kázal na Západě

1939 Od Gauḍīya vaiṣṇavské společnosti obdržel titul Bhaktivedanta

1944 Začíná s časopisem návrat k Bohu

1953 Zakládá Ligu Oddaných v Jhansi, zasvěcuje prvního žáka Prabhakara Ācāryu

1954 Opouští rodinný život, vstupuje do stavu vānaprastha

1959 Přijímá řád odříkání sannyāsa

1960 Vydává první knihu Snadná cesta na jiné planety

1962 Vydává první díl prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu

1965 Odjíždí do Ameriky, aby naplnil pokyn svého duchovního mistra

1966 Zakládá Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy

1967 Dokončuje překlad a komentář k Bhagavad-gītě takové, jaká je

1968 Společnost Macmillan vydává Bhagavad-gītu takovou, jaká je

1972 Za účelem tištění svých knih zakládá Bhaktivedanta Book Trust

1975 Dokončuje překlad a vydává 17 dílů Caitanya-caritāmṛty

1976 Zakládá Bhaktivedanta Institut za účelem vědeckého kázání

1977 Odchod z tohoto světa

1986 Slavnostní otevření Samādhi  ve Vṛṇdāvanu

1995 Slavnostní otevření Puṣpa Samādhi  v Māyāpuru

1996 Sté výročí zjevení

2003 Sté výročí založení Bhaktivedantových archivů