Když jsme společně žili se Šrílou Prabhupádou v New Jersey, mívali jsme kírtan, jen my čtyři. Nebo pokud přišli hosté z New Yorku, také jsme dělali kírtany a Šríla Prabhupáda mluvil. Zotavoval se z mozkové mrtvice, takže nemohl dávat pravidelné lekce tak, jako když jsme byli v chrámu v New Yorku, ale pořád byl dychtivý kázat o Krišnovi komukoliv, kdo chtěl poslouchat. Takže zatímco jsme jednoho dne seděli na pohovce, Šríla Prabhupáda začal mluvit o kírtanu a začal ukazovat různé způsoby, jak hrát na kartály. Učil nás základní ching-ching-chang a další. Začali jsme zpívat “Govinda jaya jaya” a Prabhupáda začal hrát na kartály přesně tak, jak zní kravská kopyta, když běží. Byla jsem ohromená. Potom mi ukázal, jak takhle hrát - pomalu a pozorně, aby to bylo v perfektním načasování s běžným kírtanem a aby to znělo přesně jako kravská kopyta, když krávy běží přes pole. Jindy seděl a mluvil o Krišnovi, Jeho zábavách v lese ve Vrindávanu a Jeho matce a otci a přátelích. Šríla Prabhupáda zavřel oči a řekl: “Ó, večer jdou pasáčci krav domů a říkají svým matkám: ´Ó, matko, dneska Krišna zabil jednoho velkého démona.´ ” Oči Šríly Prabhupády se doširoka otevřely, když to řekl. “Zachránil nás před nebezpečím,” a potom se usmál. “A jejich matky jsou šťastné a jednoduše mluví o tom, jak je Krišna úžasný. Ne že je Bůh nebo něco takového, ale že je jejich přítel a že je úžasný.” Když Šríla Prabhupáda mluvil tímto způsobem, zavřel oči v transu podobné náladě a atmosféra v pokoji se naplnila duchovní energií. Na všechno jsem zapomněla, a když přestal mluvit, byla jsem šťastná a myšlenky a obavy všech ostatních byly naprosto vymazány pohroužením v duchovní blaženosti. Bylo to jako rychlý výlet do duchovního světa a já to milovala. I když jsem milovala poslouchat ho mluvit o čemkoliv, nejvíce jsem milovala, když mluvil o Gólóce. Stalo se to tou nejdůležitější věcí v mém životě. Šrílo Prabhupádo, i dnes, když vidím obrázky Krišny, slyším Vaše slova znít v mých myšlenkách. “Ó, Krišna je tak báječný, jen se podívejte, jak báječný je náš přítel Krišna.” Jací šťastlivci jsme, že máme požehnání Vaší lásky pro Krišnu, protože jste zasadil semínko lásky do našich srdcí. Pán Čaitanja prohlásil, že tou nejdůležitější věcí, tou nejšťastlivější věcí pro jakoukoliv živou bytost je byť jen moment společnosti čistého oddaného Pána Krišny. V ten jeden moment, Šrílo Prabhupádo, nám můžete poskytnout mnohem více, než v co bychom vůbec mohli doufat. Děkuji Vám, Šrílo Prabhupádo, že jste nás přišel zachránit. Děkuji Vám za zabití démona nevědomosti. Vy, Šrílo Prabhupádo, jste náš nejdražší přítel a my můžeme zpívat znovu a znovu: “Šrílo Prabhupádo, jste tak úžasný, děkujeme Vám.”