49-03 „Mahámájá, která je známá jako Durgá, Kálí, Čandí, Bhadrakálí, Mahámájá atd., je ztělesněním Jeho vnější energie, jak je popsáno v Čandí. Nevděčná úloha Mahámáji je trestat asury svými všemocnými zbraněmi na deseti světových stranách hmotného světa. Nejen že tvoří a udržuje tento hmotný svět, ale také jej ničí na pokyn všemohoucího Boha. V Bhagavad-gítě byla tato Mahámájá také popsána jako daivímájá a je tak mocná, že ji asurové v žádném případě nemohou obejít. Asura může dostat odpuštění úderem trišúlu Mahámáji, když se odevzdá Šrí Krišnovi, Osobnosti Boha. Jako dozorkyně hmotného světa byla Mahámájá popsána jako Durgá, ochránkyně velké Durgy neboli pevnosti velkých vesmírů. Poskytuje vše potřebné pro naši existenci, ale jakmile se staneme asurou jako Mussoliniové a podobní, abychom vykořisťovali hmotnou energii, Durgádéví se okamžitě objeví se svým strašlivým trojzubcem a začne ničit celé stvoření takovými souženími jako válka, hlad, mor nebo někdy zničení celého stvoření. Metody ničení, které vynalezl lidský mozek, jako atomová bomba apod., jsou také její výtvory, ale oklamaní asurové, které nutí jednat kvality hmotné přírody, se považují za původce nebo vynálezce těchto zbraní. Tímto způsobem probíhá neustálý boj mezi asury a prakriti a asurové jsou trestáni různými způsoby, které nemohou překonat žádnou metodou kromě úplného odevzdání se všemohoucímu Bohu.“ (dŠP Džagannáthovi Bábuovi, 14. března 1949)

 

49-06 „Matka příroda je, jak by měla přirozeně být, tou nejvěrnější milenkou Boha. Rozhněvá se chováním asurů, a tak přijme roli Daivímáji (obvykle známé jako Móhakálí, Bhadrakálí, Durgá atd.), okamžitě uchopí svůj hrozný trojzubec a vrazí tuto zbraň do srdce asury, který je také její syn. Asura tak podléhá trojímu utrpení a to se děje podle plánu Boha, protože matka musí trestat neposlušného syna, aby ho napravila. Tento proces trestání je nezbytný pro dobro jak asurů, tak dévů, aby zastavila chaos ve velkém plánu Boha. Jakmile se však syn asury odevzdá Bohu jako poslušný syn a služebník plánu Boha, z asury se stává dévata. Rozhněvaná nálada Matky přírody ihned ustane a těmto zbožným synům se zjeví jako ta nejvíc milující matka v roli Jógamáji (obvykle známá jako Lakšmí, Sítá a Rádhárání atd.).“ (dŠP, beze jména, 1949)

 

49-09 „Matka příroda neboli hmotná energie Boha, jak by měla přirozeně být, je tou nejvěrnější milenkou Boha. Netoleruje vykořisťovatelský motiv svých asurských dětí, a proto musí přijmout roli Daivímáji, okamžitě uchopí svůj hrozný trojzubec a vrazí tuto zbraň do srdce asury, i když je jejím vlastním synem. Asura tak podléhá trojímu utrpení a to se děje podle plánu Boha. Matka příroda proto trestá své neposlušné syny, aby je přivedla na správnou cestu plnění plánu Boha. Tento proces trestání je nezbytný jak pro asury, tak pro bohy. Tento proces obnovuje plán Boha. Když se asurové obrátí, aby jednali podle plánu Boha, okamžitě se stávají bohy. Když se asura stane bohem, rozzlobená nálada přírody utichne.“ (dŠP tajemníkovi, Gítá Mandir Trust, 1. září 1949)

 

67-03 „Chrámoví oddaní musí mít neustále něco na práci; jinak nemohou udělat v rozvoji vědomí Krišny pokrok. Májá je velmi silná, a jakmile se naskytne příležitost, májá přijde a zaútočí. Proto by si každý měl dát na útok máji velký pozor. A jedinou účinnou obranou je zůstat stále ve vědomí Krišny.“ (dŠP Mukundovi, 13. května 1967)

 

67-08 „Pocit, který jsi  měla z projevení soucitu vůči pokleslému bezdomovci, je velmi dobrý, ale nejlepší způsob, jak osvobodit bezdomovce, je oživení jeho neprojeveného vědomí Krišny. Pokud to dokážeš, pak dej bezdomovci dobré jídlo a přístřeší. Pokud to nemůžeš udělat, pak jen dávat jídlo a přístřeší je služba máji. Služba máji, jak víš, však nepřináší žádný užitek, protože je to vše falešné, dočasné nebo iluze. Zajímáme se o realitu, ne o máju, a ta by měla být cílem života.“ (dŠP Mrináliní, 27. srpna 1967)

 

67-08 „Neboj se, že mě napadne májá. Tam, kde je boj mezi dvěma znepřátelenými stranami, se vždy očekává, že někdy nastanou zvraty. Vaše země a západní svět jsou většinou pod vlivem máji a kvalit přírody ve vášni a nevědomosti a mé vyhlášení války máji je jistě velká bitva. Májá viděla, že jsem byl v průběhu jednoho roku velmi úspěšný, získal jsem mnoho upřímných mladých následovníků jako ty a ostatní, tak to byla pro činnosti máji velká porážka: mladí lidé ze západních zemí vzdávající se sexu, omamných látek, jedení masa a hazardních her jsou určitě velkým zvratem v činnostech máji. Proto využila mé stařecké slabosti a uštědřila mi smrtelný zásah. Krišna mě však zachránil; proto bychom měli víc poděkovat Krišnovi než oslavovat máju. Pokud jde o mé současné zdraví, myslím, že se zlepšuje; přinejmenším obědvám lépe než v New Yorku. Jakmile budu trochu schopen se vrátit na bojiště, budu opět ve vašem středu.“ (dŠP Brahmánandovi, 4. srpna 1967)

 

67-10 „Prosím veď své nevinné duchovní sestry, které přišly do našeho útočiště. Dívky jsou náchylnější k jemnějšímu útoku máji. Chlapci jsou trochu silnější, aby se dostali ze zapletení máji. Mrináliní, Džadurání a všechny ostatní dívky, které jsou tak kvalifikované, dobře vypadající, inteligentní, vzdělané a vážně zapojené do vědomí Krišny, by měly být vždy chráněny před útokem máji. V mé filozofii neexistuje žádná abstinence sexu, ale vědomí Krišny by nás mělo naučit, že sex je příčinou našeho podmínění hmotnou přírodou. Proto by pokročilí studenti nauky vědomí Krišny měli také dobře vědět, že sex by měl být spojen s vědomím Krišny. Lepší se mu vyhnout; pokud to není možné, mít usměrněný manželský život. Ale za všech okolností je naší hlavní nutností dělat pokrok v rozvoji vědomí Krišny.“ (dŠP Rájarámovi, 4. října 1967)

 

67-10 „Dostal jsem tvůj dopis z 10. října a také jsem dostal Kírtanánandův dopis. Zpráva o činnostech Kírtanánandy z různých středisek naší společnosti mi působí velkou bolest. Z Rájarámova dopisu je zřejmé, že Kírtanánanda nesprávně pochopil filozofii vědomí Krišny, a zdá se, že nechápe rozdíl mezi neosobními a osobními rysy Krišny. Nejlepší bude zakázat mu mluvit na všech našich slavnostech nebo setkáních. Je jasné, že se zbláznil a měl by být znovu poslán do Bellevue. Byl v Bellevue již dříve a s velkými potížemi a za pomoci pana Ginsberga jsme ho dostali ven. Zdá se však, že znovu rozvinul šílenství, a proto pokud nebude poslán do Bellevue, měl by mít alespoň zákaz mluvit takové nesmysly. Z jeho činností je zřejmé, že byl napaden májou; je oběť. Budeme se modlit ke Krišnovi za jeho uzdravení, ale nemůžeme mu dovolit, aby mluvil mým jménem. Snažím se vrátit co nejdříve, a až se vrátím, všechno bude v pořádku.“ (dŠP Brahmánandovi, 16. října 1967)

 

67-10 „Co se týče Kírtanánandy, je nepochybně dobrá duše, ale v poslední době ho napadla májá. Má o sobě příliš vysoké mínění – dokonce i za rizika, že neposlechne svého duchovního mistra a mluví nesmysly o Krišnovi. Tak jako člověk posedlý duchem mluví mnoho nesmyslů, když je člověk přemožen iluzorní energií – májou, mluví také všemožné nesmysly. Posledním útokem máji na podmíněné duše je impersonalismus. Existují 4 fáze útoku máji: 1) první fáze je, že člověk chce být zbožný, 2) člověk zanedbává náboženství a snaží se zlepšit svůj ekonomický rozvoj, 3) upadne do smyslového požitku; a když je zklamán všemi výše zmíněnými fázemi, přichází k 4), což je impersonalismus a myslí si, že je totožný s Nejvyšším. Tento poslední útok je velmi vážný a smrtelný. Kírtanánanda nedávno vyvinul čtvrtou fázi choroby z důvodu nedbalosti a neposlušnosti svého duchovního mistra.

Někdy si pacient s horečkou, když zrovna nemá horečku milostí lékaře, myslí, že je vyléčen a nečiní opatření proti opětovnému onemocnění. To je postavení Kírtanánandy. Protože pomáhal Společnosti rozběhnout montrealské středisko, myslel jsem si, že je nyní schopen založit další pobočky, a když mě požádal, abych mu dal sannjás, souhlasil jsem využít příležitosti jeho přítomnosti ve Vrindávanu. Pouhým oděvem sannjásího se považoval za vyléčeného ze všech hmotných nemocí a všech chyb, ale pod vlivem máji mě úmyslně neposlechl tím, že nejel do Londýna, a následně se jeho nemoc vrátila. Nyní v New Yorku začal diktovat nesmysly mým jménem – jako vzdát se rouch, šikh atd. Místo otevírání nových středisek začal svá nesmyslná kázání mezi svými duchovními bratry, která jsou všechna proti našim zásadám. Prozatím by měl jen džapovat Hare Krišna a přestat přednášet, protože příliš dobře nepochopil celou filozofii.“ (dŠP Pradjumnovi, 17. října 1967)

 

67-10 „Bylo mi velkým potěšením seznámit se s obsahem. Nyní jsi pěkně vyjádřil svou skutečnou mysl. V tvém předchozím dopise jsem viděl malý sklon být ohlupován Kírtanánandou, ale jsem přesvědčen, že Kírtanánanda nebyl tak silný, aby tě mohl porazit. Byl jsem naprosto přesvědčen o upřímnosti tvé služby a můj výběr tebe za prezidenta Společnosti je správný. Mohu zde tímto vyjevit, že jsem nikdy neměl v Kírtanánandu plnou důvěru, ale snažil jsem se zlepšit jeho postavení, protože mi také poskytl mnoho osobní služby. Jsem mu za tuto službu velmi zavázán tak jako ostatním žákům a je mi velmi líto, že májá využila jeho neposlušnosti a upadl do její iluze – ale neměl by v ní setrvat dlouho, neboť se budu vždy modlit ke Krišnovi za jeho zotavení. Prozatím by měl jen džapovat Hare Krišna bez jakékoliv snahy přednášet.

Impersonalista nemůže Krišnovi poskytovat žádnou službu, protože páchá velký přestupek. Za těchto okolností Krišna nepřijme jídlo připravené Kírtanánandou v jeho současné nemocné situaci. Pokud vůbec chce Krišnovi poskytovat službu, může umývat nádobí a to jeho situaci zlepší. Rád uslyšíš, že americký konzulární úřad mi udělil vízum pro návštěvníky a včera jsem požádal cestovního agenta, aby mi zařídil místenku. Ve vší pravděpodobnosti se tedy vrátím do Spojených států co nejdříve – ihned po návratu z rodiště Pána Čaitanji. Buď si vždy jist, že Krišna je transcendentální Osoba a lidé s chabým poznáním nemohou tuto transcendentální podobu pochopit.

Naše Společnost pro vědomí Krišny je zavázána této filozofii a potřebuji silné lidi jako ty pro kázání této nauky v tomto světě. Jsem velmi rád, že se snažíš tuto filozofii pochopit, a není třeba ničeho litovat, žes byl sveden Kírtanánandou. Není v jeho silách svést upřímnou duši jako ty, ale musím blahopřát Gargamunimu, prostému chlapci, který v impersonalismus nikdy nevěřil. Je to tvůj mladší bratr, tak důležitý, jako byl Pán Lakšmana mladším bratrem Pána Rámy. Jsem velmi rád, že tě tento prostý a upřímný chlapec zachránil před neštěstím. Modlím se, aby Krišna požehnal tobě, tvému bratrovi Gargamunimu, Rúpánugovi atd. věčným životem ve vědomí Krišny. Doufám, že jsi zdravý.“ (dŠP Brahmánandovi, 19. října 1967)

 

67-10 „Co se týče Kírtanánandy, není co říci, ale člověk by měl být velmi opatrný, aby neonemocněl jako on. V hmotném světě existuje neustálý boj mezi májou a živou bytostí. Májá je velmi silná a můžeme jí kdykoliv padnout za oběť. Jediným způsobem ochrany před útokem máji je být si plně vědom Krišny. Míra, do níž ve vědomí Krišny poklesneme, je vyplněna vlivem máji. Je to přesně jako míra nedbalosti vůči našemu zdraví, jež následně vede k našemu onemocnění. Osoba, která je na své zdraví velmi opatrná, obvykle neonemocní. Podobně osobu, která je vždy neochvějná ve vědomí Krišny, nemůže májá porazit.

Někdy i přes naše plné vědomí Krišny padneme za oběť máji, ale to je dočasné, stejně jako změny ročních období jako neštěstí přicházejí a odcházejí a musíme je snést. Pokud Kírtanánanda někdy upřímně sloužil svému duchovnímu mistrovi, nepoklesne. Dočasné systémy se zhroutí okamžitě. Měli bychom se modlit ke Krišnovi za jeho stálé uzdravení. Můj zármutek vůči Kírtanánandovi není nic osobního, ale je mi líto, že se stal podobný májávádímu, přestože jsem se ze všech sil snažil mu pomoci.“ (dŠP Džadurání, 26. října 1967)

 

67-10 „Pokud jde o Kírtanánandův článek, nevím, co napsal, ale mohu odhadnout, že to musí být znečištěno neosobním jedem, tak prozatím můžeš tento článek odložit. S velkou radostí jsem zjistil, že jednáš přesně jako lvíče, a vím, že v budoucnu zvítězíš nad mnoha šakaly. V Indii máme zkušenost, že lev zažene mnoho slonů. Nátlak máji je velký jako slon, ale řev Nrisinhadéva může zahnat mnoho slonů.“ (dŠP Rájarámovi, 27. října 1967)

 

67-11 „Nebuď dotčena Kírtanánandovým chováním. Současná charakteristika Kírtanánandy a Hajagrívy jsou dočasné projevy máji. Budou napraveni, jakmile se vrátím. Správně jsi řekla, že on a Hajagríva přišli jako dvě děti a vzali si z chrámu své věci. Nemyslíš, že to vše jsou dětinské činnosti? Pokud Kírtanánanda daroval svícny a oblečení do Krišnova chrámu, jak si je mohl vzít zpět pro svůj vlastní účel? Pokud si oba neosobně myslí, že Krišna je všudypřítomný, jak by si mohli myslet, že Krišna není přítomen v chrámu v New Yorku? Všechny jejich činnosti se hodí na děti, takže tak jako se děti dopouštějí chyb a opět se napravují, budou časem napraveni, až skončí jejich nemoc impersonalismu. Můžeš pokračovat ve svých pravidelných přednáškách, upřímně džapovat Hare Krišna, aniž bys brala vážně dětinské činnosti Kírtanánandy a jeho přítele. Zbytek nech na Krišnovi. Doufám, že jsi zdravá.“ (dŠP Himavatí, listopad 1967)

 

67-11 „Vždy se pevně drž lotosových nohou Krišny, tak jako se včely drží plástve. Tato neochvějná náklonnost ke Krišnovi nás zachrání přede všemi druhy nebezpečí vytvořenými májou. Víš velmi dobře, že hmotná energie je tak silná, že uchvátí duchovní jiskru, živou bytost, a jedinou záchranou je držet se lotosových nohou Krišny. Tento věk je zvláště určen k rozporům. Proto, kdykoliv nastane taková situace, měli bychom jednoduše volat o pomoc Krišnu. Náš úkol je velmi těžký, protože jsme vyhlásili válku máji. Vždy se bude snažit nás porazit nebo dokonce zabít, ale můžeme být vždy zachráněni tím, že se budeme držet lotosových nohou Krišny. Laskavě si pamatuj toto tajemství našeho úspěchu a snaž se o tom přesvědčit všechny své duchovní bratry.“ (dŠP Rájarámovi, listopad 1967)

 

67-12 „Velmi mě zaujalo, že jsi díky své upřímnosti a služebnické náladě výtečně zlepšil své vědomí Krišny. Ať je nám svěřena jakákoliv povinnost, budeme-li se snažit tuto konkrétní povinnost upřímně konat, to samo o sobě nám může zajistit velký pokrok v rozvoji vědomí Krišny. V Bhagavad-gítě se uvádí, že pro neochvějného oddaného existuje jediná povinnost. Tato povinnost je pochopena prostřednictvím průzračného média duchovního mistra. Když cítíme odloučení, můžeme pro Krišnu a duchovního mistra konat lepší službu; přímá služba s sebou někdy nese riziko. Například Kírtanánanda mi přímo sloužil masírováním, vařením a mnoha dalšími věcmi; později mu to však pod vlivem máji stouplo do hlavy do té míry, že považoval svého duchovního mistra za obyčejnou bytost, která existuje jen díky jeho službě. Toto smýšlení ho okamžitě srazilo dolů. Samozřejmě, upřímní oddaní považují přímou službu za příležitost, ale iluzorní energie je tak silná, že funguje podle rčení ,důvěrnost plodí pohrdání‘. Kírtanánanda si myslel, že existuji díky jeho službě, místo aby si uvědomil, že mu poskytuji příležitost mi nějak posloužit.“ (dŠP Madhusúdanovi, prosinec 1967)

 

67-12 „Pokud jde o neutěšenou situaci Dámódara, je nám to velmi líto, ale musíme vždy očekávat, že v boji proti velké máji, Krišnově vnější energii, mohou někteří slabší vojáci padnout. Sexuální přitažlivost je v hmotném světě velmi silná. V duchovním světě je tomu však jinak. Ze Šrímad-Bhágavatamu víme, že opačné pohlaví, tím myslím ženské obyvatele Vaikunthy, je mnohonásobně krásnější než na nebeských planetách. Jejich boky a přitažlivé úsměvy nedokážou přimět muže či mužské oddané k sexu či vyvolat chtíč. Na Vaikunthách je nezměrné bohatství, přesto jsou všichni zaměstnáni transcendentální láskyplnou službou Pánu. Vliv máji je velmi obtížné překonat, ale ten, kdo je ve vědomí Krišny neochvějný, se nemůže stát obětí máji. Každopádně náš boj s májou nemůžeme zastavit a také nemůžeme očekávat, že všichni naši vojáci zůstanou nezraněni. Víš, že Ardžunův syn Abhimanju byl zabit v boji, na němž se podílel i Bhíšmadéva. Bojuj upřímně za Krišnu a budeš oslavován za vítězství.“ (dŠP Brahmánandovi, 21. prosince 1967)

 

68-01 „Kírtanánandovo odmítnutí systému parampary a autority písem je příčinou jeho neštěstí. Jeho verze, že slunce a sluneční svit jsou jedno a totéž, je správná, ale když je slunce v místnosti, není správné říkat, že je v místnosti slunce. Jeho poznání je proto nedokonalé a nemůže být tedy kazatelem. Proto uvažuje o založení nočního klubu psychedelického typu. Jeho společnost není prozatím žádoucí, ani si neumím představit jeho budoucí nápravu. Hajagríva se stal obětí a je mi to líto. Každopádně, můj milý chlapče, prosím nezapomeň, že májá je velmi silná. Každého z nás může kdykoliv zatknout, pokud nejsme pevně spojeni s vědomím Krišny. Žádám tě proto, abys přísně dodržoval zásady vědomí Krišny, pak nehrozí nebezpečí, ať je májá sebesilnější. Doufám, že jsi zdravý.“ (dŠP Umápatimu, 14. ledna 1968)

 

68-01 „Tvé prohlášení: ,Vzal jsem tuto práci ve Wilkes-Barre s úmyslem vydělat dost peněz, abych se k vám mohl připojit v Indii, protože když jste s Kírtanánandou odjel do Indie, myslel jsem si, že se do této země nemusíte nikdy vrátit, a doufal jsem, že se tam k vám oběma připojím.‘ Ano, to byl ve skutečnosti plán, ale Kírtanánanda udělal všechno naruby. Poté, co jsme přijeli do Vrindávanu, Kírtanánanda začal velmi toužit po návratu. Denně na mě naléhal, aby se vrátil. Jednou jsem mu řekl, že nemám žádné peníze; jak se můžeš vrátit? Na to odpověděl, že půjde na americké velvyslanectví jako americký občan, vezme si peníze odtamtud a vrátí se. Pak jsem byl nucen obstarat peníze pro jeho návrat, a protože změnil plán, Společnost prakticky přišla o 1 200 dolarů za jeho cestu do Indie a návrat bez jakéhokoliv účelu. Myslel jsem si, že část těchto peněz by mohla být získána zpět, kdyby se vrátil do New Yorku, zastavil se na pár dní v Londýně, aby se podíval na možnost otevřít pobočku. Dal jsem mu průvodní dopis a požadované peníze na okamžité výdaje, ale neměl žádnou touhu zastavit se v Londýně a jel přímo k tobě. Také velmi dychtil přijmout sannjás a já mu ho udělil. Nevím, proč k němu chtěl certifikát. Nikdy jsme nepřijali žádný certifikát od našeho duchovního mistra ani nikoho jiného. Ale řekl mi, že je to nutné pro kázání, a tak jsem mu certifikát dal, ale bohužel byla celá věc zničena jinou naukou. Nyní je z Umápatiho dopisu zřejmé, že Kírtanánanda nevěří v paramparu nebo v nezbytnost autority písem. Zdá se, že to považuje za jistou tyranii. To znamená, že po přijetí sannjásu a studiu filozofie po více než rok změnil celý pohled a nevím, jak by se ti tato současná nauka líbila.

Každopádně mám velkou naději v to, že toužíš jet do Indie a dobrovolně přijmout úkol pod mým vedením. Hledám ve Vrindávanu velmi dobré místo pro ubytování mých amerických žáků. Kírtanánanda viděl dům známý jako Džajpuria House. Tento dům je v rukou vlády Rádžasthánu a jednání stále probíhá, a z korespondence vypadá příznivě. Nyní čekám na konečné rozhodnutí; jakmile je vyslechnu, vrátím se zpět do Indie s nějakými dalšími žáky. Budu velmi rád, jestli můžeš také přijet do Indie, jak bylo původně plánováno. Ve vědomí Krišny, pokud se držíš principů Bhagavad-gíty, nepřichází v úvahu disharmonie; disharmonie je vytvořena některými darebáky impersonalistické třídy, kteří se snaží Gítu komentovat jinak. Doktor Rádhákrišnan a jemu podobní jsou ze stejné třídy. Tato třída lidí nemá právo se Bhagavad-gíty dotýkat, protože nepřicházejí systémem parampary. Rád od tebe uslyším, jak se Kírtanánanda zotavuje ze zranění po nedávném pádu. A doufám, že jsi zdráv.“ (dŠP Hajagrívovi, 13. ledna 1968)

 

68-01 „Děkuji vám za dopis z 11. ledna 1968 a těší mě váš upřímný postoj služby. Jsme všichni podmíněné duše, takže jsme ovlivněni májou, ale pokud upřímně džapujeme a sloužíme, bude oživena naše připoutanost ke Krišnovi a už nebudeme muset přijít pod tuto máju. Budeme věčně sloužit lotosovým nohám Nejvyššího Pána. Jsem ti zavázán za tvou upřímnou službu ve vědomí Krišny. Oba se prosím připojte ke Gargamunimu v novém středisku a s větším nadšením. Doufám, že jste zdraví.“ (dŠP Uddhavovi a Upéndrovi, 16. ledna 1968)

 

68-01 „Dostal jsem tvůj dopis z 15. ledna 1968 a seznámil jsem se pečlivě s jeho obsahem, zvláště činnostmi máji. Hnutí pro vědomí Krišny je ve skutečnosti vyhlášení války máji. Podmíněné duše, které si chtějí užívat tohoto hmotného světa, jsou spoutány pohlavními touhami. Pokud se někdo chce dostat pryč z této hmotné existence, musí pohlavní touhu ovládnout. Celý systém védské civilizace je založen na tomto principu ovládání pohlavní touhy. Byly čtyři životní stavy, brahmačárí, grihastha, vánaprastha a sannjás. Většina životních stavů, jmenovitě brahmačárí, vánaprastha a sannjás, má sex zakázán. Pouze hospodářům je dovolen a to je také omezeno. To znamená, že sex je zcela odsouzen, neboť je to příčina hmotného pouta. Pohlavní pudy jsou u mladých chlapců a dívek zcela přirozené, ale člověk je musí zastavit pomocí rozumu, argumentů a poznání. Máme ženaté chlapce i vdané dívky –

sex není v naší Společnosti zakázán. Pokud Džagatánanda cítí pohlavní nutkání tak neodkladně dokonce i ve věku 16 nebo 17 let, musí se připravit přijmout zodpovědnost rodinného života. Když jsem byl v Indii, Gargamuni mi prostě takto napsal, a já jsem mu ihned dovolil se oženit. Nyní vidím, že chlapec a dívka, Gargamuni a Karunamají, žijí šťastně.

Pokud Džagatánanda chce tu pěknou dívku Lílásukhu, musí zařídit svatbu. Jak to jinak vyřešit? Za žádných okolností nemohu v naší Společnosti povolit jakýkoliv nesmysl jako nedovolený sex. Džagatánanda si musí podmanit pohlavní touhu stálým džapováním Hare Krišna a modlitbami ke Krišnovi o pomoc. Pokud ne, musí být připraven se oženit a převzít plnou zodpovědnost. Jako jeho starší bratr ho prosím pouč o mém přání. Ve skutečnosti je společnost mladých chlapců a dívek velmi rozvratná pro život brahmačárího, ale ve vaší zemi není možné zabránit tomu, aby se mladí chlapci a děvčata stýkali. Musí tyto pohlavní touhy dobrovolně omezit, dokud se neožení. Když budou dostatečně silní ve vědomí Krišny, nerozruší je jakákoliv míra pohlavních tužeb. I když je rozruší, přijde a odejde. Krišna je Madana-móhana, okouzluje i samotného Amora. A Amor je bůh pohlavní touhy. Pokud tedy někdo chce okouzlit Amora, místo aby jím byl okouzlen, musí přijmout útočiště u toho, kdo Amora okouzluje, Šrí Krišny.“ (dŠP Brahmánandovi, 21. ledna 1968)

 

68-01 „Pokud se mě osobně týká, Kírtanánanda pochyboval o mé existenci, protože se domníval, že jsem závislý na jeho masážích. Myslel si tedy, že duchovního mistra není třeba, neboť duchovní mistr je obyčejný člověk, a záviset na obyčejném člověku je tyranie. Proto bychom měli vždy myslet na duchovního mistra tak, že není obyčejným člověkem. Ty jsi inteligentní a pokročilý v rozvoji vědomí Krišny a dokážeš pochopit, jak to vypadá, když májá zaútočí na duchovního mistra. Povinností máji je udržovat podmíněné duše v jejích spárech, jestliže tedy někdo neplní své povinnosti, musí nepřítele napadnout. Krišna však svého upřímného služebníka ochrání. Pánduovci byli vyhlášenými oddanými Krišny a během života zažili mnoho potíží, nakonec však díky Krišnově milosti zvítězili. To je proces porozumění Krišnovi a Jeho oddaným.“ (dŠP Brahmánandovi, 2. ledna 1968)

 

68-01 „Odpověď (proč mi májá zasadila skoro smrtelnou ránu) je, že Hiranjakašipu, agent máji, se pokoušel uštědřit mnoho smrtelných ran Prahládovi Mahárádžovi, ale ten byl ve všech případech ochráněn. Má větší zásluhy jménem Krišny. Bhagavad-gítá na to odpovídá: ,Ach, Můj milý synu Kuntí, vyhlas po celém světě, že Mého oddaného nic nezničí.‘ Pochopit Krišnův plán tedy zabere nějaký čas, ale buď si jist, že oddaného Krišny nic nezničí.“ (dŠP Brahmánandovi, 21. ledna 1968)

 

68-01 „Májá a živé bytosti jsou různými energiemi Krišny a všechny jsou věčné. Májá jedná pod vedením Krišny, ale jejím úkolem je trestat vzbouřené živé bytosti; proto jedná na duchovní úrovni. To, že májá nemůže jít ke Krišnovi, znamená, že vliv máji nemůže být aktivní v přítomnosti Krišny. Může zde být uveden příklad tmy. Tma neexistuje v přítomnosti slunečního světla, podobně májá nemůže existovat v přítomnosti Krišny. Tak jako temnota a světlo existují věčně, existují věčně májá a Krišna, ale májá neexistuje v přítomnosti Krišny. Snaž se to pochopit.“ (dŠP Balái, 25. ledna 1968)

 

68-02 „Chceš mařit Maharišiho činnosti, ale musíš vědět, že Mahariši je agentem máji. Náš proces vědomí Krišny a sankírtanové hnutí již maří kouzlo máji, ale Mahariši říká, abys zůstal pod vlivem kouzla máji. Jeho kázání je, aby sis užíval a jen mu zaplatil 35 dolarů za jeho mantru. Obyčejní lidé jsou již pod vlivem kouzla máji. To znamená, že chtějí smyslový požitek. Pokud někdo podporuje metodu ,užívej si smyslového požitku a současně se staň jógím´, proč by lidé tuto metodu neupřednostňovali? Říkáme, že neexistuje žádný sex, žádné omamné látky, žádné jedení masa, žádný hazard, takže pokud Mahariši říká, že žádná omezení neexistují, přirozeně ho bude následovat velký počet lidí. To znamená, že chtějí být podvedeni, a Krišna jim posílá podvodníka. Nemůžeme podvádět lidi jako on. Musíme říkat pravdy tak, jak jsou popsány: v Bhagavad-gítě je osmnáct druhů askeze, ve 13. kapitole. Omezení, která následujeme, jsou askeze. Bez askeze, bez celibátu žádné množství nesmyslné meditace nepomůže.

Srovnání naší metody s Maharišiho metodou tedy neexistuje. Nevystupujeme proti žádnému druhu vandalismu. Musíme veřejnosti předkládat skutečnou věc, a pokud jsou dostatečně inteligentní, přijmou ji a zrealizují ji. Maharišiho následovníci nejsou inteligentní třída lidí. Pokud jsi udělal nějaký pokrok v poznání Bhagavad-gíty, můžeš vyzkoušet kteréhokoliv Maharišiho následovníka a zjistíš, že je to nula.“ (dŠP Šivánandovi, 12. února 1968)

 

68-03 „Ne, když se Pán zjeví, v Bhagavad-gítě je zmíněno, že tak činí ve své vnitřní energii. Tato vnitřní energie se nazývá jógamájá. Všechny zábavy a činnosti Pána jsou řízeny jógamájou. Proto není pod vlivem hmotné energie, jako jsou podmíněné duše. Řízením jógamáji oddaní někdy zapomínají na přítomnost všemohoucího Pána. Tak jako Jašódámají jedná s Krišnou jako se svým zplozeným synem a zapomíná na Krišnovu nepředstavitelnou moc. Proto žádá Krišnu, aby otevřel ústa, aby viděla, zda skutečně snědl nějakou hlínu. Ukázal jí, že spolkl nejen trochu hlíny, ale celý vesmírný projev. Jašódá Mátá byla ohromena, když viděla tento zázrak, ale přesto zapomněla, že Krišna je Bůh, že Krišna je Nejvyšší Pán samotný a ne její obyčejný syn. Tímto způsobem probíhá výměna mezi Pánem a Jeho oddanými. Pán nezapomíná, ale jógamájá jedná proto, aby povzbudila Pánovy zábavy.“ (dŠP Upéndrovi, 1. března 1968)

 

68-03 „Rád slyším, žes  pokračoval v džapování navzdory tolika pochybám a skepsi. To je proces. Dokonce, i když mohou existovat pochyby a skepse, ale pokud bude oddaný pokračovat v džapování, všechny pochyby zmizí a milostí Krišny bude vyjeveno skutečné poznání. Uvádí se příklad pacienta se žloutenkou. Trpí nemocí, a když dostane cukrovou třtinu, což je lék, chutná mu velmi hořce a nepříjemně. To však neznamená, že cukrová třtina není velmi sladká a chutná. Hořká mu připadá jen kvůli jeho chorobnému stavu. Aby byl vyléčen z nemoci, musí jíst lék v podobě cukrové třtiny, a to i přes zdánlivě hořkou chuť, a až bude vyléčen, postupně se projeví skutečná sladká chuť třtiny. Podobně jsme nemocní my a můžeme být vyléčeni, jen když přijmeme tento proces džapování. Májá nám může do mysli vložit mnoho pochyb a bezcenných argumentů, ale pokud pokračujeme v džapování, proces léčení bude pokračovat, pochyby nevadí, a postupně získáme chuť toho sladkého nektaru Krišnova náma-sankírtanu. To je proces a můžeš to vysvětlit všem svým přátelům, aby mohli pochopit povahu svých pochyb a skepse a získali prospěch.“ (dŠP Terrymu a kolegům, 22. března 1968)

 

68-03 „Sklon k samotě je druh reakce na naše předchozí hmotné činnosti, ale samota není pro začátečníka příliš dobrá. Májá se na nás neustále snaží útočit, a jakmile najde nějakou příležitost, pokouší se zasadit svoji jedovatou ránu. Nejlepší je proto nehledat na začátku samotu, ale zůstat obklopen čistými oddanými, aby nás jejich společnost ochránila, i když májá zaútočí. Nicméně, pokud jsi vždy zaneprázdněný v kazatelské práci, je to velmi pěkné. Ale nedoporučuje se, aby nováček žil sám na odlehlém místě.“ (dŠP Jadunandanovi, 26. března 1968)

 

68-04 „Můžeš všem oddaným sdělit, že májá se nemůže dotknout čistého oddaného. Když vidíš, že má nějaký oddaný potíže, není to způsobeno májou, nýbrž se jedná o Pánovo jednání skrze Jeho vnitřní energii. Pánduovci trpěli mnoha různými způsoby, Pán Rámačandra musel odejít do lesa, Jeho žena, bohyně štěstí, byla unesena Rávanou, smrt Pána Krišny byla způsobena šípem lovce, Haridás Thákur byl bičován na dvaadvaceti tržištích či Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, toto jsou všechno přímé Pánovy činnosti. Složitostem takových událostí nemůžeme vždy porozumět. Někdy se odehrají proto, aby zmátly démonské osoby. Měli byste proto na setkáních ištagóšthí rozebírat, co jste zrovna četli z Bhagavad-gíty a Šrímad-Bhágavatamu. Měli bychom se snažit vše pochopit pouze z hlediska oddané služby. V Bhagavad-gítě je jasně řečeno, že kdokoliv je stoprocentně zaměstnán v Pánově službě, nachází se na transcendentální úrovni a májá již nemá na takové tělo žádný vliv. Pán a Jeho čistí oddaní se vždy nacházejí mimo dosah činností máji. I když jejich činnosti vypadají jako činnosti máji, musíme porozumět, že jednají pod vlivem jógamáji neboli vnitřní energie Pána.“ (dŠP Satsvarúpovi, 3. dubna 1968)

 

68-05 „Jsem velmi rád, že Džánakí má plné ruce práce při výzdobě chrámu; to přesně chci, aby každý žák byl stále zaměstnán nějakou činností pro Krišnu. Neměli bychom dovolit našim myslím, aby byly nečinné, a je-li mysl vždy plná činností ve vědomí Krišny, nemá májá žádnou šanci se tam usadit a nutit nás jednat pod jejím vlivem. Mahárádž Ambaríš takto jednal, a přestože se stal vládcem zodpovědným za celý svět, byl velkým oddaným Pána Krišny a úspěšně zvítězil ve zkoušce, které ho vystavil velký jógí Durvásá.“ (dŠP Mukundovi, 6. května 1968)

 

68-05 „Toto vidění ,duchů‘ nemá žádnou souvislost s vědomím Krišny – je to halucinace.“ (dŠP Málatí, 28. května 1968)

 

68-06 „Učit dívky, aby dobře šily, je také velmi dobrý nápad. Vezmi si nějaké indické vzorky od Purušóttamy a snaž se to udělat přesně tak, abychom mohli pro Společnost dosáhnout velmi dobrého zisku. Naše Společnost potřebuje milióny dolarů na kázání, ale Krišna nás učinil finančně chudými. Myslím, že je dobré zůstat finančně chudými, protože budeme vždy schopni modlit se ke Krišnovi a žádat o pomoc, abychom Mu mohli sloužit. Pokud náhle budeme velmi finančně silní, májá nám může diktovat smyslový požitek a my můžeme padnout za oběť její taktice. Zůstat chudý je proto jeden z předpokladů rozvoje vědomí Krišny. Naši předchůdci, Gósvámí, se dobrovolně všeho vzdali pro rozvoj vědomí Krišny. Nepotřebujeme žádné peníze na náš osobní účet, budeme vždy spokojeni s čímkoliv, co nám Krišna rád poskytne pro živobytí, ale pro účely kázání můžeme využít veškeré bohatství světa. Snažme se tedy upřímně a Krišna nám v rozvoji vědomí Krišny pomůže.“ (dŠP Himavatí, 14. června 1968)

 

68-06 „V transcendentálním světě nemají májá a čas žádný vliv. Existuje tam tedy plná svoboda činností, jelikož tam však není májá, každý je zaměstnán ve svých přirozených činnostech čili spontánní službě Krišnovi v různých vztazích, tak jako je ruka spojena s tělem za určitým účelem, noha je k tělu připojena za jistým účelem a tak dále. Podobně jsou všechny živé bytosti, které jsou nedílnými částmi Nejvyššího Pána, zaměstnány v Jeho službě za určitým účelem. Existují tedy různé druhy zaměstnání, spojuje je však jediná ústřední postava, Pán Krišna. To je tedy odpověď na tvou otázku, ,Jsou všechny Krišnovy zábavy s živými bytostmi na Krišnalóce ovládány Krišnou, či mají živé bytosti v tomto ohledu na výběr?‘ Jinými slovy, je něčí rasa ovládána přísnými zákony stanovenými Krišnou, či existuje svobodná vůle odlišná od té, kdy si vybíráme mezi Krišnou, či májou?“ (dŠP Purušóttamovi, 14. června 1968)

 

68-07 „Subhadrá je jógamájá. Duchovní energie se nazývá jógamájá. A má šestnáct různých expanzí. Z těchto šestnácti expanzí je jednou Subhadrá. Mahámájá hmotné energie je také expanze energie jógamáji; a jak jógamájá, tak mahámájá jsou pro Krišnu stejně důležité, tak jako jakékoliv vládní oddělení je stejně důležité pro fungování vlády. Policejní oddělení může být hrozivé pro zločince, ale pro vládu je stejně dobré jako univerzitní oddělení. Stejně tak je mahámájá strašlivá pro podmíněnou duši, ale pro osvobozenou duši žádný strach z mahámáji neexistuje, protože ji chrání jógamájá. V Bhagavad-gítě Krišna říká: ,Nejsem viditelný pro každého, protože jsem zakryt jógamájou.‘ Když se podmíněná duše odevzdá Krišnovi, jógamájá zvedne oponu a oddaný Krišnu uvidí.“ (dŠP Madhusúdanovi, 29. července 1968)

 

68-08 „Především varuji Ačjutánandu, nesnaž se zasvěcovat. Nyní nejsi ve vhodném postavení, abys mohl kohokoliv zasvěcovat. Kromě toho etiketa praví, že v přítomnosti duchovního mistra by měli být všichni případní žáci přivedeni k němu. Jestliže tedy někdo dychtí být zasvěcen, měl by nejprve naslouchat naší filozofii a džapovat Hare Krišna alespoň tři měsíce, a pak mu mohu podle potřeby na tvé doporučení zaslat růženec, na němž jsem džapoval. Tak jako to děláme zde. Nenech se zlákat takovou májou. Všechny vás vedu k tomu, abyste se v budoucnu stali duchovními mistry, ale nespěchejte. Pokud je rodina toho chlapce, který tak dychtí po zasvěcení, vaišnavská, ať vám nejprve poskytnou nějaké místo k bydlení, protože toho je vám nyní nejvíc třeba. Na tomto místě pořádejte denně kírtany, ráno a večer, jak to děláme, podle toho uvidíme jejich upřímnost. Prozatím podle mé rady pořádejte kírtany a hovořte o Šrímad-Bhágavatamu a Bhagavad-gítě a  snažte se sloužit cílům Společnosti pro vědomí Krišny. Nebuďte hned přitahováni takovými lacinými žáky. Člověk se musí postupně díky službě pozvedat… Shrňme to tak, že byste mi měli dát okamžitě najisto vědět, jestli se můžete postarat o tisk, jestli můžete distribuovat či prodávat nahrávky a jestli mi výměnou za tyto nahrávky můžete poslat Božstva. Tyto služby jsou nanejvýš důležité. Nenechte se zlákat lacinými žáky. Nejprve pravidelně pokračujte se službou. Jestliže se ihned stanete guruy, vaše služba se zastaví; již teď existuje mnoho laciných guruů a laciných žáků, kteří nemají náležité poznání a vytvářejí nové sampradáji, a jelikož přestali aktivně sloužit, všechen jejich duchovní pokrok se zadusil.“ (dŠP Ačjutánandovi a Džaja Góvindovi, 21. srpna 1968)

 

68-08 „Velmi ti děkuji za tvou zprávu spolu s obálkou brožované Bhagavad-gíty takové, jaká je. Celou ji velmi oceňuji, grafickou úpravu, ilustrace a všechno. Pokud jde o Svámí Bhaktivédánta, to není příliš důležité. Titul Svámí lze použít na začátku nebo na konci, na tom nezáleží. Nemusíš si s tím příliš dělat hlavu. Pokud jde o mé jméno vložené po Pánově levé ruce, toho si velmi cením. Není to přesně na hlavě, ale na levé paži, takže jsme paže Pána, protože bojujeme proti vlivu máji nebo neoddaných.

Ve skutečnosti jsme my, Krišny si vědomí lidé, Pánovými vojáky neboli pažemi Pána, a protože jsme současně energií, protože všechny živé bytosti jsou energií Pána, tak energie je vždy na levém boku. Jak jsi viděl, Rádhárání je také na levém boku Pána a podobně Lakšmídží je také na levém boku Pána, takže jsme také okrajovou energií, ne úplně jako Rádhádží nebo Lakšmídží, ale jsme vyšší energie než hmota neboli hmotná energie, a proto bychom se měli vždy držet na levém boku Pána a jednejme jako Jeho zbraně nebo armáda. Také jsem s potěšením zaznamenal ten text na obálce vázaného vydání a chápu, že tam bude moje fotografie a bude se prodávat za 6,95 dolarů. A signální výtisky očekáváš do konce října.“ (dŠP Brahmánandovi, 22. srpna 1968)

 

68-09 „Co se týče zásahu máji: Vždy existuje tato možnost, protože žijeme v království máji. Její vliv na nás je velmi silný, ale jak je uvedeno v 7. kapitole Bhagavad-gíty, že navzdory jejímu velkému vlivu na živé bytosti, jakmile se živá bytost plně odevzdá Krišnovi, vliv máji už na ni nepůsobí. To je fakt. Čím víc se stáváme silnějšími v našem vědomí Krišny, tím víc se od nás májá vzdaluje.“ (dŠP Hajagrívovi, 22. září 1968)

 

68-09 „Vidím, že se necítíš dobře. Radím ti tedy, abys přijel a žil se mnou, aby ses osvobodil od pochybností. Doufám, že pravidelně džapuješ nejméně šestnáct kol. Někdy nás májá ruší, ale to neznamená žádný vážný nedostatek. Pokud se cítíš příliš nesvůj, můžeš přijet a žít nějaký čas se mnou a vše bude napraveno. Doufám, že jsi zdráv.“ (dŠP Vámanovi, 27. září 1968)

 

68-11 „Ano, je to tvé štěstí, že můžeš sloužit Krišnovi mnoha různými způsoby –

pracovat, psát, mluvit, malovat, stavět – všechny tyto talenty musí být zaměstnány ve službě Krišnovi. To tě učiní dokonalým. Máme velké štěstí, že jsme v tomto lidském těle a máme příležitost a schopnost sloužit Krišnovi, a protože je velmi málo času, musíme Mu sloužit co možná nejvíc, vždy myslet na Krišnu a jednat pro Něho. Májá se nás může pokoušet od služby Krišnovi odvést a zapojit nás do své služby, ale musíme jednoduše vytrvat a každý den se snažit dělat co nejvíc pro Krišnu a postupně bude jednání s vědomím Krišny snazší a snazší. A modli se ke Krišnovi, aby nás vždy nechával sloužit Jeho lotosovým nohám. Krišna je velmi laskavý a nikdy není nevděčný a bude ti dávat stále víc příležitostí Mu sloužit. To je Jeho milost.“ (dŠP Šjámasundarovi, 12. listopadu 1968)

 

68-11 „Co se týče tvých otázek: Tvá první otázka: ,Jsou velcí mudrci vystaveni vlivu jógamáji, nebo mahámáji? Jsou také všechny věčně osvobozené duše pod vlivem jógamáji?‘ Jógamájá znamená milost Nejvyššího Pána, která zapojuje oddaného do transcendentální láskyplné služby Pánu, a mahámájá znamená vnější energii Pána, která umisťuje podmíněnou duši do iluze, aby byla šťastná v hmotných podmínkách.

Velcí mudrci, kteří jsou impersonalisty, jsou také pod vlivem mahámáji, protože podmíněná duše v hmotném světě chce co nejvíc zlepšit své hmotné postavení a představa o splynutí s Nejvyšším Pánem je pro ně tou největší iluzí. Protože je fakt, že nikdo nemůže být stejný nebo větší než Nejvyšší Osobnost Božství, a proto každý, kdo si přeje splynout s Nejvyšším, je stále v pasti máji. Na druhou stranu pokorný oddaný nemusí být velkým mudrcem, ale jen tím, že bezvýhradně přijal lotosové nohy Pána jako cíl svého života, je pod ochranou jógamáji. Myslím, že to ti tuto představu objasní.“ (dŠP Aniruddhovi, 14. listopadu 1968)

 

68-12 „Pokračuj tedy v džapování plných šestnácti kol denně, i když to vyžaduje úsilí, a jsem si jist, že ti Krišna pomůže překonat potíže této nižší energie, máji.“ (dŠP Upéndrovi, 2. prosince 1968)

 

68-12 „Dostal jsem tvůj dopis z 6. prosince 1968 a děkuji ti za něj. Tak jako ty myslíš tak často na mě, měla bys vědět, že podobně i já často myslím na tebe. Jestli tedy dokážeš nezapomenout na to, abys vždy myslela na Krišnu a pokyny tvého duchovního mistra, jistě to přinese to nejvyšší požehnání tobě a těm, kdo s tebou přijdou do styku. Májá na nás nemá žádný vliv úměrně tomu, nakolik myslíme na Krišnu. A do té míry, jak moc chceme na Krišnu zapomenout a snažit se užívat si sami, musíme trpět bolestmi způsobenými májou. Náš lék na materialistický život je velmi prostý, jednoduše zpívat Hare Krišna, tancovat pro Krišnu, pracovat a připravovat pro Něj chutná jídla, a pak budeme stoprocentně osvobozeni ode všech ostatních vlivů. Prosím pamatuj vždy na toto tajemství a svým příkladem ho ukazuj ostatním.“ (dŠP Himavatí, 12. prosince 1968)

 

69-01 „Z tvých nedávných dopisů chápu, že jsi plně vytížen a děláš pěkný pokrok. To je náš proces, nenechat uplynout ani minutu, aniž bychom dělali nějakou službu pro Krišnu. Protože jakmile ve vědomí Krišny nastane malá přestávka, májá nás okamžitě napadne, aby se nás znovu zmocnila. Pokračuj tedy s vašimi kírtany a programy a vždy mysli na Krišnu, takže májá nebude mít ani vteřinovou příležitost pokusit se tě přemoci. A Krišna dává veškeré ujištění, že upřímný oddaný nebude nikdy zničen, tak pokud se jen budeš snažit propagovat naše hnutí v oblasti Seattlu, budeš úspěšný, tím si buď jist.“ (dŠP Upéndrovi, 16. ledna 1969)

 

69-02 „Pokud jde o tvou otázku, májá pochází z Krišny. Všechno pochází z Krišny, ale když se něco nachází v Krišnovi, je to tak dobré, jak jen může být. Tak jako Krišna má sklon krást. Jako takový se nazývá Zloděj másla a je jako Zloděj másla uctíván. Jeho oddaní Ho uctívají po celém světě s láskou a náklonností, zatímco stejný sklon v nás by vedl k tomu, že bychom byli předáni policii. To je rozdíl mezi Krišnou a námi. Je Absolutní, takže vše v Něm je také Absolutní. Z relativního pohledu je velmi obtížné pochopit, co je Absolutní. Z hmotného hlediska nelze pochopit, že jedna plus jedna je jedna a jedna mínus jedna je jedna. Pochopení této axiomatické pravdy vyžaduje trochu času. Ale časem ti budou tyto pravdy vyjeveny bez jakékoliv mentální spekulace.“ (dŠP Upéndrovi, 1. února 1969)

 

69-02 „Jsem potěšen tvým přáním zůstat brahmačárím, a pokud se budeš svého rozhodnutí držet, budeš se moci vrátit domů, zpátky k Bohu, již v tomto životě bez čekání na další zrození. Prosím snaž se všemi způsoby držet tohoto principu a jednoduše se zapoj do služby Krišnovi. To tě ochrání před jakýmkoliv útokem máji. Májá může zaujmout Krišnovo místo v našem srdci, jakmile projevíme nedbalost. Jinak, pokud je v něm vždy usazen Krišna, májá nemá žádnou příležitost toto místo obsadit. Snaž se následovat tuto metodu a určitě budeš úspěšný.“ (dŠP Upéndrovi, 1. února 1969)

 

69-02 „Co se týče toho, že jsi příležitostně rozrušován májou, odpověď je velmi jednoduchá. Člověk musí buď přísně ovládat smysly, nebo se musí oženit. Pokud je někdo ve vědomí Krišny dostatečně silný, pak není důvod, aby se stával grihasthou. Jestliže je ale stále rozrušován pohlavní touhou, potom je jedinou další možností manželství. Dokud je ale brahmačárí, tak si musí dávat pozor, aby velmi přísně následoval všechny usměrňující zásady. V duchovním životě není v tomto ohledu místo pro podvádění. Čaitanja Maháprabhu nikdy nekritizoval hospodáře za sex kvůli plození dětí. Když ale šlo o mladšího Haridáse, který se představoval jako sannjásí, ale stále se zabýval chtivými myšlenkami, Pán Čaitanja to netoleroval a mladšího Haridáse vypověděl ze své společnosti. Je tedy velmi důležité, abychom zůstali v našem slibu celibátu velmi pevní, anebo pokud je to příliš těžké, pak je život hospodáře další uspokojivé řešení.“ (dŠP Hrišíkéšovi, 8. února 1969)

 

69-02 „Pokud jde o tvou otázku o Durze a Subhadře, nejsou vůbec stejné. Jiné jméno Durgy je Bhadrá, ne Subhadrá, a činnosti Durgy probíhají v hmotném světě. Subhadrá nefunguje jako Durgá. Subhadrá je vnitřní energie a Durgá je vnější energie. Jako energie mají vztah, stejně jako jsme my energie Krišny, ale mají různé funkce. Ačkoliv je původně energie jedna, jejich expanzí se jejich důrazy liší, a jelikož nejsme impersonalisté, tato rozmanitost jednání je nezbytná pro Nejvyšší Osobnost Božství, tak jako vláda je jedna, ale existuje mnoho oddělení pro její řízení. Oddělení pro vzdělávání i oddělení pro potírání zločinu jsou oddělení vlády. Vláda je spojena se všemi částmi a odděleními, ale vzdělávací činnosti se liší od činností v boji se zločinem. To je filozofie nepochopitelně současně totožných a odlišných projevů Absolutní Pravdy.“ (dŠP Hansadútovi, 9. února 1969)

 

69-03 „Co se týče ostatních bodů, že v německých vesnicích žije mnoho lidí, a když distribuujete Zpátky k Bohu v němčině, jestliže jezdíte od vesnice k vesnici, pak bude má mise úspěšná. Jsi velmi upřímný pracovník a jsem si jistý, že ti Krišna poskytne potřebnou sílu pro toto kázání.

Je mi líto, že jsi také napaden chřipkou, tak jako většina chlapců v této zemi minulou zimu. Tento útok agenta máji není příliš neobvyklý. Když byl Krišna přítomen, byl v dětství napadán agentem máji téměř každý den. Krátce po narození, do tří měsíců, byl napaden Pútanou. Když trochu vyrostl, napadl Ho Šakatásura, potom Trinávarta, pak Agha, Bakásura, pak Kálija, Pralambásura a tak dále. Agenti máji tedy nenechají v klidu ani Krišnu, o Krišnových oddaných nemluvě. Budou jednat po svém, ale tak jako Krišna zázračně zachránil sám sebe z rukou všech těchto démonů, bude vždy zachraňovat své oddané. V Gítě prohlásil: ,Můj milý synu Kuntí, vyhlas po celém světě, že Mého oddaného nic nezničí.‘ Proto je tvůj jediný úkol stát se čistým oddaným Pána Krišny. Pak bude vše v pořádku. Prosím pamatuj vždy na tuto pravdu a konej svou povinnost mocně šířit toto hnutí pro vědomí Krišny v Německu ve spolupráci se Šivánandou, Uttama Šlókou a Džaja Góvindou, kteří se k tobě myslím již připojili.“ (dŠP Krišnovi dásovi, 15. března 1969)

 

69-07 „Co se týče tvých otázek: ,Je Subhadrá, sestra Pána Krišny, stejná Durgá neboli májá?‘, odpověď zní, že původně je Krišnova energie jedna: to je duchovní energie. Ale v různých funkcích májá vystupuje různě. V hmotném světě se energie nazývá Bhadrá a v duchovním světě se stejná májá nazývá Subhadrá. Jediným rozdílem je su a bez su. Su znamená příznivý. V duchovním světě stejná májá jedná příznivě a v hmotném světě ta samá májá působí nepříznivě. Tato příznivost a nepříznivost jsou naší vlastní volbou. Stejný příklad, že život ve vězení je nepříznivý a život na svobodě je příznivý, ale záleží na volbě, zda upřednostňujeme život na svobodě, nebo ve vězení. Energie vlády funguje stejným způsobem jak ve vězeňském oddělení, tak v oddělení svobody. Je to volba osoby, která má vztah buď k vězení, nebo svobodě.“ (dŠP Upéndrovi, 5. července 1969)

 

69-07 „Prosím pečlivě čtěte naši literaturu a snažte se co nejvíc sloužit Krišnovi. Kdykoliv budete mít pochybnost, můžete se mě zeptat a já jsem vám k dispozici. Ale bod, který byste si neměl nechat ujít, je, že tento život je velmi důležitý, abychom probudili své neprojevené vědomí Krišny, a neměli bychom si tuto příležitost v žádném případě nechat ujít. To by byla velká chyba. Musíme být velmi obezřetní, abychom nepadli do spárů máji, protože v tomto hmotném světě je májá velmi významná, ačkoliv Krišna je vším. Májá a Krišna jsou jako slunce a temnota: temnota neexistuje samostatně bez slunce. Ale přesto se temnota nachází v nějakém koutě slunečního světla. Pokud se tedy vždy vystavujeme slunečnímu světlu, není žádný důvod být napaden temnotou. Pokud budete otočen tváří ke sluneční záři, nikdy neuvidíte temnotu, a jakmile se otočíte zády ke slunci, okamžitě před sebou uvidíte obrovský stín svého těla. Tento stín je májá, a pokud se otočíte ke slunci, ke Krišnovi, žádný stín tam není. Krišna by tedy měl být vždy před námi a májá automaticky zmizí bez jakékoliv zvláštní pozornosti.

Jógí a gjání se snaží zbavit máji uměle, ale navzdory velkému úsilí o duchovní realizaci jsou stále v království máji. Jinými slovy, vše, co je překážkou realizace vědomí Krišny, je májá. Každý, kdo nemá vědomí Krišny, je v máji a každý, kdo je v plném vědomí Krišny, je mimo máju. To jsou výroky védské literatury a my bychom se měli snažit pochopit a následovat její zásady.“ (dŠP Joelovi Chalsonovi, 22. července 1969)

 

69-08 „Z vašeho dopisu je mi zřejmé, že jste ten správný voják pro boj s májou. Naše hnutí vědomí Krišny je vyhlášením války proti činnostem máji. Pravý popis máji je dán ve védském textu zvaném Márkandéja Purána, v kapitole Čandiká. Čandiká je jiné jméno pro vnější energii zvanou májá. Tato Čandiká je zde popsána jako bohyně, která vrhá všechny podmíněné duše do temnoty. V tomto hmotném světě podléhá každá živá bytost kouzlu Čandiky, téměř spí v temnotě nevědomosti. Každá živá bytost je nedílnou částí a duchovní duší, ale v kontaktu s májou rozvinula různé druhy vědomí představované různými těly, počínaje vodními živočichy až po těla polobohů na vyšších planetách. Tyto různé úrovně těl se rozvíjejí s ohledem na způsob života.

Když vědomí dospěje k bodu Krišny, Nejvyšší Osobnosti Božství, potom se život stává dokonalým ve svém původním stavu. V tomto smyslu je tedy hnutí pro vědomí Krišny vyhlášením války Čandice, která udržuje živé bytosti v moci své kouzla. První kouzlo Čandiky spočívá v tom, že se pod jejím vlivem ztotožňujeme s těmito hmotnými podmínkami. Tak jako se nějaká živá bytost, která se narodila a byla vychována v amerických podmínkách, považuje za Američana, jiní lidé si zase myslí, že jsou Indové nebo Kanaďané nebo Francouzi a tak dále. Ve skutečnosti člověk není žádným z těchto hmotných označení, ale je čistým vědomím Krišny, nyní pokrytým kouzlem energie Čandiky neboli hmotné energie." (dŠP Robertu Hendrymu, 3. srpna 1969)

 

69-08 „Co se týče tvého setkání s mužem z Rámakrišnovy misie, píšeš, že ti poradil, jak byste měli spolupracovat s Maharišiho skupinou v Hamburku, a řekl, že naše cíle jsou ve skutečnosti stejné. Nevím, jak jsou naše cíle stejné. Naším cílem je Krišna a hlásáme evangelium Krišny, Bhagavad-gítu takovou, jaká je. V Bhagavad-gítě je zdůrazněno soustředit se jen na Krišnu a nejvyšší dokonalostí jógového procesu je realizovat Krišnu jak navenek, tak v nitru. Učíme transcendentální zpívání Krišny, protože tím, že slyšíme zvukovou vibraci Krišny, vidíme všechno jako rozmanité rozšíření vnější energie Krišny. A protože vždy ve všech našich činnostech myslíme na Krišnu, v nitru meditujeme 24 hodin o Krišnovi. Nemyslím, že toto učí Maharišiho skupina nebo Rámakrišnova misie. Tak jak je možné připustit, že náš cíl je ve skutečnosti stejný?

Když přijmeme, že Krišna je vše, to, co je cílem Rámakrišnovy misie nebo Maharišiho skupiny, je také Krišna; ale Krišna říká, že ačkoliv je všechno Jeho expanze, On není ve všem. Přesně jako v naší hmotné zkušenosti chápeme, že všechno je v konečném smyslu vytvořeno ze slunečního svitu, ale to neznamená, že vše je sluneční svit. Jiné věci naopak slunce zakrývají a vytvářejí stín. Rámakrišnova misie nebo Maharišiho činnosti nejsou ničím jiným než rozšířenou energií Krišny, ale touto prací je Krišna zakryt. Proto se nazývá májá. Májá nemá samostatnou existenci za Krišnou, ale když je přítomna májá, Krišna je zakryt. Přesně jako mrak není nic jiného než výtvor slunečního svitu – mrak neexistuje samostatně – ale kdykoliv je na obloze mrak, zakryje slunce. Proto je to májá.

Májá znamená věci, které neexistují nezávisle na Bohu, ale mají za úkol zakrýt Boha. Také Rámakrišnova misie i Maharišiho skupina neexistují nezávisle na Krišnovi, ale jejich činnosti jsou jako mrak, který zakrývá Krišnu. Ve skutečnosti nikdy přímo nekáží vědomí Krišny. Na druhou stranu dělají něco pro zakrytí vědomí Krišny. I když tedy voda vzniká z ohně, nemůžeme ji lít na oheň. Nemůžeme zředit vědomí Krišny Rámakrišnovou misií nebo čímkoliv jiným. Musíme představovat vědomí Krišny v jeho čisté podobě.“ (dŠP Džaja Góvindovi, 13. srpna 1969)

 

69-08 „Pokud jde o činnosti máji, budou pokračovat, protože jsme v království máji. Tak jako v zimě, zejména v západní části světa, nemůžeš zastavit sněžení, ale musíš přijmout veškerá možná opatření pro svou ochranu, v království máji nemůžeš zastavit její útok. Jediným ochranným opatřením je vědomí Krišny. Jinak neexistuje žádná alternativa. Musíme se vždy zabývat nějakou činností pro Krišnu, a kdykoliv nastane nějaký útok máji, nebudeme překvapeni. Naopak bychom si měli okamžitě vzpomenout, že jsme v království máji.“ (dŠP Šjámasundarovi, 13. srpna 1969)

 

69-08 „Přítomnost máji by nás ve skutečnosti neměla překvapovat, protože toto je království máji. Všechny nesčetné živé bytosti v nesčetných vesmírech se obvykle nacházejí v pevném sevření moci máji. Přítomnost máji není příliš úžasná věc. Ale co je úžasné, když se upřímná duše rozhodne odvrátit od přitažlivosti máji a sloužit Krišnovi v čisté ryzí oddané službě. Na to bychom měli zaměřit pozornost: upřímně sloužit Krišnovi. Potom bude automaticky vliv máji nulový a můžeme vzpomínat na náš věčný láskyplný vztah s Nejvyšším Pánem. Ale dokud nás přitahuje nesmyslné třpytící se volání máji, tento čistý stav vědomí nemůže být v srdci realizován. Dál tedy pomáhej Upéndrovi, jak to děláš nyní, a jsem si jist, že vám Krišna ve všech ohledech pomůže.“ (dŠP Mahápurušovi, 17. srpna 1969)

 

69-10 „S potěšením se také dozvídám, že Spiritual Sky má značný zisk pro šíření vědomí Krišny a otvírání poboček. Dal jsem Tamálovi pokyny, jak pobočky udržovat jen zpíváním mantry a následováním zásad. Budeme se modlit ke Krišnovi, že jsme slabí a májá je velmi silná. Hledej tedy Jeho ochranu na každém kroku, aby nás májá nemohla zranit trojzubcem. Možná jsi viděl obraz Durgy, která nosí v ruce trojzubec, což je symbol trojího utrpení hmotné existence. Nejpřitažlivějšími rysy máji jsou ženy a peníze. My, lidé vědomí si Krišny, musíme v průběhu kázání jednat se ženami a penězi a jediným ochranným opatřením, které nás zachrání, je nepřijímat je pro náš smyslový požitek. Pak zůstaneme dostatečně silnými.

Materialisté přijímají vše pro smyslový požitek a lidé vědomí si Krišny přijímají vše pro uspokojení Krišny. Ženy a peníze nemají samy o sobě žádnou chybu, ale stávají se chybnými nesprávným použitím. Nesprávné použití je přijímat je pro smyslový požitek. Jak je uvedeno v Bhagavad-gítě, můžeme zůstat silnými přijetím pevného útočiště pod lotosovýma nohama Krišny, neustálým zpíváním Jeho svatého jména a trvalým modlením se o to, abychom byli zapojeni v Jeho službě. Tímto způsobem nás ochrání před naší slabostí.“ (dŠP Gargamunimu, 18. října 1969)

 

69-10 „Co se týče tvých obchodních a duchovních praktik, dávám ti toto zvláštní svolení: z 24 hodin si vyčleň alespoň jednu hodinu vhodnou pro velmi pozorné zpívání Hare Krišna, buď poblíž Božstev, nebo kdekoliv, aniž bys byl někým rušen. Máš tedy 23 hodin na ostatní věci. V těchto 23 hodinách, bez ohledu na to, co během nich děláš, ať jíš, pracuješ nebo spíš, se snaž neustále myslet na Krišnu. To tě udrží ve vědomí Krišny. Pokud je člověk vždy opatrný, aby nepoklesl, a modlí se ke Krišnovi, aby nepoklesl vlivem větší síly máji, Krišna mu poskytne zvláštní ochranu. To Ardžunovi doporučil samotný Krišna. Ardžuna byl skvělý bojovník, státník a současně velký oddaný. Státník a vojenský velitel má velmi málo času na pravidelnou oddanou službu, ale Krišna mu poradil, aby se věnoval především své profesi a současně vždy myslel na Krišnu. Toto je tajemství, jak nebýt obětí máji.

Rájarámův případ je jiný. Rozhodně se vzepřel mým pokynům. Požádal jsem ho, aby ke mně přijel a žil se mnou, a on se tomu rozhodně vzepřel. Tato vzpoura je příčinou jeho dočasného pozastavení oddaného života, ale pokud v minulosti konal oddanou službu upřímně, myslím, že nemůže odejít.“ (dŠP Gargamunimu, 29. října 1969)

 

69-11 „Jakémukoliv brahmačárímu, který k nám s dobrou vírou přijde, by se mělo dostat pomoci. Žijeme v království máji, její vliv je tedy v hmotném světě obrovský. Je to jako epidemie. Musíme se tedy vůči ní stát důkladně imunními vědomím Krišny. Ty máš nyní zkušenost ve společnosti oddaných a jsi také velmi upřímná. Snaž se pomáhat jakýmkoliv nově příchozím, jak jen můžeš.“ (dŠP Šrímatí, 11. listopadu 1969)

 

69-11 „Krišna je velmi milostivý ke svým upřímným oddaným, ale musíme si také pamatovat, že májá je velmi silná. Proto se musíme vždy věnovat službě Krišnovi. V každém okamžiku bychom měli dělat tu či onu službu pro transcendentální potěšení Krišny. Pokud si to nebudeme pamatovat, pak je májá přímo zde, aby se nás zmocnila. Vše závisí na tom, zda se přikloníme ke Krišnovi, nebo k máji. Pokud se přikloníš ke Krišnovi, budeš si vědom Krišny, a pokud se přikloníš k máji, pak se tě zmocní hmotná příroda. Krišna a májá jsou přesně jako světlo a stín, které jsou přímo vedle sebe. Pokud se pohneš trochu sem, jsi ve světle a není tam žádný stín. Ale pokud se trochu pohneš jiným směrem, jsi ve tmě. Pokud si tedy budeme pamatovat, že máme být vždy zaměstnáni službou Krišnovi, pak zde nebude žádná májá a všechno bude v pořádku. Vždy prosím pamatuj na toto velké tajemství pokroku v rozvoji vědomí Krišny.“ (dŠP Vásudévovi, 20. listopadu 1969)

 

70-01 „Jsem tedy velmi rád, že jsi odhodlán pokračovat ve vědomí Krišny, a pokud zůstaneš vážný a pevný, určitě budeš dělat pokrok bez poklesnutí. Samozřejmě, májá je velmi silná, existuje možnost, že kdykoliv poklesneme, ale pokud se dokážeme chytit Krišnových lotosových nohou zpíváním mantry Hare Krišna, pak nám Krišna před útokem máji poskytne veškerou ochranu. Vždy pamatuj na tento princip a následuj Džajapatáku, je velmi dobrým příkladem, a dokonce i když dojde k nějakému nedorozumění, snaž se to snášet a nebýt rozrušen.“ (dŠP Raktakovi, 9. ledna 1970)

 

70-01 „Velmi rád slyším, žes  ovládl mysl a triky máji skončily. Krišnovou milostí jsi tedy byl zachráněn před útokem máji. Zdá se, že to byl únik o chlup a je třeba si z toho vzít dobré poučení, že pokud se odkloníme od přísného následování usměrňujících zásad, májá je vždy připravena vnutit nám pochybnosti, aby otřásla naší vírou v Krišnu. Jsem tedy rád, že ses zotavil, a modlil jsem se za tebe ke Krišnovi, aby tě zachránil.“ (dŠP Madhusúdanovi, 30. ledna 1970)

 

70-02 „Říkáš, že tvá práce je májá, měl bys však vědět, že májá je iluze. Jakmile je někde nedostatek vědomí Krišny, je to májá. Ty však pracuješ pouze proto, abys pomáhal Krišnovým zájmům, proto to není májá. V Bhakti-rasámrita-sindhu Rúpa Gósvámí vysvětluje, že cokoliv spojené s vědomím Krišny je opravdové odříkání. Odříkání májávádích, kteří se snaží stát se totožnými s Nejvyšším, se nazývá falešné odříkání. Vzdávají se světa pro vyšší smyslový požitek. Udržování ambice splynout s Nejvyšším je ten nejvyšší stupeň smyslového požitku; zatímco někdo plně vytížený zdánlivě hmotnými činnostmi, z nichž však má z konečného hlediska prospěch Krišna, je odříkavější než májávádí. Nikdy tedy za žádných životních okolností na Krišnu nezapomeň a Krišna tě zachrání přede všemi nástrahami hmotné existence.“ (dŠP Džaja Góvindovi, 3. února 1970)

 

70-02 „Ano, jistě je třeba mnoha vedoucích, aby řídili záležitosti velké instituce, tak musíš vycvičit všechny muže, které máš, a snažit se řídit s nimi. Nyní se rozrůstáme a s přírůstkem musíme učinit opatření, abychom velmi dobře pokračovali. Zároveň bychom měli dohlížet na to, že všichni členové pravidelně džapují, to je naše síla, a přísně dodržují usměrňující zásady. Májá je velmi silná. Pokud se nebudeme udržovat zdravými džapováním Hare Krišna, můžeme se kdykoliv stát oběťmi.“ (dŠP Satsvarúpovi, 25. února 1970)

 

70-02 „Velmi rád slyším, že se k vám připojili tři noví chlapci a žijí v chrámu. O tyto nové chlapce by mělo být velmi dobře postaráno. Měli bychom si vždy pamatovat, že jsme v království máji a její vliv je velmi silný. Pokud tedy nejsme v našem jednání velmi, velmi opatrní, vždy existuje šance poklesnout. Proto prosím pravidelně džapuj šestnáct kol, dodržuj usměrňující zásady, uč nové chlapce praktickým příkladem a snaž se co nejvíc kázat sankírtan.“ (dŠP Harer Námovi, 23. února 1970)

 

70-03 „Pradhána je hmotnou složkou hmotné energie. Ano, májá zahrnuje všechny hmotné energie. Proto člověk, který je hmotně pokročilý, pokryt bohatstvím, pokryt učeností, pokryt slávou nebo pokryt jakýmkoliv hmotným majestátem, je chápán jako pokrytý májou. Šríla Bhaktivinóda říká: jaḍa-vidyā jato, māyāra vaibhava. ,Hmotný majestát je rozšíření vlivu máji.‘ Proto se podle védského procesu osoba hmotných majestátů dobrovolně vzdává. Gósvámí opustili svou vládní službu a je mnoho dalších případů. Bharata Mahárádža opustil své království a Pán Buddha opustil své království – to vše jsou různé pokusy dostat se z vlivu máji. Ale naše filozofie je, že věci používané v Krišnově službě již nemají vliv máji. Proto se nazývají činmaja neboli duchovní; duchovní znamená úplné poznání. Ten, kdo se dokáže řídit pokyny Íšópanišady, je schopen pochopit, že nic nepatří máji, ale vše patří Krišnovi. Toto poznání je vědomí Krišny.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 2. března 1970)

 

70-03 „Není divu, že silně pociťuješ konkurenci máji, protože jsme uprostřed oceánu máji. Tak jako když jsi v oceánu, říkáš si: ,Ach! Voda je všude kolem‘, takový je oceán. Musíš tedy mít velmi pevnou loď a Krišna je ta nejlepší loď, která tě převeze přes oceán máji. Oceán se milostí Krišny zmenší do velikosti jamky zanechané kopýtkem telete a dá se překročit bez jakýchkoliv potíží. A po překročení oceánu oddaný půjde do Krišnova sídla, kde již není nebezpečí. To je poslání našeho života a to je vědomí Krišny.“ (dŠP Málatí, 6. března 1970)

 

70-03 „Malá nepozornost však může způsobit naše poklesnutí do spárů máji. Cesta vědomí Krišny je ve Védách přirovnávána k nabroušenému ostří. Pokud s ním manipuluješ opatrně, čepel pomáhá při čistém oholení, ale trocha nepozornosti způsobí krvavou tvář. Tento příklad bychom si tedy měli vždy pamatovat a s ostřím vědomí Krišny zacházet opatrně.“ (dŠP Mahánandovi, 29. března 1970)

 

70-04 „Pokud jde o tvou druhou otázku o Íšópanišadě, mantře 15, měl by oddaný žádat Pána, aby se zjevil, odpověď je ano. Pokud se Pán nezjeví, oddaný Ho nemůže vidět. Vyhrazuje si právo být nebo nebýt viděn. Opona jógamáji Pána vždy zakrývá a v Bhagavad-gítě Pán říká: ,Nezjevuji se všem.‘ Dokonce ani v hmotném světě není člověk ve funkci prezidenta viditelný všem. Oddaný se tedy musí kvalifikovat oddanou službou, pak se Bůh odhalí. Tato mantra Íšópanišady je tedy žádostí oddaného o odstranění závoje jógamáji neboli záře Brahmanu, aby Ho oddaný mohl spatřit tváří v tvář. Jde o to, že oddaný musí překonat hmotné podmínky a záři Brahmanu, pak může uvidět Nejvyšší Osobnost Božství. Zde slovo ,tvář‘ znamená, že Absolutní Pravda je Osoba. To je ten nejdůležitější bod, že Bůh je v konečném smyslu Osoba.“ (dŠP Čitsukhánandovi, 28. dubna 1970)

 

70-05 „Je tedy velmi povzbudivé, že lidé přicházejí v počtu 40 hlav a snaží se pochopit význam tohoto velkého hnutí, a každý rozumný člověk to bude schopen pochopit. Nevím však, proč naši studenti, kteří mají být vůdci tohoto hnutí, mají mezi sebou bojovat o nadřazenost. Celý náš proces se týká odevzdání se. Učíme se oslovovat ostatní jako prabhu. Prabhu znamená pán a vůdce pánů se nazývá Prabhupáda. Pokud se tedy prabhuové odevzdali Prabhupádovi, proč by zde měla být taková mentalita, jak obsadit nadřazené postavení? To je rozporné. Laskavě zanechte tohoto zbytečného nedorozumění. Jak Upéndra, tak ty sám jste kompetentní a zkušení, proto prosím urovnejte nesouhlas mezi vámi. To je moje žádost.

Ve skutečnosti, jelikož jsi průkopníkem v přijímání všech rizik tím, že jsi jel do Austrálie, budeš přirozeně považován za vůdce, ale pozice vůdce je také velmi vážná a zodpovědná. Vůdce musí vést ostatní velmi taktně a inteligentně. Laskavě se proto nehádejte, ale pokračujte v plnění svých povinností. Velmi dobře rozumím tomu, že Upéndra je kvůli nepřítomnosti Čitralékhy velmi znepokojen. Je to zcela přirozené, ale co mohu dělat? Zajistil jsem i 500 dolarů, ale australský imigrační úřad je z technického důvodu zadržel. O tom již Upéndru podrobně informoval Madhudviša, jak jsem pochopil. Taková je tedy situace.

Mezitím by věci měly probíhat tak, jak jsou, a pokud nastane potřeba změny, uvážíme to, až tam Čitralékhá přijede. Pokuste se zařídit nové středisko co nejlépe, a to i za cenu osobních nepříjemností – to je skutečná služba. Krišna se nachází v srdci všech bytostí; ví všechno, co je třeba udělat, tak na Něho spoléhejte a trpělivě konejte své povinnosti. Májá je velmi silná a my můžeme kdykoliv poklesnout. Musíme sebrat naši sílu pravidelným džapováním šestnácti kol a modlením se k lotosovým nohám Krišny o vedení. Doufám, že oba budete laskavě následovat mé pokyny a zapomenete na případné nahodilé neshody.“ (dŠP Balimu Mardanovi a Upéndrovi, 10. května 1970)

 

70-06 „Velmi rád jsem si přečetl řádku, ve které píšeš, že není prostor pro nesmysly. To chceme. Nechceme dát žádnou šanci máji, aby mohla vstoupit do našeho jednání. To by mělo být naše motto a měli bychom být velmi ostražití.“ (dŠP Jamuně, 4. června 1970)

 

70-09 „Myslím, že Krišna ti dává dobrou inteligenci, abys v Paříži vše řídil. Každý by měl být plně zaměstnán na sto procent času ve službě Krišnovi bez volného okamžiku, aby májá nikdy neměla možnost jednat. Nezáleží na tom, jakou má kdo službu Krišnovi; Krišna přijímá stejně službu, kterou mu poskytuje telátko, a službu Šrímatí Rádhárání. Měli bychom tedy všichni velmi oceňovat službu našich duchovních bratrů a sester.“ (dŠP Harimu Vilásovi, 21. září 1970)

 

70-11 „Co se týče nedávných otřesů v naší Společnosti, s tím je konec, nyní se všichni musíme velmi pozorně soustředit na prosté plnění naší povinnosti v každodenním životě velmi přísně podle usměrňujících zásad. Pokud zůstaneš čistý následováním pokynů svého duchovního mistra, májá nemá šanci do programu vstoupit. Nemyslím si tedy, že tuto politiku ještě najdeš v našem bostonském středisku nebo jinde. Tak tam prosím jeď a pomáhej tisknout literaturu naší Společnosti. To je skvělá příležitost pro službu Krišnovi a celému lidstvu.“ (dŠP Kulašékharovi, 16. listopadu 1970)

 

70-11 „Ano, máš pravdu, když říkáš, že seberealizace je vážná práce. Oddaní to vědí a jedna z jejich vlastností je, že jsou vážní a nemají sklon k lehkovážnosti. Osoba vědomá si Krišny má zájem pouze o to, aby věrně sloužila Pánu, a nemá žádné jiné vedlejší myšlenky. Její inteligence vždy hledá ten nejlepší způsob láskyplné transcendentální služby Krišnovi, a proto nemá čas na nečinnost. Nečinná mysl je ďáblova dílna – to je pravdivá poznámka. Měli bychom si vždy pamatovat, že májá a Krišna jsou vedle sebe, stejně jako světlo a tma. Pokud člověk není na slunci nebo světle, pak je nutně ve tmě. Proto nesmíme být lehkovážní, ale měli bychom s velkou vážností a upřímností pokračovat. Pak budeme mít jistotu, že dosáhneme požadovaného výsledku.“ (dŠP Džagadíšovi, 17. listopadu 1970)

 

70-11 „Nyní jsi byl dosazen do zodpovědného postavení, a proto bych tě požádal, abys velmi pečlivě zavedl pravidelný program, jak ses jej naučil v Los Angeles. Následují-li se velmi důsledně usměrňující zásady, májá nemá šanci vstoupit mezi nás a způsobit zmatek. Májá vždy číhá a je připravena využít jakéhokoliv našeho poklesnutí ze standardu oddané služby. Všichni by se tedy měli neustále věnovat buď džapě, studiu, práci nebo kázání. Takový zaneprázdněný rozvrh tě ochrání od zapojení se do něčeho jiného. Májá a Krišna vždy stojí bok po boku. Můžeme sloužit buď Krišnovi, nebo máji. Prosím vždy se starej o záležitosti ve vašem chrámu v těsné spolupráci s Karandharem a tvými duchovními bratry a Krišna ti dá dostatek inteligence, abys mohl dobře pokračovat.“ (dŠP Rišabhadévovi, 16. listopadu 1970)

 

70-11 „Májá je velmi silná a může každým okamžikem dostat kohokoliv z nás. Proto budeme vždy ostražití, a to je možné jen díky neochvějnému zapojení se do služby Krišnovi. Májá na tebe určitě zaútočila před několika měsíci a nyní jsi opět odhodlán sloužit Krišnovi; to tě ochrání. Vždy se budu modlit ke Krišnovi o tvou ochranu. Zároveň také zůstávej stále zaměstnán službou Krišnovi, a tak nebude možnost poklesnout. Myslím, že tvůj program funguje pěkně. Také dodržuj usměrňující zásady, džapuj šestnáct kol a věnuj se službě Pánu.“ (dŠP Gargamunimu Mahárádžovi, 28. listopadu 1970)

 

71-02 „Jsem velmi rád, žes znovu přišel do našeho tábora poté, co tě na nějakou dobu svedla májá. Z této události bys měl vyvodit vážné varování a nebrat tuto záležitost na příliš lehkou váhu. Májá vždy hledá příležitost svést začínající oddané z cesty vědomí Krišny a toto potenciální nebezpečí vždy existuje všude v hmotném světě. Jediným řešením nebezpečí zapletení do hmoty a následného neštěstí je bezpodmínečné odevzdání se u lotosových nohou Krišny, protože jen On může poskytnout jistotu ochrany před všemi hříšnými reakcemi. Jsi tedy velmi požehnán, že tě Krišna přivedl zpět do společnosti oddaných.“ (dŠP Jugalakišórovi dásovi, 15. února 1971)

 

71-05 „Velmi rád slyším, že nyní začínáte brát zapojení se do oddané služby vážně. Májá je vždy přítomna jako stín, předkládá důvody, proč se zdržet oddané služby, ale pokud jen budeme jednat s vědomím Krišny, pak se nás májá nemůže dotknout. Ve službě Krišnovi se stáváme silnými dodržováním usměrňujících zásad a džapováním šestnácti kol denně. Pokud to děláme, pak bude vše v pořádku. Pokud džapování šestnácti kol zanedbáme, pak se projeví všemožné nesprávné věci.“ (dŠP Lancemu Nallymu, 1. května 1971)

 

71-11 „Jsi již nějaký čas mým žákem a považuji tě za jednoho z významných mužů, kteří mi pomáhají v této rozsáhlé práci, tak si přirozeně dělám starosti o tvé blaho. Chci, aby ses vzdal té myšlenky žít a pracovat venku a považoval ji jen za dočasný trik máji. Potřebuji tak silné muže jako ty, aby stáli při mně, a společně se vrátíme domů, zpátky k Bohu. Pokud nemáš žádné jiné zaměstnání, byl bych velmi potěšen, kdyby ses mohl ujmout této práce prodávat mé knihy a publikace všude, v co největším množství.“ (dŠP Badrinárájanovi dásovi, 18. listopadu 1971)

 

71-11 „Pokud jde o tvou otázku ohledně vonných tyčinek. Karandhara mě právě informoval o tom, že náš obchod Spiritual Sky nyní vydělává 1 000 000 dolarů ročně, které jsou vynakládány pro Krišnu. Jak to může být májá? Můj Guru Mahárádža říkal: ,Je chyba vzdávat se čehokoliv hmotného, co se používá pro službu Krišnovi.‘ Protože jsem pochopil tuto zásadu, oceňoval mě před mými duchovními bratry. Tuto myšlenku jsem uváděl celou dobu – proč ji vy, velcí vůdci, nechápete? Měli byste si ji vzít k srdci jako řídící zásadu, že Krišnu tak či onak vždy potěšíme tím, že děláme to, co je praktické a nezbytné, podle času a místa. Ne že bychom měli být náladoví. Jedním z testů je, že všichni oddaní by měli být spokojeni. Dali svůj život Krišnovi a měli bychom dohlédnout na to, že jsou stále šťastní. Jejich služba je dobrovolná. Nemůžeme nikoho nutit, aby něco udělal. Pokud to uděláme, odejdou, a to je velká ztráta. Každý musí být povzbuzován, aby dělal pro Krišnu to, co má rád, takže pokud někdo rád podniká pro Krišnu, nechť pro Krišnu vydělávají milión dolarů.“ (dŠP Hansadútovi, 20. listopadu 1971)

 

71-11 „Jsem rád, že se Vásudéva vrátil a spolupracuje. Je to dobrý chlapec, ale někdy se nás ve slabé chvilce může zmocnit májá a my nemůžeme odolat. To je důvod, proč vždy žádám své žáky, aby dodržovali usměrňující zásady bez výpadků a odolávali útoku máji džapováním nejméně šestnácti kol Hare Krišna bez přestupků. Tímto způsobem nás Krišna chrání.“ (dŠP Hansadútovi, 20. listopadu 1971)

 

72-02 „Popsali jste, jak jste jednou poklesli, protože jste viděli nesrovnalosti v naší filozofii. Ve skutečnosti je naše filozofie dokonalá, ale protože v té době existovaly nesrovnalosti ve vaší mysli, možná jste měli nějakou špatnou představu o naší filozofii – to je jeden z oblíbených triků máji, aby nás přesvědčila, abychom zastavili náš duchovní život a užívali si jí. Pokud tedy někdy budete mít nějaké otázky nebo vážné pochybnosti o filozofii, můžete se zeptat člena GBC nebo mě. A k tomu, jak mi říkáte, že vás nějací jiní oddaní v minulosti odrazovali, já jsem měl také problémy s některými z mých duchovních bratrů, ale nikdy jsem tím nenechal ovlivnit svou službu, protože když se někdo ustálí v oddané službě, nikdy nikomu nebo jakékoliv situaci nedovolí, aby bránili jeho službě Krišnovi nebo ho jakýmkoliv způsobem odrazovali. Musíte být také tak přesvědčeni, neustálým kázáním a sankírtanem, a velmi rychle dosáhnete nejvyšší dokonalosti života. Co se týče vaší otázky o celibátu, pokud chcete zůstat v celibátu po celý život, nemám žádné námitky.“ (dŠP Rudrovi dásovi a Rádhice déví dásí, 20. února 1972)

 

72-02 „Odpovídám na tvé otázky takto: Zeptal ses: ,Proč, jestliže oddaný velmi těžce zápasí o osvobození ze spárů máji, jak nemůže mít o toto osvobození zájem? To je rozpor.‘ Oddaný nemá zájem o osvobození, ale o službu, a proto je již osvobozený. Osvobození není příliš důležité – nezáleží na tom, zda je osvobozený nebo neosvobozený. Jde o to, že nikdo by neměl Krišnovi sloužit se záměrem, dokonce až po osvobození. Měl by sloužit kvůli službě. Osvobození od máji znamená sloužit Pánu. Měl by se tedy snažit stát se služebníkem Nejvyššího a v tomto postavení je automaticky osvobozený a zbavil se spárů máji. Když se tedy říká, že by se člověk měl snažit být osvobozen ze spárů máji, je to jen jiný způsob, jak říkat, že by se měl snažit být služebníkem Pána. Ne že cílem snahy je být osvobozený od máji, ale služba. Osvobození je přirozené postavení živé bytosti a znamená, že Pán je velký a živá bytost je podřízená a slouží Pánu. Měla by se snažit vymanit se ze spárů máji, aby znovu získala své zdravé, normální postavení služebníka Krišny, ne aby se pouze osvobodila. Jakmile však jednou začne s touto službou, je již osvobozena. Snaž se to pochopit.“ (dŠP Móhanánandovi, 27. února 1972)

 

72-06 „Nyní pokračuj v přísném dodržování usměrňujících zásad a pevně následuj čtyři hlavní omezení, a to: žádné jedení masa, ryb a vajec, neužívání jakýchkoliv omamných látek včetně kávy, čaje a tabáku, žádný nedovolený sex a žádný hazard. Neustále bez přestání džapuj šestnáct kol svatých jmen denně a buď šťastná. Pokud se budeš odhodlaně držet těchto zásad, zbavíš se Krišnovou milostí veškeré připoutanosti k máji. Příkladem je, že když je na obloze slunce, o temnotě nemůže být řeči. Podobně když ti mantra Hare Krišna vibruje na jazyku a pozorně nasloucháš, pak se tvoje vědomí stává jasným neboli vědomím Krišny a o máji či mlhavém vědomí nemůže být řeči. Tak jako když se setkají světlo a temnota, temnota nemůže před světlem vydržet, májá nemůže vydržet v Krišnově přítomnosti. Vždy tedy pamatuj na to, abys džapovala Hare Krišna, a to tě nepochybně ochrání za všech okolností.“ (dŠP Haripúdži dásí, 25. června 1972)

 

72-11 „Velmi dobře chápu vaše obavy. Koneckonců, je to vaše milovaná dcera, a vy jste obětoval vše, jen abyste ji správně vychoval a vzdělal, a máte spolu mnoho společného. Co však mohu říct? Ve vaší zemi jsou dívky nezávislé a od útlého věku jsou zvyklé stýkat se s mladými chlapci, takže přirozeně přijde přitažlivost, pohlavní touha a manželství. Ve skutečnosti celý tento hmotný svět funguje díky této přitažlivosti mezi mužem a ženou. Ve Šrímad-Bhágavatamu je popsáno, že jakmile se chlapec a dívka intimně spojí, vytvoří se pevný uzel a dívka si myslí: ,Ó, bez něj jsem ztracená‘, a chlapec si myslí:  ,Ó, bez ní jsem ztracený.‘ Tak to májá zařídila, aby nás držela pevně spoutané v hmotné atmosféře.

Po manželce musí přijít nějaké peníze, což znamená práci na poli nebo v továrně, děti, domov, přátelé, komunita, národ – tímto způsobem neustále vzrůstá komplikovanost iluzorního myšlení: ,Tohle je moje a tamto je moje.‘ Nevědí však, že jednoho dne je smrt nemilosrdně vykopne, a ani domov, ani manželka, ani děti, nic tomu nemůže zabránit. Člověk si celou dobu myslí, že tyto věci jsou jako spolehliví vojáci chránící jeho šťastný život, ovšem ve skutečnosti jsou popsány jako ,nespolehliví vojáci‘, protože vůbec nepomohou. Jakmile přijde okamžik smrti, nikdo nás nemůže ochránit, a pokud jsme se na ten okamžik nepřipravili praktikováním vědomí Krišny neboli vědomím Boha, pak nás ochromí strach a my nebudeme vědět, kam potom půjdeme a jaký druh těla budeme přírodou donuceni přijmout.“ (dŠP panu Loyovi, 7. listopadu 1972)

 

73-05 „Další věc. Chci ti oznámit, že Džánakí, sestra tvé ženy, je nyní v máji. Její manžel hlásil, že pravidelně jí maso a dělá všemožné nesmysly. Jede navštívit svou sestru Jamunu do Vrindávanu. Možná má jedovaté šípy, tak buďte velmi opatrní, až přijede. Svět je plný nebezpečí, a přesto musíme šířit naše hnutí pro vědomí Krišny. Vždy tedy buďte neochvějní, džapujte mahá-mantru a následujte usměrňující zásady, protože májá je velmi silná.“ (dŠP Gurudásovi, 18. května 1973)

 

73-07 „A protože nejsme na úrovni, kdy můžeme džapovat a nedělat celý den nic jiného, existuje mnoho dalších činností. Máš jich tam dostatek? Protože pokud nejsme zaměstnáni na plný úvazek, mysl má volnost věnovat se svému přelétavému odmítání a přijímání smyslového požitku. Májá okamžitě vstoupí – ani ji nemusíme volat – v okamžiku, kdy nejsme pohrouženi v oddané službě Krišnovi.“ (dŠP Góvinda dásí, 20. července 1973)

 

74-04 „Z celkového pohledu vidím, že se Gaurasundara stal obětí ženy. Každý, kdo se stane obětí ženy, musí nevyhnutelně poklesnout. V naší Společnosti se dívky a chlapci sdružují, stýkají se mezi sebou a je téměř nemožné tomu zamezit, protože vy, lidé ze Západu, jste na to zvyklí. Někdy mě moji duchovní bratři kritizují, že toto stýkání mladých lidí dovoluji. Nedá se tomu však vyhnout – vy, mladí lidé, se budete mezi sebou stýkat, i kdybych vám to zakázal, nedokážete se tomu vyhnout. V chrámu sedíte odděleně, ale venku se znovu začnete stýkat. Od samého začátku tedy nebylo možné se tomu vyhnout. Proto chlapce a dívky oddávám. Příroda je však tak mocná, že i tak jsou přitahováni k opačnému pohlaví.

Takovým věcem se dá vyhnout, jen když je někdo velmi pokročilý ve vědomí Krišny. Krišna se jmenuje Madana-móhana, přemožitel chtivých tužeb, neboli Amora. Pokud nás velmi nepřitahuje Krišna, nedokážeme se vzdát či vyhnout přitažlivosti Amora. Ti, kdo jsou neochvějní v džapování mantry Hare Krišna, vždy čtou knihy a následují usměrňující zásady, mohou být zachráněni. Jinak záchrana ze spárů máji nepřipadá v úvahu: daivī hy eā gua-mayī, mama māyā duratyayā (BG 7.14).“ (dŠP Góvinda dásí, 30. dubna 1974)

 

74-11 „Ano, je v pořádku, že se vzdáváš funkce prezidenta, abys kázal. Jsi jedním ze starších žáků, tak bys měl být opatrný, abys vždy dával dobrý příklad ostatním. Májá je nepochybně velmi silná a musíme být velmi ostražití jako vojáci v pevnosti. Neměli bychom nechat máju proniknout do našich činností, ale udržovat všechny naše činnosti na úrovni vědomí Krišny. Důvěřuji vám, proto se vždy snažte co nejlépe sloužit Krišnovi a svému duchovnímu mistrovi, a budete všichni úspěšní.“ (dŠP Dámódarovi dásovi, 26. listopadu 1974)

 

74-12 „Dál prosím s pevným odhodláním služ Krišnovi, abys nebyla ani na vteřinu poražena a zaměstnána službou máji.“ (dŠP Mandákiní, 29. prosince 1974)