1. Pán má nesčetně jmen (k naznačení různých funkcí a jednání)

Kṛṣṇa sám sebe expanduje do mnoha různých jmen:

(Pán Caitanya Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi): „Můj Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tvé svaté jméno udílí živým bytostem veškerá požehnání, a proto máš mnoho jmen, jako jsou „Kṛṣṇa“ a „Govinda“, skrze která se expanduješ. …“

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya-līlā 20.16

Bůh má neomezeně jmen, z nichž každé je Boží:

Śrīla Prabhupāda: Jelikož je Bůh absolutní, Jeho jméno, Jeho podoba a Jeho vlastnosti jsou též absolutní a neliší se od Něj. …

Otec Emmanuel: Avšak naše pochopení Božího jména je omezené.

Śrīla Prabhupāda: Ano, my jsme omezení, avšak Bůh nezná hranic. A jelikož je neomezený neboli absolutní, má neomezeně jmen, z nichž každé je Boží. Můžeme Jeho jména pochopit podle míry rozvinutí našeho duchovního porozumění.

Nauka o seberealizaci

Různá jména Nejvyššího Pána naznačují různé funkce:

Existují různá jména Nejvyššího Pána a tato jména mají různé účely a významy. Bůh je například znám jako Paramātmā čili Nadduše, Brahman čili svrchovaný Absolutní, Sṛṣṭikartā neboli stvořitel, Nārāyaṇa čili transcendentální Pán, Rukmiṇīramaṇa neboli manžel Rukmiṇī, Gopīnāth čili ten, kdo si užívá s gópími, a Kṛṣṇa. Takto má Pán různá jména a všechna tato jména naznačují různé funkce.

Zlatý avatār

Kṛṣṇa podle různých tužeb lidí nabízí různá svatá jména:

(Pán Caitanya Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi): „Jelikož mají lidé různé touhy, Ty jim svou milostí nabízíš různá svatá jména.“

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya-līlā 20.17

Bůh má nesčetně jmen, v závislosti na tom, jak jedná se svými nesčetnými oddanými:

Jelikož je Bůh neomezený, počet Jeho jmen musí být také neomezený. Není tedy možné prohlásit, že má jen jedno jméno. Kṛṣṇovi se například někdy říká Yaśodā-nandana, syn matky Yaśody, nebo Devakī-nandana, syn Devakī, či Vasudeva-nandana, syn Vasudevy, nebo též Nanda-nandana, syn Nandy. Někdy se Mu říká Pārtha-sārathi, čímž se naznačuje, že jednal jako vozataj Arjuny, jehož jiné jméno je Pārtha, syn Pṛthy.

Bůh jedná mnoha způsoby s mnoha svými oddanými, a podle toho, jak s nimi jedná, se Mu říká určitými jmény. Jelikož má nespočet oddaných, se kterými má nespočet vztahů, má také nespočet jmen.

Nauka o seberealizaci

Není možné plně porozumět Pánu, pokud Ho budeme vnímat pouze jako stvořitele:

Protože je Pán na absolutní úrovni, mezi svatým jménem Pána a svrchovaným Pánem samotným není žádný rozdíl. Existují různá jména Nejvyššího Pána a tato jména mají různé účely a významy. … Aspekt Nejvyššího Pána jakožto stvořitele se liší od Jeho aspektu Nārāyaṇa. Některá z těchto jmen Pána jako stvořitele si vytvořili materialističtí lidé. Není možné plně porozumět podstatě Nejvyšší Osobnosti Božství pomocí pochopení jména stvořitele, neboť toto hmotné stvoření je funkcí vnější energie Nejvyššího Pána.

Zlatý avatār