Hare je vokativ slova Harā, což je nejvyšší Pánova energie blaženosti:

Slovo Hare je oslovením Pánovy enegie a slova Kṛṣṇa a Rāma zase oslovují Pána samotného. Kṛṣṇa i Rāma znamenají „nejvyšší potěšení“ a Harā je nejvyšší Pánovou energií blaženosti, přičemž ve vokativu se slovní podoba mění na Hare. Tato svrchovaná Pánova energie blaženosti nám pomáhá Pána dosáhnout.

Nauka o seberealizaci 

Harā je Kṛṣṇovou vnitřní energií, Śrīmatī Rādhārāṇī či Lakṣṃī:

Když zpíváme mahā-mantru, oslovujeme tak vlastně Pána a Jeho energii, Haru. Harā je Kṛṣṇovou vnitřní energií, Śrīmatī Rādhārāṇī. Vaiṣṇavové tak uctívají Rādhā-Kṛṣṇu, Lakṣmī-Nārāyaṇa a Sītā-Rāmu. Na začátku Hare Kṛṣṇa mahā-mantry nejprve oslovujeme Pánovu energii, Hare. Říkáme tím tedy: „Ó Rādhārāṇī! Ó Hare! Ó energie Pána!“

Učení Pána Kapily, syna Devahūtī

Hare Kṛṣṇa mahā-mantra nejprve oslovuje duchovní energii Pána, která přináší osvícení:

Duchovní osvícení je projevem milosti duchovní energie Pána. Při zpívání mantry Hare Kṛṣṇa oslovujeme nejprve duchovní energii Pána, Hare. Tato energie začne jednat, když se živá bytost zcela odevzdá a přijme postavení věčného služebníka. Bezpodmínečně se odevzdat Pánu se nazývá sevonmukha   – tehdy nám duchovní energie postupně vyjeví Nejvyšší Osobnost Božství.

Śrīmad-Bhāgavatam 4.9.6

Vaiṣṇava uctívá prostřednictvím zpívání mahā-mantry Pánovu energii společně s Pánem:

Jelikož se Kṛṣṇa a Jeho energie zjevili současně, lidé se obecně rozdělili do dvou skupin – na śākty a vaiṣṇavy – a někdy mezi nimi probíhá soupeření. Śāktové jsou v zásadě osoby vyhledávající hmotný požitek a vaiṣṇavové jsou ti, kdo se ucházejí o duchovní osvobození a dosažení duchovního království. Většina lidí má zájem o hmotný požitek, a proto uctívají energii Nejvyšší Osobnosti Božství zvanou Māyādevī. Avšak vaiṣṇavové jsou śuddha-śāktové neboli čistí bhaktové, neboť Hare Kṛṣṇa mahā-mantra se pojí s uctíváním energie Nejvyššího Pána zvanou Harā. Vaiṣṇava se modlí k Pánově energii o příležitost sloužit Pánu společně s Jeho duchovní energií. Proto všichni vaiṣṇavové uctívají Božstva, jako jsou Rādhā-Kṛṣṇa, Sītā-Rāma, Lakṣmī-Nārāyaṇ a Rukmiṇī-Dvārakādhīś, zatímco durgā-śāktové uctívají hmotnou energii pod různými jmény.

Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.11-12