Svaté jméno je samotnou podstatou veškerého vzdělávání:

(Pán Caitanya Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi): „ … (zpívání svatého jména) je samotnou podstatou veškerého vzdělání …“

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya-līlā 20.12

Zvuk Kṛṣṇovy flétny je zastoupen Hare Kṛṣṇa mahā-mantrou:

V uších gopī je zvuk Kṛṣṇovy flétny vždy na prvním místě, a tak přirozeně nic jiného neslyší. Neustálé vzpomínání na posvátný zvuk Kṛṣṇovy flétny jim přináší osvícení a energii. Jiný zvuk do svých uší nepustí…. Tento zvuk Kṛṣṇovy flétny představuje Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 21.144           

Mahā-mantra je tak přitažlivá, že se lidé přidávají k jejímu veřejnému zpívání:

Ačkoli je mahā-mantra v sanskritu a mnoho lidí nezná její význam, je tak přitažlivá, že se lidé přidávají k jejímu veřejnému zpívání.

Cesta dokonalosti

Svaté jméno je podstatou vší blaženosti:

Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti Śrī Kṛṣṇovi projevené čistou láskou je dosaženo prostřednictvím společného zpívání svatého jména, které je podstatou veškeré blaženosti.

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā 1.96

Prospěch plynoucí ze zpívání svatého jména není možné ztratit:

Říká se, že Slunce nám ukrajuje z délky života – každou minutou, každou hodinou, každým dnem – avšak věnujeme-li pozornost námětům o Uttama-ślokovi, což je jedno z Pánových jmen, není možné nám takový čas vzít. O čas zasvěcený chrámu ve vědomí Kṛṣṇy není možné přijít. Je to náš zisk – něco navíc, ne ztráta. Co se týká délky života tohoto těla, tu můžeme ztratit; i když se tělo snažíme zachovat funkční, nedokážeme to. Duchovní vzdělání, které obdržíme ve vědomí Kṛṣṇy, nám však Slunce vzít nemůže. Bude nám vždy plně ku prospěchu.

Zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare je velice snadné. Čas strávený zpíváním těchto svatých jmen není možné ztratit, na rozdíl od doby věnované tělu. Před padesáti lety jsem byl mladík, ten čas je však nenávratně pryč. Duchovní poznání, které jsem obdržel od svého duchovního mistra, však nikdy nepřijde vniveč, zůstane se mnou. I po opuštění těla jej stále budu mít, a dovedu-li jej k dokonalosti, přivede mě ještě v tomto životě do věčného sídla.

Snadná cesta na jiné planety

Hare Kṛṣṇa mantra nevyžaduje śodhanu, očištění mantrou:

Hari-bhakti-vilāsa (1.215, 219, 220) prohlašuje:

na cātra śātravā doṣā
narṇasvādi-vicāraṇā
ṛkṣa-rāśi-vicāro vā
na kartavyo manau priye

nātra cintyo ’ri-śuddhyādir
nāri-mitrādi-lakṣaṇam
siddha-sādhya-susiddhāri
rūpā nātra vicāraṇā

Śodhana je proces očištění mantry, ale pro Kṛṣṇa mantru nic takového není potřeba. Balitvāt kṛṣṇa-mantrāṇāṁ saṁskārāpekṣaṇaṁ na hi. „Kṛṣṇa mantra je tak silná, že pro ni śodhana vůbec není nutná.“ (Hari-bhakti-vilāsa 1.235)

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.331