Mezi svými společníky Śrī Caitanya Mahāprabhu se smíchem řekl: „Přišel jsem, abych zde prodával svou emotivní extatickou lásku. Přišel jsem do Váránasí prodávat své zboží, ale zdálo se, že si je nikdo nekoupí a budu je muset odnést zpátky do své země. Vy všichni jste z toho byli nešťastní, že nikdo Mé zboží nekupuje a že si je budu muset odnést zpět. Pouze na vaše přání jsem je proto rozdal zadarmo.“

Když jsme začali šířit poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua v západních zemích, stala se podobná věc. Na začátku jsme byli velmi zklamaní, protože první rok tomuto hnutí nikdo nepřišel pomoci, ale v roce 1966 se milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua k hnutí připojilo několik mladých chlapců. Poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, jsme samozřejmě neprodávali, ale rozdávali bez smlouvání. Výsledkem bylo, že díky pomoci evropských a amerických chlapců a dívek se toto hnutí rozšířilo po celém světě. Proto se modlíme o veškerá požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua pro všechny oddané v západním světě, kteří toto hnutí šíří. Cc. Madhya 25.168-170

 

Jeho Božská Milost mi však naštěstí hned při tomto prvním setkání řekla, abych kázal učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua v angličtině v západních zemích. ... Byl jsem přesvědčen, že poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jediný lék pro trpící lidstvo. Byl jsem také přesvědčen, že poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua je v rukou velmi zkušeného oddaného a že se jistě rozšíří po celém světě. ... vzal jsem jeho slova velmi vážně a neustále jsem přemýšlel o tom, jak bych mohl jeho pokyn splnit ...

Pokud si za svou překladatelskou práci zasloužím nějaké uznání, je to jen díky Jeho Božské Milosti. ... jsem si jistý, že ho tato překladatelská práce velmi těší. Měl vždy radost, když viděl, že se tiskne mnoho knih za účelem šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Naše Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy tedy byla založena pro splnění pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho Božské Milosti Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura. ...

Žádám zde proto své žáky, kteří jsou odhodlaní mi v této práci pomáhat, aby pokračovali v úplné vzájemné spolupráci, aby tak filozofové, učenci, stoupenci různých náboženství i obyčejní lidé po celém světě mohli získat prospěch ze čtení naší transcendentální literatury, jako je Śrīmad-Bhāgavatam a Śrī Caitanya-caritāmṛta. Cc. Antya „Slovo na závěr“