1.

Sedím sám ve Vrindávan-dhámu

V této náladě získávám mnoho realizací.

Mám ženu, syny, dcery, vnuky, všechno,

Ale nemám žádné peníze, a oni tak jsou neplodná sláva.

Krišna mi ukázal nahou podobu hmotné přírody,

Jeho mocí to vše pro mě dnes pozbylo chuti.

yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ

„Postupně odeberu veškeré bohatství těch, vůči nimž jsem milostivý.“

Jak jsem dokázal porozumět této milosti Všemilostivého?

 

2.

Všichni mě opustili, když viděli, že jsem bez peněz,

Manželka, příbuzní, přátelé, bratři, všichni.

Toto je bída, ale nutí mě to se smát. Sedím sám a směji se.

V této májá-samsáře, koho opravdu miluji?

Kam se teď poděli moji milující otec a matka?

A kde jsou všichni starší členové mé rodiny, kteří byli mými příbuznými?

Kdo mi o nich podá zprávy, řekněte mi, kdo?

Vše, co zbylo z tohoto rodinného života, je seznam jmen.

 

3.

Stejně jako se pěna na mořské vodě opět smísí s mořem,

Právě taková je hra májá-samsáry.

Nikdo není matka nebo otec, ani osobní příbuzný,

Stejně jako mořská pěna zůstávají jen krátce,

Stejně jako se pěna na mořské vodě opět smísí s mořem,

Tělo z pěti živlů dospěje k zániku.

Kolik těl vtělená duše tímto způsobem přijímá;

Všichni její příbuzní jsou spřízněni jen s tímto dočasným tělem.

 

4.

Každý je však tvůj příbuzný na duchovní úrovni, bratře.

Tento vztah není poskvrněn pachem máji.

Nejvyšší Pán je duší každého,

Ve vztahu k Němu jsou všichni ve vesmíru stejní.

Všichni tvoji příbuzní, bratře! Všechny ty miliardy džív.

Když jsou viděni ve vztahu ke Krišnovi, jsou všichni v souladu.

Když džíva na Krišnu zapomene, zatouží po smyslovém požitku,

A jako výsledek ji pevně sevře májá.

 

5.

Jako výsledek minulých činů přijímá různé druhy těl.

Pohroužena v tomto oděvu setrvává v zapomnětlivosti na Šrí Hariho.

Májá jí proto dává mnoho druhů utrpení.

A přestože se v tomto oceánu bídy vznáší nahoru a dolů,

Stále si myslí, že je šťastná.

Leží na posteli, velmi trpí, poté, co byla dlouho nemocná,

„Dneska je mi velmi dobře,“ říká se smíchem.

Směji se jejímu „velmi dobrému pocitu“

Toto je způsob, jak se duše podmíněná májou cítí „dobře“.

 

6.

Kolik plánů mají, aby se stále cítili „dobře“,

Ale příroda je znovu a znovu ničí.

daivī hy eṣā guṇamayī – to je májá Nejvyššího Pána.

Snaž se přesně pochopit význam jejich „dobrého pocitu“;

Nikomu v celém světě není dobře, ale přesto to říkají.

Tímto způsobem májá podmíněnou duši podvádí.

Ale ta nebere na vědomí, že byla oklamána, a zůstává pohroužena v máji.

A ačkoliv ji májá kope, ona se svého mylného pojetí nevzdá.

 

7.

Znovu a znovu vytváří plány a znovu a znovu jsou zničeny.

Někdy spadne na suchou zem a někdy do bláta.

Tímto způsobem je vesmír plný bloudících džív,

Které nakonec milostí Gurua a Krišny získají bhakti – věčné bohatství.

Toto bohatství získají, pokud se dokáží vzdát všech ostatních takzvaných bohatství,

Pak velmi snadno překročí oceán samsáry.

Tam na druhé straně je jedinečná duchovní rozmanitost,

Tam si užívá věčného štěstí a míru.

 

8.

Šílenci říkají: „Všechno je tam beztvaré,

Bez zvláštních rysů, jako jakési nic.“

On je ve skutečnosti zdrojem duchovních chutí – raso vai saḥ

Inteligentní znalci ras mu slouží jako podřízení

Śānta, dāsya, sakhya, vātsalya jsou ty chutě,

Nejlepší z nich, mādhurya, je podstatou jich všech.

V duchovním světě jsou všechny tyto chutě příjemné,

Zatímco hmotné chutě jsou jen stínovými odrazy a jsou všechny opovrženíhodné.

 

9.

Ten, kdo uctívá Kršnu, je chytrý,

Ale ten, kdo uctívá máju, je žebrák.

Stává se žebrákem a věnuje se dočasným zábavám

Bez znalosti skutečných vztahů věcí

Je jen spoután uzlem máji.

Ardžuna a Durjódhana bojovali ve stejné válce,

Ale Ardžuna byl ten nejlepší oddaný a Durjódhana zemřel.

Jak milý, tak odporný, na stejném bojišti –

Ten, kdo je inteligentní, to dokáže pochopit.

 

10.

Ten, kdo vede životní boj a zná svůj skutečný vztah,

Zůstane naživu, zatímco všichni ostatní zhynou.

Ten, kdo svůj vztah nezná a vydá se nějakou jinou cestou,

Nikdy nedosáhne lásky k Bohu a celý jeho život je zbytečný.

Nejprve správně pochop svůj vztah s Krišnou

A pak tento vztah udržuj a jdi bojovat s májou.

Jiným způsobem všichni hrdinové gjány a karmy

Nikdy nedosáhli osvobození; nikdo z nich si jím nebyl jist.