Když jsme poprvé potkali Šrílu Prabhupádu v San Franciscu, byl rok 1967, Haight Ashbury éra. Byla tam jen hrstka oddaných, Mukunda a Džánakí, Šjámasundara, Málatí, Jamuná a Gurudás teprve přicházeli, a bylo tu ještě pár dalších jako Haršarání a Murári. Mukunda s Džánakí byli velice důvěrnými společníky Šríly Prabhupády, jelikož Mukunda sem přišel z New Yorku. Mukunda dělal všechny druhy úžasné organizační kazatelské práce, zařizoval programy pro Šrílu Prabhupádu a tak dále. Šríla Prabhupáda je s Džánakí oddal, a neměli děti. Džánakí však měla kočku, kterou velmi milovala. Když Šríla Prabhupáda viděl náklonnost, jakou má ke své kočce, říkával: „Jen se podívejte, v Americe není žádný rodinný život. Ženy nemají děti, a tak věnují svoji lásku kočce nebo psovi. Každý chce lásku a každý chce sloužit. To je přirozenost živé bytosti. V Americe slouží kočkám a psům.” Když později tato kočka zemřela a Šríla Prabhupáda se to dozvěděl, řekl jednoduše: „Dobře.” Když jsme se ho na to zeptali, řekl nám, že teď může Džánakí věnovat všechnu svou lásku Krišnovi, a skutečně jsme pak viděli, že se Džánakí více soustředila na Šrílu Prabhupádu a Krišnu. Šríla Prabhupáda nás povzbuzoval k tomu, abychom veškerou pozornost věnovali naší lásce ke Krišnovi, protože cokoliv milujeme, na to budeme myslet, a obzvláště na to budeme myslet, až budeme umírat. Byl smutný, když nějaký oddaný věnoval svoji lásku něčemu jinému – ať už to byl byznys, zvíře, koníček nebo rodina (přespříliš). Jak říkával: „Ó, ten a ten se ztratil v byznysu.” Nebo v případě Džánakí, když její milované zvíře umřelo, byl jeho jediný komentář ‘dobře’. Jednou, když se k němu Gaurasundara přidal v Los Angeles a já zůstala v San Franciscu kvůli nemoci, řekl: „Ó, ty jsi přišel i bez své ženy.” Šríla Prahupáda nás učil, že kohokoliv nebo cokoliv milujeme jiného než Krišnu a našeho duchovního mistra, to nás svede z cesty. Děkuji Vám, Šrílo Prabhupádo, že jste nás naučil, koho milovat a komu sloužit. V naší nevědomosti jsme věnovali svou lásku všemožným věcem: zvířatům, lidem, kariérám atd., ale Vy jste nás naučil zaměřit naši lásku na Krišnu a díky tomu budeme milovat všechny: všechna zvířata i všechny lidi způsobem, který je na duchovní úrovni.