Když Svámídží odletěl do Indie, bylo to, jako by se slunce a měsíc schovaly za mraky. Okamžitě jsme cítili odloučení a potom jsme se modlili ke Krišnovi za jeho zdravý návrat do Ameriky. Během jeho šestiměsíčního pobytu ve Vrindávanu jsme se s Gaurasundarou přestěhovali do Montrealu. Tady jsme žili v chrámu v Montrealu, což byla zrenovovaná bowlingová místnost naproti Mount Royal. Pokračovali jsme s naší ilustrační prací pro Zpátky k Bohu stejně jako s obrázkovou knížkou Prahláda, kterou jsme začali v New Yorku pod vedením Šríly Prabhupády. Náš život byl mírumilovný: denní kírtany a lekce, pracovali jsme v našem malém rozděleném uměleckém studiu v chrámu. Když jsme pracovali, Šivánanda, brahmačárí, nám četl ze Šrímad-Bhágavatamu a někdy také Čaitanja-čaritámrity. Gaurasundara získal překlad Čaitanja-čaritámrity v New Yorku a my jsme si vychutnávali příběhy Pána Čaitanji. Také jsme získali vhled do božské pozice duchovního mistra a správné etikety, která by mu měla být dávána. Mahápuruša byl náš chrámový kuchař a já ho denně sledovala, jak vaří různé chody. Dělala jsem si poznámky, jak se každý chod dělá, protože jsem doufala, že jednou budu vařit pro Šrílu Prabhupádu. Dnem i nocí jsem rozjímala, jak budu znovu se Svámídžím a sloužit mu. (začátek nové pásky, chybějící text).... Pánu Džagannáthovi jednoznačně, že mou jedinou touhou bylo znovu zažít příjemný život v té božské říši Gólóky, nacházející se ve Svámídžího příbytku, a sloužit mu jakýmkoliv možným pokorným způsobem. Mé srdce mělo tuto touhu. Také jsem mu napsala do Vrindávanu, vyjadřujíc, jak moc mi chybí a jak moc chci zase jeho božskou společnost. Se svou mladistvou nevinností jsem vyjádřila své srdečné přání být zaměstnaná v jeho službě. Odpověď, kterou jsem od něj obdržela, byla krátká, ale úplná. Byl to můj první dopis od Šríly Prabhupády. A na konci stálo jednoduše: „Znám tvou mysl.” Brzy mi dal vědět, že zná každou moji myšlenku a pohyb, ať už je daleko v Indii, nebo blízko ve vedlejším pokoji. Děkuji Vám, Šrílo Prabhupádo, že jste mi dovolil, abych mohla letmo spatřit Vaši všudypřítomnost a božskost, i když jsem byla nová oddaná. Děkuji Vám, že jste vyslyšel mé modlitby v srdci a dovolil mi Vám sloužit, i když nedokonale, a že jste mi dovolil bydlet ve vaší Gólóka domácnosti. Tohle byl ten největší dárek mého života. Žádné bohatství, sláva nebo následovníci se nemohou rovnat sladkosti Vaší božské společnosti.