Duchovní mistra a žák


Kvalifikace duchovního mistra

Pokora duchovního mistra

Guru dává všechny zásluhy svému Guruovi

Přijetí duchovního mistra

Šikšá Guru

Spojení před formálním zasvěcením

Zasvěcení - Díkšá

Vztah k duchovnímu mistru

Žákův služebnický postoj

Kvalifikace stát se Guruem

Vání a vapu

Naše parampará a ostatní sapradáji

Obecná etiketa