67-10 „Napsal jsi, že oddaný může pro Pána Krišnu dělat cokoliv, to je správné, pokud je ta činnost schválena přímo Krišnou nebo Jeho pravým zástupcem. Nápad natočit film je velmi dobrý a ve vědomí Krišny může být využito jakékoliv propagandistické médium. V budoucnu, pokud budeš mít příležitost, můžeme natočit mnoho filmů o životě Pána Čaitanji, scény z Bhagavad-gíty a Šrímad-Bhágavatamu.“ (dŠP Dámódarovi, 13. října 1967)

 

68-08 „Velmi mě potěšilo čtení dopisu díky tvým inteligentním otázkám a mnoha dalším věcem a všemu, co je tam zmíněno. První věcí je snaha tvého manžela točit filmy o našich činnostech. Tento pokus velmi oceňuji a snaž se svému manželovi v této záležitosti co nejvíc pomáhat.“ (dŠP Krišnadéví, 21. srpna 1968)

 

70-09 „Pokud jde o film, je to skvělá příležitost, a pokud opravdu chtějí udělat něco báječného, mohu tam přijet a dohlížet na režii. Jestli je to důležitý film, myslím, že má osobní režie je nutná. Jestli ne, pak si myslím, že mi můžeš poslat souhrn scénáře, aby tam od začátku nebylo nic nevhodného. Pokud bude ten film správně natočen, bude velmi přínosný i z komerčního hlediska, a pokud mají zájem, můžeme jim dát stovky příběhů z Bhágavatamu, z nichž budou báječné filmy a současně budou lidé vzděláváni podle řádného náboženského a morálního standardu. Proto o to prosím velmi vážně usiluj a myslím, že ti Krišna poskytne veškerou inteligenci a možnosti.“ (dŠP Šjámasundarovi, 22. září 1970)

 

70-12 „Jednou, až se naskytne příležitost natáčet film, můžeš to udělat. Pokud dokážeš točit autorizované filmy, je to vítáno. Pak ti mohu pomoci s režií. Co se týče exportu filmů, není možný.“ (dŠP Najanábhirámovi, 1. prosince 1970)

 

71-01 „Tvůj nápad na distribuci filmů je také dobrý, tak to dobře dělej ve spolupráci s GBC. Jsem velmi znepokojen, zda zároveň s tím, kdy děláš všechny tyto vnější činnosti, udržuješ přísný program chrámových činností. Tyto pravidelné činnosti, jako účast na árati, džapa, studium literatury při přednášce, tě udrží připraveného pro účinné kázání na vnějším poli. Naše úroveň čistoty musí být zachována, jinak dojde ke ztrátě duchovní síly a následnému poklesnutí. Každý z vás by měl být naprosto přesvědčen o síle mantry Hare Krišna ochránit vás za všech okolností a neustále džapovat bez přestupků. Pak bude pokrok rychlý a postupně všechno uvidíte jasně, abyste mohli jednat pro potěšení Pána bez nejistoty. Když je oddaný tímto způsobem spontánně zapojen neustále ve službě Pánu a snaží se vyhýbat všem světským činnostem, ve skutečnosti zažívá chuť blaženosti ve vědomí Krišny.“ (dŠP Dámódarovi, 10. ledna 1971)

 

71-09 „Pokud jde o tvé filmové projekty, jednou úvahou je, aby tím netrpělo vedení washingtonského chrámu, ale naopak se skutečně zlepšovalo. Pokud tomu tak je a dokážeš nějak najít čas, pak nemám žádnou námitku, pokud se začneš věnovat tomuto točení filmů. Nepochybně by se tak mohlo udělat nějaké pozitivní kázání, ale máš na starosti to středisko, tak nezanedbávej svou povinnost.“ (dŠP Dámódarovi, 1. září 1971)

 

72-01 „Tvůj nápad natáčet na videokazety činnosti ve vědomí Krišny je velmi pěkný, a pokud jsi schopen zajistit vybavení, pak je to velmi dobrý návrh.“ (dŠP Ranadhírovi, 17. ledna 1972)

 

73-01 „Nemám tedy žádné námitky, pokud chceš zůstat v Indii nebo kdekoliv jinde, ale pro tvou práci si myslím, že je přesto lépe jet do Los Angeles. To je nejlepší místo na světě pro natáčení filmu. Harikéša Prabhu na něm pracoval také. Ukázal mi nějaký filmový scénář, který vypadá pěkně, tak pokud budete takto společně schopni udělat něco pro Krišnu, velmi mě to potěší. Vždy jsem chtěl, aby byl natočen film podle Bhagavad-gíty, nyní tuto mou touhu plníš. V každém případě to budeme dále probírat, až se znovu setkáme v Kolkatě za několik dní.“ (dŠP Dvidža Harimu, 5. ledna 1973)

 

73-03 „Velmi rád slyším, že tam byl ten film Hare Ráma poražen, to je Krišnova milost. Tento člověk je pro naše hnutí velmi špatný, ten film je pro nás velkou urážkou. Myslím, že šlo o úplatek od vlády, která toto hnutí nechce. Psi mohou štěkat, ale karavana jde dál.“ (dŠP Čjavanovi, 6. března 1973)

 

74-07 „Prosím přijmi má požehnání. Obdržel jsem tvůj nedatovaný dopis a také jsem viděl tu obrázkovou knihu. Měl bys vědět, že Krišna není hračka. Tyto věci by se rozhodně neměly dělat.* Pokud to uděláš, pak se Krišna stane pohádkou. Prosím, upusť od této záležitosti.“ )* O snaze nechat karmí natočit film o knize Krišna. (dŠP Čáruhásovi dásovi, 20. července 1974)

 

74-08 „Dostal jsem tvůj dopis z 26. července 1974 s přiloženými diapozitivy. Oceňuji tvůj zájem natočit film podle knihy Krišna, ale prozatím to není důležité. Proto si myslím, že bys mohl využít svůj talent lépe, pokud budeš pracovat s Jadubarou. Vím, že na Havaji dělá televizní pořady. Můžeš tam tedy jet a pomáhat mu. Příliš se o tato natáčení nezajímám, protože tím, že Krišnu prezentují tímto způsobem, dělají z toho něco jako fantazii. Lepší je nechat lidi číst mé knihy Krišna, které jsem napsal, aby mohli Krišnovi plně porozumět. Myslím, že to chápeš.“ (dŠP Čáruhásovi dásovi, 20. srpna 1974)

 

74-12 „Co se týče natáčení filmů, BBT již financoval ten film, takže vznikl, tak ať jej prodají a financují další filmy. BBT nemůže financovat neustále. Tak je nech prodávat, financovat a natáčet filmy.“ (dŠP Hansadútovi dásovi, 8. prosince 1974)

 

74-12 „Co se týče vašeho návrhu natočit film o životě a učení Šrí Čaitanji Maháprabhua, jsem ochoten pomoci s mými lidmi, ale nemohu poskytnout finanční pomoc. Jestli se dokážete dohodnout s nějakými studiovými režiséry, kameramany atd., moji lidé jsou připraveni vám s tím kdykoliv pomoci. Také rád poskytnu vedení. To vše je v Los Angeles možné, ale musíte všechny tyto věci zařídit. Dříve jsem vás poučil, abyste se obrátil na nějakou filmovou produkční společnost v Los Angeles, ale nevím, jestli jste to udělal. Mé slovo, které jsem vám dříve dal, tedy stále platí. Můžete to zařídit, ale myslím, že to bude stát obrovské částky finanční pomoci. Samozřejmě, naše služba je zdarma, ale pro ostatní věci musíte zajistit finance. Každopádně jsem vždy připraven výše uvedenými způsoby pomoci.“ (dŠP Šrí Móhanu Madžumdarovi, 17. prosince 1974)

 

74-12 „Včera večer jsem viděl váš film a byl velmi pěkný. S tímto filmem můžeme získat hodně peněz na program ISKCONské potravinové pomoci. Ani cent z těchto peněz by se neměl použít pro žádnou jinou věc. Vše by mělo jít do našeho fondu ISKCONské potravinové pomoci, nikam jinam. Jinak se určitě dostaneme do problémů, jako například Hansadúta v Německu.

Co se týče vašich budoucích filmů, nemyslím si, že BBT je může dál financovat. BBT je výhradně pro výstavbu chrámů a tisk knih. Moje představa je, že můžete použít původní kapitál, který vám BBT poskytl. Nemusíte jej vracet. Můžete tak či onak, obchodní taktikou zvětšit tento kapitál a znovu jej využít pro natočení dalšího filmu. Pak znovu použijte kapitál z toho filmu nebo použijte zisk z toho filmu k natočení dalšího filmu atd. Tímto způsobem můžete natočit mnoho filmů. Ale nemyslím si, že by to BBT měl financovat. Tyto filmy jsou velmi pěkné a mohou být efektivně používány pro naše kázání. Lidé se obvykle rádi dívají na jakýkoliv film. Ale když film nabízí něco podstatného, jako je naše filozofie vědomí Krišny, pak se stane skutečným požitkem. Proto by měly být naše filmy těmi nejoblíbenějšími filmy, které kdy byly natočeny. Snažte se o co nejširší distribuci tohoto a vašeho prvního filmu, a tak snadno získáte finance na točení dalších filmů.“ (dŠP Jadubarovi, 25. prosince 1974)

 

75-02 „Myslím, že v souvislosti s natáčením filmů bys měl kontaktovat Jadubaru dáse Adhikárího v chrámu v Los Angeles. Může ti pomoci a poradit ti, jak nejlépe pracovat tímto způsobem. Je v tomto oboru zkušený.“ (dŠP Jádaváčárjovi dásovi, 15. února 1975)

 

75-05 „Rád slyším, že vás přitahuje hnutí pro vědomí Krišny. Váš talent pro filmovou tvorbu může být velmi pěkně využit ve službě Krišnovi. Myslím, že v této souvislosti můžete kontaktovat Šrímána Jadubaru dáse Adhikárího... Je velmi zkušený v natáčení Krišny si vědomých filmů. Může vám dát nějaké dobré rady.“ (dŠP panu Cohenovi, 26. května 1975)

 

75-09 „Zde je Jadubarův film Hare Krišna People velmi oceňovaný. Povzbuď Jadubaru, aby natočil další filmy. Umí to pěkně.“ (dŠP Ráméšvarovi dásovi, 29. září 1975)

 

76-01 „Pokud jde o natáčení filmu, který pomáhá lidem stát se vědomými si Krišny. Jestliže ukážeme takové oddané činnosti, jako je uctívání Božstva, karmí si budou myslet, že je to nějaký sentiment, lidé uctívající sochu. Pokud nebudou naslouchat oddaným a pak prakticky dělat oddanou službu, jaký z toho bude prospěch? Co se týče tvého názoru, že ti, kdo viděli filmy o Hitlerovi, se s ním ztotožnili a následovali jej, s Hitlerem byl přesto konec, navzdory tak velké propagandě. Napoleon, Mussolini, Churchill – ti všichni dělali tolik propagandy – ale francouzská, italská, britská a německá říše jsou nyní ztraceny. Naší skutečnou propagandou je zpívání mahá-mantry Hare Krišna a nechť lidé zpívají a tančí s námi. Pokud tento film přiměje lidi ke zpěvu a tanci, je to v pořádku. Pokud napomůže naší věci, pak je vítán. Nejlepší bude, když tuto věc předložíš tvému členu GBC k diskusi na letošním setkání GBC v březnu.“ (dŠP Gjánagamjovi, 27. ledna 1976)

 

76-10 „Nyní cítí váhu tohoto hnutí. Dříve si mysleli, že tito lidé přijdou a odejdou, ale nyní vidí, že zůstáváme. Nyní jsme zažehli oheň. Bude pokračovat, nemůže být zastaven. Můžeš přivést velké, velké hasičské sbory, ale oheň se bude šířit. Již existují knihy o vymývání mozků. I když to navenek zastaví, vnitřně to bude pokračovat. Naše prvotřídní kampaň je distribuce knih. Jděte od domu k domu. Skutečný boj probíhá nyní. Krišna vám poskytne veškerou ochranu, tak zpívejte Hare Krišna a bojujte. Jeden filmový odborník vyjádřil názor, že v našem hnutí je velmi mnoho nápadů. Snažte se dostat naše nápady do filmů.“ (dŠP Tamálu Krišnovi, 30. října 1976)