Jednoho dne v Montrealu během odpoledních hodin pro hosty mě jedna oddaná z chrámu požádala o schůzku se Šrílou Prabhupádou. Souhlasila jsem a řekla jí, ať přijde později odpoledne, jelikož se setkával s hosty a oddanými až po svém odpoledním odpočinku. Tato dívka byla umělkyně, její jméno bylo Mádhaví Latá a přijela z New Yorku. Teď žila v chrámu v Montrealu a předpokládala jsem, že chce se Šrílou Prabhupádou diskutovat své malby, tak jako to dělala Jadurání a ostatní umělci. Nicméně její záměr byl jiný. Když přišla, začala Šrílovi Prabhupádovi vysvětlovat svůj problém a Šríla Prabhupáda měl potíže s porozuměním, a tak mě zavolal do pokoje. Pracovala jsem blízko v kuchyni a slyšela jsem jeho zavolání: „Góvind dásí!” Vždycky vyslovoval mé jméno se čtyřmi slabikami: Góvind dásí spíše než Góvinda dásí. Vstoupila jsem dovnitř, složila mu poklony a on mi řekl, ať přinesu prasádam. Pak mi dal pokyn, abych si sedla a poslouchala diskuzi. Mádhaví Latá vysvětlovala, že jako brahmačáriní v chrámu měla problém s tím být okolo ostatních dívek, protože se často převlékaly a při tom na sobě měly jenom spodničky a čólí. Pokusila se Šrílovi Prabhupádovi vysvětlit, že ji to velice rozrušuje a že potřebuje jinou životní situaci. Byla hodně znepokojená a nevěděla, co dělat. Šríla Prabhupáda měl problém s porozuměním jejímu problému. Povzbuzoval ji, aby zpívala Hare Krišna, četla jeho knihy a dělala svou skvělou uměleckou práci. Inspiroval ji a kázal jí a mluvil k ní o Krišnovi a o dočasné existenci v materiálním světě. Tiše jsem seděla a naslouchala poblíž konverzaci a vysledovala jsem, že jí dává ten největší pokyn, který byl použitelný v každém případě. Nicméně bylo jasné, že došlo k selhání v komunikaci. Nakonec dívka zdvořile uctila prasádam a odešla. Potom jsem si sedla před stůl Šríly Prabhupády a on se mě zeptal: „Jaký je její problém?” Snažila jsem se najít správná slova, najít způsob, jakým to vyjádřit, a nakonec jsem řekla: „Šrílo Prabhupádo, v této zemi jsou určité ženy, které jsou sexuálně přitahovány k jiným ženám a ne k mužům. Takže ona má problém s tím, žít s ostatními dívkami a nevěděla, co s tím má dělat.” Oči Šríly Prabhupády se zvětšily a řekl: „Ó,” najednou celou tu věc viděl. Potom velmi překvapeným tónem pravil: „V Indii je pár takových mužů z nižších tříd, ale ne ženy, nikdy ženy.” Jeho obličej byl plný překvapení. Řekla jsem: „Ano, Šrílo Prabhupádo, na Západě jsou takové i ženy.” Potom se opřel a zakroutil hlavou ze strany na stranu, indickým stylem, velmi pobavený a s téměř ohromeným pohledem. „Jen se podívej, tenhle sexuální život. Muži s muži, ženy s ženami. Sexuální život je otroctví. Je to všechno otroctví. Ale,” otevřel široce své oči, „sexuálnímu životu mezi mužem a ženou může být dáno požehnání manželstvím. To je ten rozdíl. Krišna říká v Gítě: ,Já jsem sexuálním životem v manželství.´ V manželství může být sex použitý k plození pěkných, Krišny si vědomých dětí, a ne takhle. Tohle je na hodně nízké úrovni.” Šrílo Prabhupádo, jasně jste rozřízl iluzi homosexuality, jednoduše a stručně. Nezáleželo na argumentech těch nebo těch. Viděl jste to jednoduše jako další formu otroctví, která nemůže být požehnána Bohem nebo očištěna uvnitř manželské instituce Boha. V současné době začala západní společnost agresivně propagovat homosexualitu, ale jejich propagace nemůže změnit pravdu. Je to jednoduše další forma otroctví v materiálním světě, nutící duši se rodit znovu a znovu v nekonečném utrpení. Na rozdíl od nás, Šrílo Prabhupádo, jste se nikdy nenechal ovlivnit něčími osobními zájmy či nezájmy, preferencemi nebo tužbami. Pronikl jste skrz naše iluze rychlým a jasným nožem znalosti a nevyvratitelné pravdy. Potom jste zašil naši ránu Vaší božskou láskou a pokynem: „Zpívejte Hare Krišna a buďte šťastní." Děkuji Vám. Váš názor, Šrílo Prabhupádo, je stejně platný i dnes a nezměněn časem, i když to bylo v roce 1968. Jednou jste komentoval, že všechny tyto různé moderní trendy společnosti nejsou nic nového, všechny jsou staré. Tyto věci se stávají pořád a pořád dokola a Krišna je všechny zná, mluvil o nich a zabývá se každou z nich v Gítě. Děkuji Vám, Šrílo Prabhupádo, že jste byl nade vším a byl jste schopný nás učit, takže můžeme také vidět věci z okna duchovní realizace. Děkuji Vám, Šrílo Prabhupádo.