1. Saṅkīrtanové hnutí by se mělo kázat bez omezení

 

Caitanya Mahāprabhu rozdával ovoce oddané služby bez ohledu na to, kdo o ně žádal a kdo ne, či kdo byl a kdo nebyl způsobilý ho přijmout.

Toto je podstata saṅkīrtanového hnutí Pána Caitanyi. Nehledí se na to, zda někdo je či není schopen naslouchat nebo se zapojit do tohoto saṅkīrtanového hnutí. Mělo by se tedy kázat bez rozlišování. Jediným záměrem kazatelů tohoto saṅkīrtanového hnutí musí být pokračovat v kázání bez omezení. To je způsob, jakým Śrī Caitanya Mahāprabhu zavedl na světě saṅkīrtanové hnutí. Cc. Ādi 9.29

 

2. Kazatelé se obracejí na každého nestranně

 

Tito vedānta-vādīové, bhakti-vedāntové šíří transcendentální poznání o oddané službě zcela nestranně. Nikdo pro ně není nepřítelem či přítelem; nikdo není vzdělaný či nevzdělaný. Nikdo nemá jejich zvláštní přízeň a nikoho nezavrhují. Bhakti-vedāntové vidí, jak lidé ztrácejí čas s falešnými smyslovými věcmi. Jejich starostí je pomoci nevědomým lidem, aby znovu obnovili ztracený vztah k Osobností Božství. Jejich přičiněním se i ta nejzapomenutější duše může probudit do duchovního života a po tomto zasvěcení od bhakti-vedāntů mohou všichni dělat pokroky na cestě k transcendentální realizaci. Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.24

 

3. Vědomí Kṛṣṇy by se mělo distribuovat všem, bez rozlišování

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou úctou požádal Advaitu Ācāryu: „Dávej vědomí Kṛṣṇy neboli oddanost Kṛṣṇovi i těm nejnižším z lidí (caṇḍālům).“

Toto je nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua všem Jeho oddaným. Kṛṣṇa-bhakti neboli oddanost Kṛṣṇovi je přístupná každému, dokonce i těm nejníže postaveným lidem, jako jsou caṇḍālové. Toto nařízení v učednické posloupnosti od Śrī Advaity a Nityānandy Prabhua je tedy třeba následovat a šířit vědomí Kṛṣṇy bez rozlišování po celém světě.

Existují různé druhy lidí, počínaje brāhmaṇou a konče tou nejnižší úrovní, zvanou caṇḍāla. Ať je člověk na jakékoliv úrovni, v tomto věku Kali potřebuje každý osvícení vědomím Kṛṣṇy. To je největší potřebou dneška. Strasti hmotné existence pociťují všichni. Dokonce i v americkém Senátu je pociťují natolik, že 30. duben 1974 byl vyhlášen Dnem modliteb. Každý tak pociťuje nepříjemnosti Kali-yugy způsobené tím, že lidská společnost holduje nedovolenému sexu, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Nyní nastal čas, aby členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy šířili kṛṣṇa-bhakti po celém světě a plnili tak pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán každému nařídil stát se guruem (Caitanya-caritāmṛta Madhya 7.128): āmara ājñāya guru hañā tāra' ei deśa. Všichni lidé v každém městě a vesnici by měli být seznámeni s pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Vědomí Kṛṣṇy by se mělo dostat ke každému bez rozdílu. Na celém světě pak zavládne mír a štěstí a každý bude oslavovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua, což je Jeho přání.

Slovo caṇḍāla ve skutečnosti označuje pojídače psů, který je považován za nejnižšího z lidí. I caṇḍālové mohou být díky požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua osvíceni vědomím Kṛṣṇy. Kṛṣṇa-bhakti není výsadním právem určité kasty. Toto velké požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua je tu pro každého. Každý by měl dostat příležitost ho přijmout a být šťastný. Cc. Madhya 15.41

 

4. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by se mělo šířit všude, všem, bez omezení

 

Při rozdávání lásky k Bohu Caitanya Mahāprabhu a Jeho společníci nebrali v úvahu, kdo je vhodný příjemce a kdo ne nebo které místo je vhodné a které ne. Nekladli si žádné podmínky. Členové Pañca-tattvy rozdávali lásku k Bohu, kdekoliv se naskytla příležitost.

Zde však nacházíme autorizovaný výrok, že při rozdávání lásky k Bohu bychom se neměli ohlížet na to, zda jsou jejími příjemci Evropané, Američané, hinduisté, muslimové a podobně. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by se mělo šířit všude. ... Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se Jeho jméno rozšířilo do každého města a vesnice na povrchu této planety. Cc. Ādi 7.23

 

5. Kṛṣṇa-kathā by se měla kázat bez omezení

 

Na světě nyní existují dvě důležité knihy, které obsahují kṛṣṇa-kathāBhagavad-gītā a Śrīmad-Bhāgavatam. ... Pán Caitanya kladl na srdce všem Svým žákům, aby kázali kṛṣṇa-kathā po celém světě bez rozdílu, protože transcendentální hodnota kṛṣṇa-kathā může každou živou bytost zbavit hmotného znečištění. Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.10

 

6. Vědomí Kṛṣṇy by se mělo distribuovat bezpodmínečně

 

„,Nyní ode Mne poslouchej o procesu oddané služby, který je vhodný pro každou zemi, každého člověka, každou dobu a za každých okolností.“

Učení bhāgavata-dharmy lze šířit za všech okolností, mezi všemi lidmi a ve všech zemích. ... Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že oddaná služba Pánu – učení bhāgavata-dharmy, které se nyní šíří jako hnutí Hare Kṛṣṇa, – se může šířit v každé zemi, každé osobě, v každých životních podmínkách a v jakékoliv situaci. Cc. Madhya 25.120