1. Všichni oddaní, zejména kazatelé, musí znát filozofii vědomí Kṛṣṇy

 

Požehnaní poslové Pána Viṣṇua, Viṣṇudūtové, pravili: Jste-li skutečně služebníky Yamarāje, musíte nám vysvětlit význam náboženských zásad a příznaky bezbožnosti.

Tato otázka, kterou Viṣṇudūtové položili Yamadūtům, je velice významná. Služebník musí znát pokyny svého pána. Služebníci Yamarāje prohlašovali, že vykonávají jeho nařízení, a proto je Viṣṇudūtové velice inteligentně požádali, aby popsali příznaky náboženství a bezbožnosti. ... Otázka Viṣṇudūtů byla velice příhodná. Ten, kdo někoho zastupuje, musí dobře vědět, jaké je poslání oné osoby. Oddaní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy si proto musí být plně vědomi poslání Kṛṣṇy a Pána Caitanyi; jinak budou považováni za hlupáky. Všichni oddaní — a zvláště kazatelé — musí znát filozofii vědomí Kṛṣṇy, aby se během kázání nedostávali do rozpaků a nebyli uráženi. Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.38

 

2. Základem kázání a misijní činnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmṛta a Bhakti-rasāmṛta-sindhu

 

V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme proto studium védské literatury omezili na Bhagavad-gītu, Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmṛtu a Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Tyto čtyři knihy pro kázání stačí. Stačí k pochopení filozofie a šíření misionářských činností po celém světě. Cc. Madhya 22.118

 

3. Kazatel by měl studovat a kázat Bhagavad-gītu

 

Pán Caitanya řekl všem Svým následovníkům, aby chodili všude a kázali poselství Pána Kṛṣṇy. Základem tohoto poselství je Bhagavad-gītā, a proto je povinností kazatele studovat Bhagavad-gītu tak, jak je chápána v učednické posloupnosti a vysvětlována velkými mudrci a učenými oddanými. Měl by hovořit k lidem v souladu se svými předchůdci — sādhuem, guruem a śāstrami. Tento jednoduchý postup je nejsnadnějším způsobem, jak oslavovat Pána. Śrīmad-Bhāgavatam 4.16.3