1. Ten, kdo dá peníze osobě vědomé si Kṛṣṇy, je zbaven reakcí za hříchy

 

Pokud takovým majetkem obdarujeme brāhmaṇy a vaiṣṇavy, kteří díky svému pokroku v duchovním životě mohou tyto věci zaměstnat ve službě Pánu, dárci to nepřímo pomůže, protože je tak zbaven hříšných reakcí. Kṛṣṇa slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi – „Zachráním tě před následky všech hříchů.“ Když naši oddaní prosí o milodary nebo vybírají příspěvky v podobě členských poplatků, jsou tyto peníze, které do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přicházejí, použity výlučně pro rozvíjení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Oddaní vědomí si Kṛṣṇy vybírají peníze od druhých pro službu Kṛṣṇovi a sami se spokojí s Kṛṣṇovým prasādam a čímkoliv, co jim Kṛṣṇa pro jejich živobytí pošle. Netouží po hmotném pohodlí. Vynakládají však velké úsilí na to, aby zaměstnali majetek prostitutek nebo osob, které jsou více méně jako prostitutky, ve službě Pánu, a tak je zbavili následků jejich hříchů. Cc. Antya 3.139

 

2. Dávat příspěvky autorizovaným osobám dárci poskytuje neomezený prospěch

 

Peníze darované vhodnému člověku zaručují bohatství v příštím životě. Tyto milodary se doporučuje dávat brāhmaṇům. Pokud jsou peníze darovány člověku, který nemá bráhmanské vlastnosti, vrátí se zpět v příštím životě ve stejném množství. Jsou-li darovány napůl vzdělanému brāhmaṇovi, pak se vrátí v dvojnásobném množství. Jsou-li darovány učenému a plně kvalifikovanému brāhmaṇovi, pak se vrátí stokrát nebo tisíckrát, a jsou-li darovány veda-pāragovi (tomu, kdo skutečně zná cestu Véd), vrátí se nekonečněkrát. Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.17

 

3. Dát příspěvek na hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zachrání dárce před peklem

 

Śrīla Prabhupāda: ... člověk půjde do pekla za to, že si přivlastní Kṛṣṇovy peníze. Tak či onak si od něho vezměte nějaké peníze a zapojte ho do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

Bob: A pak nemusí jít do pekla?

Śrīla Prabhupāda: Ano. Zachraň ho před peklem. Protože i cent utracený pro Kṛṣṇu nebude přehlédnut: „Ó, tento člověk daroval cent.“ To se nazývá ajñāta-sukṛti (zbožná činnost vykonaná nevědomky). Lidé jsou obvykle ve svém myšlení velmi chudí. Proto se mezi nimi pohybují svatí lidé, jen aby je trochu osvítili, aby jim dali možnost sloužit Kṛṣṇovi. To je povinnost svatého člověka. Ale pokud si někdo vezme peníze od ostatních a použije je pro svůj smyslový požitek, pak půjde do pekla. Pak je s ním konec. Je to podvodník, zločinec. Nemůžeš nikomu vzít peníze a použít je pro svůj smyslový požitek. Dokonalé otázky, dokonalé odpovědi