Originál audio k poslechu naleznete zde.

 

Prabhupāda: Māyā-sukhāya. Pro mihotavé štěstí si zajišťují nezměrné zázemí, například jako ke sportování, jak jsme zrovna viděli, tolik věcí okolo. Māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān [SB 7.9.43]. Pro nic za nic.  Žádný užitek, jen bláznovství, pro lehkomyslné sportování. Stejně tak   začínají hned po ránu pracovat, týká se to tolika lidí, ale neznají hodnotu uspořádání  maṅgala-ārati. Nic nevědí. [laughter]

Māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān. Zajišťují si velkolepá zázemí. Proč? Pro mihotavé štěstí, a nic víc. Vimūḍhā, darebáci. Prahlāda Maháráj říká: "O sebe se nestarám; Je mi jen úzko z těchto darebáků, kteří se zaměstnávají velkolepými projekty pro trochu dočasného štěstí." Śoce tato vimukha-cetasa, māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān [SB 7.9.43]. [japa]

 [odmlka] Řekněme, že postavíte v tomto otevřeném parku velmi pěkný chrám, lidé budou ráno přicházet a zúčastní se maṅgala-ārati, přijmou prasādam. To by bylo dobré pro tento i následující život.  A co to dělají?

Ātreya Ṛṣi: Jsou zkrátka ubozí, Prabhupādo.

Prabhupāda: Stanou se z nich kočky nebo psi nebo stromy. Jenže nevěří na život po smrti, takže si myslí: “Cokoliv máme teď, nechť uspokojí naše smysly." A univerzitní vzdělávání jim dává tyto možnosti, "Ano, vzdělej se a uspokoj své smysly od útlého..., od věku 12 let." A v posledním stadiu si... "Býval bych si přál, aby mě někdo zastřelil do hlavy."O čem to ta starší paní mluvila?“

Oddaný: Ach, ano. [směje se]

Pradyumna: Říkala, že pokud by ji nikdo jiný nezastřelil, udělala by to ona. Zastřelila by se sama.

Prabhupāda: Beznadějný život. Māyā-sukhāya. Protože prosť..., Promarnili čas pro mihotavé štěstí. V budoucnu je z toho nula. Śūnyavādī, nirviśeṣa-śūnyavādi. Śūnyavādī znamená ten, jehož nejvyšším cílem je nula. Pāścātya-deśa. Západní země. Nirviśeṣa-śūnyavādi. [japa]

Každý z vás by měl vzít toto hnutí velmi vážně a zachránit tak svou zemi. Svedení. Andhā yathāndhair upanīyamāna [SB 7.5.31]. [směje se] Slepý muž. [směje se] Tento Nixon je darebák číslo jedna, a je prezidentem. Jen se podívejte. Nemají žádnou jinou volbu. Všichni lidé jsou darebáci, a musí si za svého vůdce vybrat dalšího velkého darebáka.  [oddaní chantujít japa] [odmlka] ...z Māyāpuru?

Karandhara: Ano, ten co jsi psal, ohledně starého Book Trustu?

Prabhupāda: Ne, ne. Poslali jeden účet.

Karandhara: Ou, ano. Prohlížel jsem to.

Prabhupāda: Hm?

Karandhara: Revidoval jsem to. Ano.

Prabhupāda: Takže myslíš, že je to v pořádku?

Karandhara: Vypadá to, že ano.

Prabhupāda: Hm?

Karandhara: Všechno vypadá, že je v pořádku.

Prabhupāda:  V tom případě ano. Pokud by něco nesouhlasilo, měl bys je ihned žádat o vysvětlení.  Musejí ti alespoň vypsat nějaký šek.

Karandhara: Včera jsem Bhavánandovi posílal dopis, kde jsem vysvětlil, že to je poslední platba v hotovosti a že zbytek by přišel v knihách.

Prabhupāda: Knih si může vzít, kolik chce. Napsal jsi to?

Karandhara: Ano.

Prabhupāda: Stejně jako ostatní muži, platí dva tisíce rupií za své fungování. Musí pracovat. A pokud půjdou s těmito knihami za jakýmkoliv džentlmenem, vezme si je. Māyā-sukhāya udvahato vimūḍhān.

[odmlka]

Američené odvádějí tolik služby, rozdávají poznání. Všechno připravují a dělají to už nyní; zkrátka mělo by být vše distribuováno námi-sušené mléko, obilí. Lidé se budou cítit velmi zavázáni, "Ach, tito  Američané nám dávají tolik poznání a jídla."

Na příkladu uvidí, jak se stát vědomým si Kršny---pomocí našeho ārātrika, naším kīrtanem, dle našeho chování, charakteru. Nejenom v Indii---všude.

Ātreya Ṛṣi: Jaya.(sláva)

Prabhupāda: To je opravdová služba člověku. [pauza]

Ātreya Ṛṣi: Vláda platí miliony dolarů v boji s drogami. V každém městě jsou závislí na heroinu a  mnoha jiných drogách, jsou velmi pomatení, protože neexistuje způsob, jak to zastavit.

Prabhupāda: Toto je jediný způsob.

Ātreya Ṛṣi: Toto je jediný způsob, jenže oni nechtějí naslouchat. Nedávno jsem byl ve Washingtonu a mluvil s úředníky : naše společnost připravuje projekt pro vládu za 7 mil. dolarů, aby zjistili, co bude nejlepší podniknout.

Tak či onak stojí každý drogově závislý tisíce dolarů, a přesto není nic jisté. Zbaví je heroinu a nasadí na metadon nebo jinou chemickou drogu, to je jejich řešení. Utrácejí tisíce a tisíce dolarů a tyto osoby se po několika letech stejně vrací zpět k závislostem. Žádný úspěch. Náš program nestojí nic, a politikové stejně nechtějí naslouchat.

Prabhupāda: Ne. Jejich politika znamená nechat lidi v této situaci, „lumpové a hlupáci“, a pak jdou volit a užívají si politickou moc.To je jejich politika. Ve skutečnosti nechtějí vidět povznesený charakter svých krajanů. Nechtějí vidět vůbec. Když se lidé stanou... Přesně jako britská vláda svou dobou, chtěli dát vzdělání. Jejich vzdělání znamená A-B-C-D, polovina, průměrný, tak aby jejich vláda mohla fungovat. Potřebují úředníky, sluhy, tak akorát, ne příliš vzdělané. Jakmile byla vznesena otázka vyššího vzdělání, stavěli se na odpor. A ve skutečnosti se tak stalo, že jakmile se stali Indové vysoce vzdělanými a získali poznání o dějinách světa, vykopli je ven. Vidíte?

Tak tihle darebáci, Nixon a spol., chtějí lid udržovat v nevědomosti, tak aby dostali hlas a mohli si užívat. A když se lidé stanou inteligentními brāhmaṇy, pak dostane okamžitě kopačky. Jaká je jejich hodnota? Nemá žádnou hodnotu. Taková je politika. Nechtějí, aby lidé pěstovali poznání. To není jejich politika. Proto nesouhlasí. 

Oni ve skutečnosti vidí, že „Tito lidé od Haré Kršna mají tak pěkný charakter, chování a jsou si vědomi Boha. Pokud by takoví byli všichni, co by bylo s námi?“ Protože jakmile..., jakmile se lidé stanou vědomými si Kršny, přestanou spolupracovat s jatečním a alkoholovým průmyslem, skoncují s hazardem a nedovoleným sexem. Nebudou spolupracovat. Pak se celý plán civilizace zhroutí.

Ātreya Ṛṣi: Jejich největším průmyslem je válečný průmysl.

Prabhupāda: Ano.

Ātreya Ṛṣi: Válka, zabíjení.

Prabhupāda: Takže? Jak mohou [nerozpoznatelně]? Nevědí, nebo prostě nechtějí vidět lidi osvícené. Není to jejich politika. Ta je taková, že jen chtějí udělat nějakou show. Show znamená utratit další dojednanou sumu, provést výzkum. Jejich lidé, lidé z vlády, ti dostanou tyto peníze, to je všechno.

Ātreya Ṛṣi: Jaya.

Prabhupāda: A hotovo. Zveřejní nějaký darebácký výkaz. O to jim jde.

Ātreya Ṛṣi: Přesně. Přesně. 

Prabhupāda: Velice nebezpečné.

Ātreya Ṛṣi: Jsou to všechno zloději, Prabhupādo.

Prabhupāda: Ehm?

Ātreya Ṛṣi: Zloději, okrádají jeden druhého.

Prabhupāda: To je všechno. Nechtějí vidět lidi příliš osvícené. „Je to pošetilost být moudrý tam,  kde je nevědomost sladká." Alespoň vědět, jak se stát moudrým, tento pokyn je dán vám. Teď se snažte zachránit zemi, přemýšlet, jak to udělat.

Tito lidé nebudou. Musíte je vzdělat a budou vás volit jako senátory, prezidenty, pak bude vaše země pěkná. Přeně jako na Kurukṣetře, Kṛṣṇa rozdrtil všechny, Duryodhanu i s jeho kumpány, a dosadil místo nich Yudhiṣṭhira Mahārādže. To je Kršnova politika. Chtěl rozdrtit všechny tyto démony a dosadit za ně na trůn své vlastní muže.

Když Kali nemohl proniknout do každodenních záležitostí lidu, naplánoval zabití Paríkṣita Mahārādže. Tak ho jeden Kaliho brāhmaṇa proklel na smrt, prakticky bezdůvodně. Proto jsou brāhmaṇové tohoto věku odsouzeníhodní. Takzvaná kasta brāhmaṇů, jsou odsouzeníhodní. Nad tímto naříká otec chlapce, který proklel Parīkṣita Mahārādže. [japa] [odmlka] [konec].