Přestože Śrīla Prabhupāda uznal, že zavést varṇāśramu v moderní době je téměř nemožné, cituje své duchovní předchůdce a zadává hnutí pro vědomí Kṛṣṇy náročný úkol: oživit společenskou strukturu varṇāśrama-dharmy a zachránit lidskou společnost před pádem do pekelného života.

 

Je varṇāśrama v tomto věku možná?

 

Madhudviṣa: Prabhupādo, v tomto věku Kaliho, když neexistuje společenská struktura nebo varṇāśrama-dharma, jak lze zjistit, jak využíváme svou energii pro své předepsané povinnosti? Jak je možné určit své předepsané povinnosti, jak je zde Pán Kṛṣṇa popsal, aby Arjuna následoval své předepsané povinnosti.

Prabhupāda: Ano. Byl jsi před příchodem do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy ve varṇāśramě? Jak jsi přišel? Jak jsi přišel do tohoto postavení?

Madhudviṣa: Vlivem utrpení.

Prabhupāda: Ne, ne, ne. Přišel jsi následovat vědomí Kṛṣṇy. Byl jsi před příchodem do tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy ve varṇāśrama-dharmě? Ne. Tak v současné době neexistuje žádná možnost, aby lidé následovali zásady varṇāśrama-dharmy, ať zde nebo kdekoliv. Každý je varṇa-saṅkara. Kalau śūdra-sambhavaḥ. V tomto věku je každý śūdra. Nikdo není brāhmaṇa, nikdo není kṣatriya, nikdo není vaiśya. Śūdra. V tomto věku tedy nenajdeš nikoho následujícího varṇāśrama-dharmu.

Proto je toto všelék, zapojit všechny do vědomí Kṛṣṇy, pronášet Hare Kṛṣṇa. Přichází nad nejvyšší princip brāhmaṇství. Toto je největší dar lidstvu, že i když je, chci říci, v pokleslém stavu, nejvíce degradovaném postavení, může být povznesen do nejvyššího postavení pouhým pronášením (Hare Kṛṣṇa). Toto je jediný lék. Nyní nelze tento systém varṇāśrama znovu zavést. Není to možné. Ale pokud někdo přijme vědomí Kṛṣṇy, automaticky se okamžitě stává brāhmaṇou, a více než brāhmaṇou.

Vaiṣṇava je nad brāhmaṇou. Tak jako když zasvěcujeme, dáváme mantru Hare Kṛṣṇa, má být nade všemi kvalitami hmotné přírody. A poté, co praktikoval, dáme mu posvátnou šňůru. To je předpis v tomto věku. Jinak nemůžete vybrat, kdo je brāhmaṇa, kdo je śūdra, kdo je kṣatriya. Je to velmi obtížné.

—BG 3.18-30, přednáška Los Angeles 30. prosince 1968

 

Uctívání Viṣṇua je konečným cílem lidského života. Ti, kteří přijímají oprávnění ke smyslovému požitku v podobě manželského života, musí také přijmout povinnost uspokojovat Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua. Prvním stupínkem v této snaze je systém varṇāśrama-dharmy, instituce umožňující postupný pokrok v uctívání Viṣṇua. Pokud se ovšem člověk zapojí přímo do oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství, nemusí nutně procházet celým systémem varṇāśrama-dharmy. První synové Brahmy, Kumārové, se přímo věnovali oddané službě, a proto nebylo nutné, aby se řídili zásadami varṇāśrama-dharmy.—ŠB 3.13.11, význam

 

Již není možné oživit dokonalý systém, varṇāśramu. I když se jej snažíme oživit, není to možné. Je to velmi obtížné. Lidé jsou tak pokleslí. Mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyā hy upadrutāḥ (ŠB 1.1.10). Jsou tak rozrušení, manda-bhāgyāḥ, nešťastní, a upadrutāḥ, vždy neklidní ... Nebude žádný déšť a nedostatek potravin a vládní daně, daň z příjmu. Daň z příjmu je k oloupení ... To je Kali-yuga. Jak může být v této sužující situaci oživena mírumilovná varṇāśrama? Je to velmi obtížné. Je to téměř nemožné.—ŠB 3.25.14, přednáška Bombaj 14. listopadu 1974

 

Varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān, viṣṇur ārādhyate. Viṣṇur ārādhyate (Cc., Madhya 8.58), to je třeba, jak se stát vědomým si Kṛṣṇy či Viṣṇua a uctívat Ho. To začíná s touto varṇāśramou. Caitanya Mahāprabhu věděl, že toto je Kali-yuga; je velmi, velmi těžké zapojit lidi přísně do varṇāśrama-dharmy. Ve skutečnosti je to těžké. Kdo bude ... Pokud otevřete varṇāśramskou vysokou školu, nebude tam žádný student. Protože si budou myslet: „Co je to za nesmysl, varṇāśrama? Učme se technologii. Dostaneme dobrý plat. Budeme vydělávat peníze.“ Ano. Caitanya Mahāprabhu proto okamžitě řekl, eho bāhya, āge kaha āra. V tomto věku to není možné, varṇāśrama-dharma.—ŠB 6.1.24, přednáška Chicago 8. července 1975

 

Účel hnutí pro vědomí Kṛṣṇy: znovu zavést varṇāśramu

 

Překlad

Pán Rāmacandra se stal králem v Tretā-yuze, ale díky Jeho dobré vládě byl tento věk stejný jako Satya-yuga. Každý byl zbožný a dokonale šťastný.

Význam

Kali-yuga je nejhorší ze všech čtyř yug (Satya, Tretā, Dvāpara a Kaliho), ale uplatněním varṇāśrama-dharmy lze i v tomto věku Kaliho navodit atmosféru, jaká vládla v Satya-yuze. Hnutí Hare Kṛṣṇa neboli hnutí pro vědomí Kṛṣṇy sleduje tento cíl.—ŠB 9.10.51

 

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tedy zahrnuje tento systém rozdělení společnosti. Je to dokonalá společnost. Proto se snažíme představit systém varṇāśrama, i když je to v současné době velmi obtížné.—rozhovor s časopisem Trans-India, New York 17. července 1976

 

Lidská společnost ovšem uměle vytvořila takový druh civilizace, ve kterém živá bytost zapomíná na svůj vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Moderní společnost dokonce člověku umožňuje zapomenout na Pánovu milost, a proto jsou také moderní civilizovaní lidé neustále nešťastní a vždy jim něco schází. Nevědí, že konečným cílem života je obrátit se na Pána Viṣṇua a uspokojit Ho. Okouzlují je materialistické činnosti a pokládají současný materialistický způsob života za všechno na světě. Jejich vůdci je v tom samozřejmě stále povzbuzují a obyčejní lidé, neznalí zákonů Boha, následují své slepé vůdce na cestě do neštěstí. V zájmu nápravy této světové situace by měli být všichni lidé vychováváni ve vědomí Kṛṣṇy a jednat v souladu s varṇāśramským systémem. Stát by se měl také starat o to, aby lidé uspokojovali Nejvyšší Osobnost Božství — to je jeho prvořadá povinnost. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno za účelem přesvědčit veřejnost, aby přijala nejlepší metodu uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství a tak vyřešila všechny své problémy.

—ŠB 4.14.20, význam

 

Jelikož neexistuje zřízení, které by lidi učilo, jak se stát brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi či śūdry a brahmacārīmi, gṛhasthy, vānaprasthy a sannyāsīmi, tito démoni chtějí beztřídní společnost. To vede k chaotické situaci. Ve jménu sekulární vlády se nejvyšších vládních míst ujímají nekvalifikovaní lidé. Nikdo se neučí, jak jednat podle zásad varṇāśrama-dharmy, a proto lidé čím dál více degenerují a spějí ke zvířecímu životu. Skutečným životním cílem je osvobození, ale lidem je k jeho dosažení upírána příležitost, a tím jsou jejich lidské životy ničeny. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se však šíří po celém světě, aby znovu ustanovilo systém varṇāśrama-dharmy a tak zachránilo lidskou společnost od pádu do pekelného života.—ŠB 5.19.19, význam

 

Polobozi jsou v kvalitě dobra, ale někdy i osoba v tak vznešeném postavení, jako má král Indra, který je králem všech polobohů, poklesne kvůli hmotnému bohatství. To nyní vidíme v Americe. Celý americký národ se snaží dosáhnout většího hmotného bohatství, aniž by usiloval o výchovu ideálních lidských bytostí. Výsledkem je, že Američané nyní litují masové zločinnosti ve společnosti a diví se, jak se mohla Amerika natolik vymknout zákonům a stát se tak neovladatelnou. Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.31) říká: na te viduḥ svārtha gatiṁ hi viṣṇum — lidé, kteří nejsou osvícení, neznají smysl života, jímž je vrátit se domů, zpátky k Bohu. Individuálně i kolektivně se proto snaží užívat si takzvaného hmotného pohodlí a propadají vínu a ženám. Lidé, kteří z takové společnosti vzejdou, jsou horší než čtvrté třídy. Představují nežádoucí obyvatelstvo zvané varṇa-saṅkara, a jak praví Bhagavad-gītā, vzrůst varṇa-saṅkary vytváří pekelnou společnost. Taková je společnost, ve které se nyní Američané nacházejí.

Naštěstí však do Ameriky přišlo hnutí Hare Kṛṣṇa, jež vychovává ideální lidi prvotřídního charakteru, kteří se zcela vyhýbají jedení masa, nedovolenému sexu, požívání omamných látek a hazardování. Mnoho šťastlivých mladých lidí tomuto hnutí věnuje vážnou pozornost. Mají-li Američané skutečný zájem potlačit zvrhlý zločinný život svého národa, musí přijmout hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a snažit se zavést takový systém lidské společnosti, jaký doporučuje Bhagavad-gītā (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Musí svou společnost rozdělit na lidi první, druhé, třetí a čtvrté třídy. Jelikož nyní vychovávají pouze lidi nižší než čtvrté třídy, jak se mohou vyhnout nebezpečím zločinné společnosti? Před dávnou dobou litoval Pán Indra své neúcty vůči svému duchovnímu mistrovi, Bṛhaspatimu. Stejně tak by měli Američané litovat svého pomýleného rozvoje civilizace a přijmout radu od duchovního mistra, zástupce Kṛṣṇy. Učiní-li tak, budou šťastní a jejich národ se stane vzorem, který bude moci vést celý svět.—ŠB 6.7.12, význam

 

Tento védský plán, varṇāśrama, je velmi důležitý. Pokud je to možné, měl by být zaveden a velmi vážně přijat. To je jedna z náplní hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, obnovit instituci vareṇ a āśramů. Ne podle zrození, ale podle kvalifikace.

... Odtrženi od rodiny a majetku budou přijímat útočiště v horách nebo v lese, aby dosáhli úlevy. Taková bude situace. Útlak, tolik útlaku, přírodou, vládou. Proto pro úplnou šťastnou společnost je toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zásadní. Všechny inteligentní osoby by se měly připojit k tomuto hnutí a reformovat současný společenský, politický, náboženský (stav). Všechny obory činností by měly být reformovány. Pak budou lidé šťastní. Šťastní nejen v tomto životě, ale i v příštím životě.—večerní darśan, Washington, D.C., 8. července 1976

 

I když je hnutí pro vědomí Kṛṣṇy hnutím brāhmaṇů a vaiṣṇavů, snaží se opět nastolit Bohem inspirované zřízení varṇāśramy, neboť bez tohoto rozdělení společnosti nemůže nikde nastat mír ani blahobyt.—ŠB 7.11.18-20, význam

 

Jedním z cílů hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je ustanovit tuto daiva-varṇāśramu, ale nikoliv podporovat takzvanou varṇāśramu, v níž lidé nevyvíjejí žádné vědecky organizované úsilí.—ŠB 7.14.10, význam

 

Před dosažením standardu varṇāśrama-dharmy nepřichází lidská civilizace v úvahu. Proto se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy snaží zavést tento správný systém lidské civilizace, který je znám jako vědomí Kṛṣṇy, nebo daiva-varṇāśrama – božská kultura.

—Vědecké poznání duše 3: Objevení kořenů

 

Nechápejte to špatně, že se snažíme šířit hinduismus. Hinduismus je fiktivní výraz ... Toto slovo nenajdeme ve védské literatuře ... To je výtvor poslední doby. Ve skutečnosti my, následovníci védských zásad, náš systém je varṇāśrama-dharma, čtyři varṇy a čtyři āśramy. To je, to může být aplikovatelné. Ale varṇāśrama-dharma je aplikovatelná kdekoliv. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Výtvor Boha ... Stejně jako Slunce. Slunce je výtvor Boha. Slunce je vidět všude. Ne že něco (je) americké Slunce a něco indické Slunce. Ne. Slunce je stejné. Podobně cātur-varṇyaṁ, čtyři principy rozdělení, brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra, jsou všude. Není to monopol Indie.—Nektar oddanosti, přednáška Vṛndāvan 27. října 1972

 

Dnes je den příchodu hlādinī-śakti. Pokud tedy chcete potěšit Kṛṣṇu ... Protože naším cílem je potěšit Kṛṣṇu. Hari-toṣaṇam. Naše hnutí je hari-toṣaṇam. Saṁsiddhir hari-toṣaṇam (ŠB 1.2.13). Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā varṇāśrama-vibhāgaśaḥ. Varṇāśrama-vibhāgaśaḥ.—BG 18.5, přednáška Londýn 5. září 1973 (Rādhāṣṭamī)

 

Prabhupāda: Na jedné straně není žádný déšť; na jedné straně není rýže, zejména v Indii; a jedna strana, vysoké daně. Budou tedy všichni zmatení. Již jsou zmatení. Ve stavu zmatku bude velmi obtížné učinit je vědomými si Kṛṣṇy. Proto je třeba poskytovat předběžnou pomoc.

Viṣṇujana: Předběžnou.

Prabhupāda: Ano. Aby nebyli obětí chaosu a zmatku. Jak bude jinak fungovat mozek?

Viṣṇujana: Ano. Bez klidu mysli nemůže mít nikdo napjatou pozornost.

Prabhupāda: Ano, ano. Naším hlavním cílem je, jak jim dát vědomí Kṛṣṇy. Ale pokud jsou již v každém ohledu rozrušeni, jak to přijmou? Proto přijímáme tyto jedince, abychom jim pomohli dospět k vědomí Kṛṣṇy. A toto je metoda – varṇāśrama.

Viṣṇujana: ... To je ta nejpříznivější práce v tuto chvíli, toto nápravné opatření pro zastavení chaosu ve světě?

Prabhupāda: Ano.

Viṣṇujana: To je to nejpříznivější.

Prabhupāda: Nanejvýš příznivé. Protože když jsou lidé obětí chaosu, jak budou moci tuto velkou filozofii přijmout? Vyžaduje chladný mozek.

Viṣṇujana: ... Když poprvé jdeme otevřít chrám ve městě, získáme byt či prodejnu. Ale potom, když přichází více a více lidí, pak bychom měli získat půdu a krávy a všechno a ...

Prabhupāda: Ano, ano.

Viṣṇujana: ... a proměnit to ve společnost.

Hṛdayānanda: Ach, to je úžasné.

—ranní procházka, „Varṇāśramská vysoká škola“ Vṛndāvan 14. března 1974

 

Mým dalším plánem je obnovit védské rozdělení společnosti podle doporučení Bhagavad-gīty:

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ
viddhy akartāram avyayam

Bez tohoto rozdělení nemohou být lidské činnosti systematicky vykonávány v míru. Musíme mít velmi inteligentní třídu, která povede celou populaci díky svým brāhmaṇským vlastnostem. Musíme mít třídu lidí pro ochranu v nebezpečí a pro udržování míru a pořádku, kṣatriyi. Musíme mít třídu k produkci jídla a obilovin pro dostatečné nasycení zvířat i lidí bez rozlišování. Obzvláště krávy musí být touto třídou ochráněny. Nepodporujeme lidi, kteří jedí maso, avšak jsou-li k tomu tak zabedněně připoutaní, mohou jíst prasata a psy nebo kozy či ovce za určitých podmínek, ne vydržováním jatek. Pak bude lidská společnost velmi mírumilovná a každý bude zaměstnaný bez toho, aniž bychom tu měli nečinné mysli, které jsou jen ďáblovou dílnou. Pokud v Anglii a Americe, a také ve Francii a Německu dokáží porozumět této filozofii, nastane velká teistická revoluce, která porazí ateistickou filozofii marxismu. Současná komunistická filozofie musí být poražena obnovením principů cātur-varṇyaṁ.

—dopis Śyāmasundarovi, Bombaj 1. dubna 1974

 

Oddaný: Śrīlo Prabhupādo, včera jsme obdrželi zprávu, že jeden muž ze severu Nového Jižního Walesu je ochoten nám prodat farmu, velmi velkou farmu v jižním tropickém pásu. Bylo by to dobré místo pro zapojení chlapců jako ten Ind, indický chlapec, který přišel včera?

Prabhupāda: Ano. Náš další program je zorganizovat zemědělství. Nechť přijde kdokoliv. Dáme mu jídlo zdarma a zaměstnání: „Pojďte k nám.“ Ne, že „Chci pracovat jako úředník ve městě“. Vypěstujte si vlastní jídlo. Dám vám potřebné věci. Dám vám půdu. A práce na pět, šest hodin, a najíst se a pronášet Hare Kṛṣṇa.

Oddaný: Každý, kdo přijde na farmu, musí souhlasit, že bude dodržovat čtyři usměrňující zásady? Tihle lidé?

Prabhupāda: Ano. Jinak nepřijdete. Naší hlavní činností je učinit ho vědomým si Kṛṣṇy.—ranní procházka, Perth 15. května 1975

 

Prabhupāda: ... Nechceme odsuzovat, ale zdůrazňujeme: „Tímto způsobem se maří drahocenný čas našeho života.“ Oni říkají, že je to primitivní život, ale je to klidný život. Chceme klidný život a šetřit čas pro vědomí Kṛṣṇy. To není primitivní. To je inteligentní život.

Satsvarūpa: Abychom to doložili, měli bychom vzít v úvahu, že se musíme chovat jako kṣatriyové, nebo budeme jen kázat a snažit se získat další ...

Prabhupāda: Ne ... Kṣatriyové, již jsem vysvětlil, kdo je brāhmaṇa a kṣatriya podle guṇa-karma-vibhāgaśaḥ, jak pracuješ, jak se pro co hodíš. Pokud jsi kvalifikovaný stát se brāhmaṇou, staň se brāhmaṇou. Pokud jsi kvalifikovaný stát se kṣatriyou, staň se kṣatriyou. Pokud jsi kvalifikovaný stát se śūdrou, udělej to ...

Brahmānanda: Nakonec bychom tedy měli rozdělit naši společnost tímto způsobem? Naši členové ...

Prabhupāda: Ano, jen abychom lidem ukázali, jak ... Prvotřídní lidé, brāhmaṇa, druhá třída, kṣatriya, třetí třída, vaiśya, čtvrtá třída ...

Tak dělejte, organizujte. Mohu vám dát představu, ale nebudu žít příliš dlouho. Pokud ji dokážete vykonat, můžete změnit celý ... Zvlášť když dokážete změnit Ameriku, pak se změní celý svět. Pak se celý svět ... A je to povinnost, protože jsou drženi v temnotě a nevědomosti, pak je lidský život zmařen. Tito darebáci, protože nevědí, jak žít ... Andhā yathāndhair ... Jsou slepí a vedou ... Ostatní jsou slepí a oni vedou a všichni jdou do příkopu. Je to tedy povinnost. ... Caitanya vysvětlil, para-upakāra. Zachraňte je. Není-li možné zachránit všechny, co nejvíce je možné.

—rozhovor v pokoji s oddanými z New Orleans 1. srpna 1975

 

Projekt farmy je velmi pěkný. Kṛṣṇa dává. Kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam. (BG 18.44: „Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti náležející vaiśyům...“) Tento ekonomický problém je vyřešen. A brāhmaṇa, problém mozku vyřešen, a kṣatriya, problém ochrany vyřešen, a śūdra, problém práce vyřešen. Čtyři věci spojené dohromady, žít v míru a šťastně. Pronášet Hare Kṛṣṇa. Zaveďte tento projekt farmy.

—večerní darśan Māyāpur 15. února 1977

 

Nyní náš další program bude organizovat zemědělskou půdu, abychom dali příklad celému světu, jak lidé mohou být klidní, šťastní a bez jakýchkoliv starostí pouhým pronášením mahā-mantry Hare Kṛṣṇa a ctnostným životem s vědomím Kṛṣṇy. Především v Indii jsou lidé nábožensky naklonění. Rádi žijí na vesnici a také milují Pána Rāmu, Pána Kṛṣṇu. Tento idealismus jim proudí v krvi a žilách. Musíme zorganizovat jejich přirozený sklon a povznést je opět zpátky domů, zpátky k Bohu. Prosím přemýšlejte o těchto bodech velmi vážně, a jakmile se vrátím, začneme s tímto programem. Můj milovaný žák-sannyāsī Puṣṭa Kṛṣṇa Svāmī slíbil, že mi dá auto, a jakmile je získám, budu jezdit od vesnice k vesnici spolu s některými vybranými pomocníky a organizovat tento program zemědělského rozvoje vesnice.

—dopis Kārtikeyovi K. Mahādeviovi, Johannesburg 19. října 1975

 

Jeden z aspektů této mise, vědomí Kṛṣṇy, je zavést skutečnou varṇāśramu podle kvalifikace.

—přednáška k brāhmaṇskému zasvěcení, Nový Vrindávan 25. května 1969

 

Prezidenti musí být velmi opatrní při doporučování zasvěcení do gājatrī. Koneckonců kritizujeme falešné kastovní brāhmaṇy, jestli my sami jsme falešní brāhmaṇi, pak je naše postavení velmi špatné. Nyní, když se stále více a více snažíme zavést varṇāśramské rozdělení společnosti, bychom si neměli myslet, že se každý má stát brāhmaṇou. Například vy tam rozvíjíte farmu; tak ti, kteří pracují na farmě, nemusí být nutně brāhmaṇové, pokud nemají sklon k brāhmaṇským standardům. Tímto způsobem buďte opatrní s udělováním druhého zasvěcení.

—dopis Sudāmovi, Řím 26. května 1974

 

Satsvarūpa: V našem ISKCONu se osoba stane brāhmaṇou po roce. Není to příliš obtížné. Každý se stane brāhmaṇou.

Prabhupāda: To je kvůli pronášení mantry. To povznáší velmi snadno.

Hari-śauri: Kde tedy budeme zavádět systém varṇāśrama?

Prabhupāda: V naší společnosti, mezi našimi členy.

Hari-śauri: Ale pak, pokud jsou všichni povzneseni na brāhmaṇskou úroveň...

Prabhupāda: Ne všichni. Proč to nechápeš? Varṇāśrama, ne každý brāhmaṇou.

Hari-śauri: Ne, ale v naší společnosti je prakticky každý povznesen na tuto úroveň. Tak by se někdo mohl zeptat, co je ...

Prabhupāda: To je ... Všichni jsou povzneseni, ale poklesávají.

Hari-śauri: Pak bychom to měli udělat těžším získat ...

Prabhupāda: Ano.

Hari-śauri: ... brāhmaṇské zasvěcení. Po čtyřech nebo pěti letech.

Prabhupāda: Není nutné. Zůstaň jako kṣatriya. Budeš ...

Hari-śauri: Není třeba ani žádného brāhmaṇského zasvěcení, pak ...

Prabhupāda: Ne, ne.

Hari-śauri: ... pokud někdo není ...

Prabhupāda: Ne, brāhmaṇa tam musí být. Proč říkáš, zobecňuješ?

Hari-śauri: Pokud někdo není zvlášť ...

Prabhupāda: Ano.

Hari-śauri: ... nakloněn.

—rozhovor v pokoji, Systém varṇāśrama musí být zaveden, Māyāpur 14. února 1977