Kapitola šestá: Další důležité pokyny týkající se svatého jména


1. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a svaté jméno

2. Kvalifikace a diskvalifikace k porozumění svatému jménu a k Jeho zpívání

3. Nāma-dīkṣā, brāhmaṇské zasvěcení a svaté jméno

4. Porovnání důležitosti zpívání svatého jména a zasvěcení

6. Vzájemné propojení mezi zpíváním svatého jména a studiem písem

5. Porovnání důležitosti zpívání svatého jména a uctívání Božstev

7. I kdyby někdo nebyl schopen číst či studovat písma, může skrze zpívání svatého jména dosáhnout dokonalosti

8. Zpívání svatého jména je dosaženo díky oddané službě vykonávané v předchozích životech

9. Každý, kdo zpívá svaté jméno, je hoden úcty

10. Ten, kdo realizuje, že Pán a Jeho jméno jsou totožní je čistý oddaný a měl by být respektován

11. Velké duše zpívají svaté jméno

12. Naše neštěstí: Žádná přitažlivost ke svatému jménu

13. K účinnému kázání musíme zpívat svaté jméno

14. Zpívání svatého jména pokračuje i na osvobozené úrovni

15. Zpívání svatého jména je Kṛṣṇa-līlā

16. Další pokyny