68-11 "Co se týče Uddhavy, jsem rád, že si vezme Lílášuku. Ona je velice pěkné děvče. Schvaluji to. Mohou počkat a dokončit školu, jak si přeje její matka. Mohou se ale zasnoubit už teď." (dŠP Brahmánandovi, 20. listopadu 1968)

68-12 "Co se týče Rukminí, tak si myslím, že pokud touží  vdát se za Upéndru, je to dobrý nápad a schvaluji to. Pokud chce ještě chvíli počkat, je to v pořádku, ale v každém případě je třeba Upéndru informovat o jejích plánech. Je to dobré znamení, že Rukminí je ochotná svěřit toto rozhodnutí do mých rukou. Ale myslím, že v této zemi bude nejlepší, když se ona sama rozhodne, co se týče  plánů na sňatek. Takže ať už se vdá nyní, anebo v budoucnosti, bude mít má požehnání." (dŠP Jadurání, 21. prosince 1968)

68-12 "Co se týče sňatku s Nandakišórem, situace je prostě taková, že on se chce oženit, a já jsem požádal Purušóttamu, aby zjistil, jestli s tím návrhem souhlasíš. Ve svém dopíše píšeš, že si přeješ zůstat brahmačáriní ještě několik let, a tento nápad je v pořádku. V Indii jsou sňatky mezi chlapci a dívkami aranžovány rodiči, ale v této zemi to není možné. My tedy nikdy nežádáme naše studenty, aby se ženili, pokud to sami nechtějí." (dŠP Rukminí, 19. prosince 1968)

69-06 "Velice rád slyším o činnostech Šačísuty. On je velmi inteligentní a vážný oddaný, ale kvůli svým zvykům z minula je trochu nestálý. Já myslím, že pokud by se našla vhodná dívka, tak můžeš domluvit, aby se oženil, a on se pak ustálí. Má různé schopnosti a může našemu hnutí velmi pomoci, je však trochu neklidný, tak mu pomoz, aby zvážněl a našel si manželku mezi našimi dívkami vědomými si Krišny. Vyřiď mu prosím mé díky, jelikož se mu v Buffalu velice daří." (dŠP Rúpánugovi, 16. června 1969)

69-11 "Jsem rád, že jsi dostal dopis adresovaný do New Yorku. Vyjádřil jsem v něm můj názor na tvůj sňatek. Je to tedy velice pěkný program. Zkrátka se ožeň, a jak navrhuješ, že s Čitsukhánandou pojedeš do Argentiny otevřít tam pobočku, to naprosto schvaluji. Přijmi tedy nějakou dívku, která si tě vezme, ať už Sačí déví nebo nějakou jinou. V Indii to máme tak, že není otázka přijmutí nebo odmítnutí. Rodiče zařídí sňatek, a jakoukoliv dívku nebo chlapce vyberou pro jejich syna nebo dceru, oni to přijmou. Dokonce je tam někdy trochu spor, ale není to bráno příliš vážně. Tímto způsobem, když potom dospějí, jsou šťastní. Chci tento systém zavést v západních zemích alespoň mezi mými žáky. Jejich prvořadým zaměstnáním by mělo být vědomí Krišny. Ostatní vztahy jsou světské, a proto nejsou příliš důležité. Otevři tedy prosím pobočku v Argentině. Není to příliš těžké. Nedávno Vámana, který byl v Colombu, se nyní oženil a na moje doporučení se pokusil otevřít centrum v Saint Louis. Před několika dny jsem obdržel jeho raport a je to velmi povzbudivé." (dŠP Aniruddhovi, 26. listopadu 1969)

70-04 "Ohledně Krišnadásova sňatku s Heidi, to se nemůže uskutečnit. Z hygienického úhlu pohledu chlapec musí být alespoň o pět let starší než dívka. Pokud je chlapec slabší, potomstvo bude slabší pohlaví neboli ženy a muž se stane ještě slabším. Takže Krišnadás se nemůže ženit okamžitě, protože je příliš mladý, a může počkat dokonce až 5 let a stát se silným brahmačárím. Pokud je tam však vhodná dívka, ne víc než 15 nebo 16, nanejvýš však 17 let stará, může se s ní oženit. Myslím si, že by s manželstvím měl počkat. Mezitím najděte pro Heidi nějakého jiného chlapce. Ona by se měla vdát okamžitě. Jsem rád, že ona je dobrý překladatel. Nechť je požehnána překládáním naší literatury." (dŠP Hansadútovi 18. dubna 1970)

70-05 "Ohledně požadavků a doporučení pro výběr partnera pro sňatek, existuje védský systém. To se však tady nedá praktikovat. Mělo by se to dělat pod vedením opatrovníků a výběr by se měl uskutečnit na základě astrologické rovnováhy. To se tudíž v současné době nedá zavést. Jediný výběr je takový, že chlapec i dívka by měli být ve vědomí Krišny a chlapec by měl být starší než dívka alespoň o 2 až 5 roků." (dŠP Gurudásovi, 16. června 1970)

70-08 "Co se týče tvého sňatku, nemám námitek, ale jestliže přijímáš dívku pro manželství, měla by být mladší než ty, nebo přinejmenším by neměla být starší než ty." (dŠP Džaja Gópálovi, 25. srpna 1970)

70-09 "Ohledně manželky, kterou navrhuješ Džiténdriovi, jestliže žije v chrámu, jestliže je mladší než on a jestli si myslíš, že to manželství bude velmi dobré, tak si ho může vzít. Ona může následovat ve šlépějích svého manžela ve všech ohledech a později může být klidně zasvěcena." (dŠP Bhavánandovi, 9. září 1970)

70-11 "Ohledně manželství obecně platí, že muž by měl být starší než žena. Nemáme dobré zkušenosti s manželstvími, kde manželka je starší. Všechno je však třeba dělat s ohledem na místo, čas a okolnosti a ve vaší zemi nejsou taková manželství neobvyklá. Jestli si tedy myslíš, že se k sobě hodí, tak se můžou vzít." (dŠP Rúpánugovi, 4. listopadu 1970)

70-11 "Jsem velmi potěšen, že ses rozhodl stát se grihasthou v naší Společnosti. To je civilizovaný a čestný způsob lidského života. Po výcviku jako brahmačárí pod vedením duchovního mistra, švédský systém doporučuje přijmout ášram grihasthy pro ty, kteří stále touží vstoupit do manželského života. Takzvaná instituce manželství volné lásky ničí lidskou společnost, a je tedy naše povinnost znovu ustanovit správný proces lidského života tím, že budeme podporovat naše žáky, kteří se chtějí oženit, aby uzavírali dohodu duchovního manželství. Taková smlouva se uzavírá na základě kompatibilní služby Pánu, protože taková vzájemná spolupráce ve službě rozvíjení vědomí Krišny zmenšuje iluzi hmotné kompatibility či nekompatibility. V praxi vidíme, že páry našich hospodářů dávají příklad všem lidem, že dokonalost šťastného rodinného života není založena na uspokojování smyslů, ale na upřímné službě Pánu. Už jsem odpověděl Šrímánu Lóčanovi dásovi ohledně dívky Lisy, kterou jsi zmínil. V každém případě, ať už to zařídíš tak a nebo jiným způsobem, bude mi potěšením dát vám oběma požehnání pro vaše manželství. Snaž se jednoduše udržet svůj život, ať už v manželství nebo jinak, vždy na úrovni čisté oddané služby Krišnovi a buď šťastný při zpívání Hare Krišna." (dŠP Gaura-harimu, 20. listopadu 1970)

71-10 "Co se týče manželství, použij svůj úsudek, ale ujisti se, že se manželství nestane fraškou. Musí to být vážné. Co se týče věku, obecně platí, že dívka by neměla být starší než chlapec, ale ve zvláštním případě můžeš použít svůj úsudek. Někdy se to tak stane, že dívka je starší než chlapec. V Indii se v některých oblastech taky občas stává, že dívka je starší. Použij tedy svou schopnost rozlišovat a udělej, co je potřeba." (dŠP Karandharovi, 9. října 1971)

72-10 "Jestliže si Subalavilása chce vzít tu africkou dívku, má jediná otázka je, jestli si také ona chce vzít jeho. Také je třeba získat souhlas jejích rodičů a starších bratrů. Takové manželství může být dobrou propagací našeho hnutí v Africe, ale pokud by to mělo způsobit nějaký rozruch, bude to neštěstí, tak jako jsme to viděli s dívkami ze Sarny. Musíš tedy posoudit, jestli to spojení bude příznivé, tím, že to nezpůsobí rozruch v rodině té dívky nebo v místní komunitě." (dŠP Čjavanovi, 26. října 1972)

72-11 "V naší védské vědě o životě je přikázáno, aby společnost byla organizována takovým způsobem, že bude ochraňovat ženy, děti, staré lidi a krávy, protože oni jsou fakticky nevinní. Takže děti mají rodiče, starší osoby mají dospělé děti, aby je chránily, a žena musí mít manžela. A je doporučeno, že by se měli vzít v co nejmladším věku, protože potom žena zůstane vždy počestnou a oddanou svému manželovi. V takto raném věku, už od první noci, ona na něho nikdy nemůže zapomenout ani na chvíli, neboť je ještě dítě a není zkažená. Proto se z ní stane dokonalá počestná manželka. V těch dobách byla manželka tak oddaná manželovi, že dobrovolně zemřela v ohni jeho kremace, neschopná žít bez něho. Já sám jsem byl velmi mladý, když jsem se oženil, a ženě bylo teprve 11. V manželství, tak jak v něj věříme, nepřichází v úvahu rozchod a ani tvá dcera se nikdy nerozejde s tím chlapcem, to je jejich slib. Je to spíš tak, že když lidi trochu povyrostou, když mají trochu nezávislosti a svoje vlastní způsoby, jak dělají věci, tak když se ožení, to je to dobré, mají často problém se přizpůsobit stejně tak, jako je obtížnější ohnout bambus, když už je žlutý.  Takže já tě ujišťuji, že se nemáš čeho bát, když si tvoje dcera vzala takového hezkého chlapce." (dŠP Mr. Loymu, 7. listopadu 1972)

73-07 "Máš naprostou pravdu, když píšeš, že tě Krišna požehnal prvotřídním manželem. Ve védské společnosti nebylo možné, aby dívka zůstala nezávislá a nevdala se. Nezávislost pro ženu znamená, že bude jako prostitutka a bude muset zápasit, aby chytila nějakého muže, který by se o ni postaral. Takto musí takzvaně nezávislá žena velice tvrdě pracovat, aby se učinila přitažlivou tím, že používá umělou kosmetiku, minisukně a spoustu dalších věcí. Dříve to bylo tak, že dívka se vdala za vhodného chlapce ve velmi raném věku, řekněme v 6 letech. Ale přestože byla takto brzo vdaná, neodešla ihned do domu jejího manžela. Byla postupně trénovaná mnoha způsoby, jak vařit, uklízet a sloužit jejímu manželovi mnoha způsoby, až do věku puberty. Celou tu dobu tedy nikdo z nich neměl úzkost, protože dívka věděla: "Já mám manžela." A chlapec věděl: "Tato dívka je moje manželka." Proto když chlapec a dívka dospěli, nebyla žádná příležitost pro nedovolený sex. A psychologie je taková, že ten chlapec, kterého dívka přijme jako prvního, tomu úplně odevzdá svoje srdce. A tato přitažlivost na straně dívky pro jejího manžela bude stále silnější a silnější. A tak, když dívka dostane dobrého manžela - takového, který přijal pravého duchovního mistra a je upevněný ve službě jemu, automaticky manželka takového dobrého manžela získává veškerý prospěch z jeho duchovního pokroku. Máš tedy štěstí. Pokračuj tedy se současným postojem, služ svému manželovi stále tímto způsobem a tak tvůj život bude dokonalý. Společně jako manžel a manželka jděte zpátky domů, zpátky k Bohu. (dŠP Naiškarmí déví, 28. července 1973)

75-09 "Nikdy jsem neřekl, že už by neměly být žádné další svatby. Samozřejmě, že podle zákona se můžeš vdát. Jak proti tomu mohu mít námitky? Oni mě špatně pochopili. Pokud to není přímo mnou napsané, tak je tady spousta věcí, které ,Prabhupáda řekl´. Nemám nic proti manželství. Jen si myslím, že když to posvětím obětí a oni pak nezůstanou spolu, tak to není dobré. Když spolu ale zůstanou po dobu jednoho roku, potom může být oběť. Ovšem měnit manžela nebo manželku třikrát za měsíc, to není dobré. (dŠP Omkáře dásí, 2. září 1975)