67-08 "Už jsem ti říkal, že Gargamuni by se měl oženit. Měli by získat co nejdříve potvrzení o sňatku. Obřad v chrámu by se měl provést zpíváním Hare Krišna před ohněm, obětováním přečištěného másla se slovy "sváhá" a ženich a nevěsta by si měli vyměnit své girlandy před Božstvem Pána Krišny a slíbit, že se nikdy v životě nerozejdou. Měli by vědět, že tělesné vztahy mezi manželem a manželkou jsou druhotné; v první řadě by měli jeden druhému pomáhat v pokroku ve vědomí Krišny." (dŠP Brahmánandovi, 4. srpna 1967)

68-12 "Pokud provádíš svatební obřad výměnou za hezký koberec, takový nápad je v pořádku, a pokud chceš, pošlu ti instrukce." (dŠP Brahmánandovi, 19. prosince 1968)

70-01 "Co se týče svatby , Volcerů, mohou mít svatbu civilním obřadem bez prodlení. Oba dva, manžel i manželka, se s tebou mohou sdružovat a za několik dní, pokud je doporučíš pro zasvěcení, tak mi můžeš poslat jejich růžence a budou zasvěcení poštou. Pak můžeš provést běžný svatební obřad. To bude hezké. Nezasvěcené páry nemůžeme oddávat. Nevezmeme na sebe zodpovědnost obyčejného oddávajícího. My pomáháme oddaným v jejich pokroku ve vědomí Krišny. A pokud to takové činnosti vyžadují, tak je také oddáváme." (dŠP Džaja Gópálovi, 11. ledna 1970)

70-08 "Ohledně navrhovaného sňatku Manmóhiní a Šrídháma, ano, už jsem Šrídhámovi poslal souhlas se svatbou a svá požehnání. Subala má praktické zkušenosti, už prováděl dva svatební obřady a poslal mi xeroxovou kopii svého postupu, který jsem schválil. Přikládám zde jednu kopii a ty můžeš provést svatbu ve vašem chrámu. Všichni, nebo přinejmenším  chrámoví prezidenti, by měli být zkušení v provádění svatebních obřadů." (dŠP Satsvarúpovi, 11. dubna 1970)

71-08 "Ve védském obřadu příslušenství, které je potřebné pro vykonání obětí, zahrnuje 5 druhů prášků, 5 druhů listů, 5 druhů kravských produktů, 5 druhů zrní a 5 druhů drahokamů. To je tedy potřeba pro nabízení oběti pěti předmětů pěti druhů. Protože my nemůžeme zrovna moc pohodlně sehnat všechny tyto věci, spokojíme se s pěti druhy prášků.  Stejně tak podle védského systému, když někomu nabízíme jídlo, nabízíme pět různých chodů. Další význam védského systému je, že arbitráž se také skládá z pěti mužů. Takže tato "pětka" je zmíněna na mnoha místech. Tak jako v oddané službě. Nárada Muni také napsal 5 druhů literatury. Říká se jim Nárada-paňčarátra. Je to tedy tradiční védský systém. Je těžké zjistit, proč přesně byl tento systém pětic takto zaběhlý, ale učedníci Véd ho tradičně následují tak, jak je to jen možné." (dŠP Satsvarúpovi, 25. srpna 1971)

71-11"Co se týče Prajágy déví dásí, je to tak, žena potřebuje ochranu. Běžně k tomu ale přistupujeme tak, že jakákoliv svobodná žena s dětmi by měla přijmout bezpečí chrámu a být spokojená se svými dětmi. Je to tak bezpečnější pod ochranou Krišny. Manželství je jednoduše licence pro provozování sexu, takže my nejsme příliš nakloněni schvalování zbytečného uspokojování smyslů. Nicméně, v tomto případě, pokud si myslíš, že to spojení bude příznivé pro jejich pěkný pokrok ve vědomí Krišny, pak budu souhlasit s tvým úsudkem. Je tu pouze jedna věc, a to, že je třeba vypracovat formální smlouvu, která bude podepsána oběma partnery v každém manželství a která říká, že se nikdy nerozejdou a že manžel a manželka budou spolupracovat ve vědomí Krišny." (dŠP Šrídhámovi , 17. listopadu 1971)

71-11 "Co se týče svatby, nemám žádných námitek, aby ses oženil v civilním obřadu, ale pokud jde o svatbu ve vědomí Krišny, tak o tom nemůže být řeč, dokud ta dívka není zasvěcená." (dŠP Hiranjagarbhovi, 22. listopadu 1971)

73-03 "Ano, můžeš provádět svatby v chrámové místnosti, ale až poté, co legální manželství vydrželo přinejmenším půl roku až rok. Pak můžeme vidět, jestli jsou věrní a vážní." (dŠP Džajatírthovi, 15. března 1973)

74-12 "Co se týče tvého svatebního obřadu, to má být schváleno chrámovým prezidentem nebo GBC." (dŠP Vipini dásovi, 19. prosince 1974)

75-09  "Nikdy jsem neřekl, že už by neměly být žádné další svatby. Samozřejmě, že podle zákona se můžeš vdát. Jak proti tomu mohu mít námitky? Oni mě špatně pochopili. Pokud to není přímo mnou napsané, tak je tady spousta věcí, které ,Prabhupáda řekl´. Nemám nic proti manželství. Jen si myslím, že když to posvětím obětí a oni pak nezůstanou spolu, tak to není dobré. Když spolu ale zůstanou po dobu jednoho roku, potom může být oběť. Ovšem měnit manžela nebo manželku třikrát za měsíc, to není dobré." (dŠP Omkáře dásí, 2. září 1975)

76-10 "Ať má tento pár nejdříve legální svatbu. Potom je požehnané uspořádáním ohňové oběti. Není mě třeba zatěžovat s takovými záležitostmi. Konzultujte to prosím s místním GBC." (dŠP Harimu Vilásovi, 25. října 1976)