Povinnosti manžela

66-12 "Rád slyším, že jsi ženatý. Modlím se ke Krišnovi, abys nadále mohl žít šťastně jako hospodář bez myšlenek na rozchod se svou ženou. Podle védského poznání je dobrá manželka skvělý pomocník k hmotnému i duchovnímu blahobytu. Přestože se můžou vyskytnout určité nedostatky, měl by ses snažit je napravit, aniž bys přemýšlel západním způsobem. Já doufám, že tvou ženu zaujme tvoje zpívání, sankírtan a čtení Šrímad-Bhágavatamu. Jelikož se stala tvou celoživotní společnicí, je tvojí povinností klidným způsobem jí přimět k duchovnímu pokroku v životě." (dŠP Janisovi Dambergsovi, 10. prosince 1966)

67-08 "Jsem rád, že se máš v Bostonu dobře a že svoji energii zaměstnáváš ve výrobě Krišnova prasádam. Taky mě potěšilo, když jsem se dozvěděl, že Himavatí bude mít nakonec dítě. Je to velice úžasná věc a Krišna zajisté požehná vaši domácnost jeho přítomností, protože oba dva, ty i tvoje žena, jste Jeho upřímní společníci. Nejlepší přípravou na příchod dítěte je pro rodiče jednoduše zůstat dokonale vědomými si Krišny. A samozřejmě nejlepším prostředkem k tomu je zpívání svatého jména a naslouchání Bhagavad-gítě a Šrímad-Bhágavatamu. Velice oceňuji, že vás baví pomáhat při otevírání různých center, a za to vás chválím. Musíš však mít na paměti svou ženu a dítě; jako hospodář máš teď první povinnost hezky zaopatřit svou ženu a dítě. [TEXT CHYBÍ]

...aby se vzdal boje; spíše byl povzbuzen ve svém povolání, ale zároveň to měl dělat pro Krišnu. To je tajemství vědomí Krišny — ne že se máme všichni stát kazateli, ale že máme všichni zasvětit své životy nebo své vědomí (nezáleží v jaké kapacitě) Pánu Krišnovi. Pokud to může fungovat v chrámu, pak je to v pořádku. Ale rodinný život vyžaduje určitou míru soukromí a pohodlí, které tam nemusí vždy být. Záleží mi prostě na tom, abyste byli spokojení a šťastní a mohli tak vykonávat to nejdůležitější - vědomí Krišny, aniž byste byli rozrušení. Rúpánugovi a Dámódarovi se v tomto ohledu daří dobře a tobě přeji to stejné." (dŠP Hansadútovi, srpen 1967)

67-08 "Už jsem ti říkal, že Gargamuni by se měl oženit. Měli by získat co nejdříve potvrzení o sňatku. Obřad v chrámu by se měl provést zpíváním Hare Krišna před ohněm, obětováním přečištěného másla se slovy "sváhá" a ženich a nevěsta by si měli vyměnit své girlandy před Božstvem Pána Krišny a slíbit, že se nikdy v životě nerozejdou. Měli by vědět, že tělesné vztahy mezi manželem a manželkou jsou druhotné; v první řadě by měli jeden druhému pomáhat v pokroku ve vědomí Krišny." (dŠP Brahmánandovi, 4. srpna 1967)

67-10 "S potěšením zjišťuji, že tvůj služebnický postoj ohledně rozšiřování vědomí Krišny postupně narůstá. Vědomí Krišny je tak pěkné, že čím víc pro něj děláš, tím víc se stáváš nadšeným naplnit jeho význam. Tvoje manželka ti vždy pomáhá, tak proč bys ji měl zarmoutit něčím zbytečným a nepříjemným? Dokonce i když přijmeš vánaprasthu, tak není třeba omezovat sdružování se s vlastní manželkou. Pouze sannjásí nesmí mít žádné spojení s ženami, stejně jako brahmačárí. Dle mého názoru tvoje žena a ty pěkně vykonáváte moji misi. Snažte se prosím následovat moje pokyny a nikdy nebudete nešťastní." (dŠP Subalovi, 8. října 1967)

68-11 "Chápu, že Dínéšova současná práce je otravná a zatěžující, ale protože jsi nyní muž, který má rodinu, musíš mít stálý příjem. Pokud tedy nenajdeš lepší práci, tak jak se můžeš vzdát té současné? Krok dopředu děláme, když víme, že došlápneme na pevnou zem, a teprve když došlápneme jednou nohou, zvedneme tu druhou. Váš byznys s deskami a filmy jsi ještě nerozjel, a proto nemáte jistý příjem. Plán, který jste mi poslali, je velmi pěkný a zdá se být velmi praktický a solidní. Vy jste také velmi inteligentní. A váš nápad je také velmi chvályhodný. Chcete sloužit Krišnovi s celou svou energií a inteligencí a já vám tedy dávám veškerou podporu a schvaluji tento plán. Dokud však nemáte nějaký příjem, jak vám mohu doporučit, abyste se vzdali současné práce, zvláště pokud máte rodinu? Samozřejmě, že pokud zjistíte, že ta práce je opravdu příliš zatěžující, pak není jiná možnost než se jí vzdát a záviset na Krišnovi  a On zařídí vše potřebné." (dŠP Dínéšovi a Krišna déví, 19. listopadu 1968)

69-01 "Ohledně tvé otázky, jak se manžel stává duchovním mistrem své manželky, ten, kdo může dávat pokyny v duchovním životě, je přijímán jako duchovní mistr. Existují dva druhy duchovního mistra, zasvěcující mistr a mistr, který dává instrukce. Manžel tedy může pomáhat manželce tím, že dává instrukce." (dŠP Himavatí, 24. ledna 1969)

65-05 "Příznakem pokroku ve vědomí Krišny je, že se postupně cítíme odpoutáni od materialistického způsobu života. Přesto, že jsi mladý muž, máš hezkou mladou ženu a dítě a Krišnovou milostí je všechno, co se týče tvé rodiny,  v pořádku, cítíš se odpoutaný.  To je velmi pěkné. Pokud ale tvoje žena a dítě spolupracují ve vědomí Krišny, nijak to nepřekáží v tvém pokroku. Udržuj se tedy stále se svými rodinnými členy ve vědomí Krišny, vychovávej svoje děti v tomto standardu a zaměstnávej svoji energii ve službě Krišnovi. Potom, i když se nacházíš v rodinném životě, jsi stejně dobrý jako sannjásí." (dŠP Dajánandovi, 1. května 1969)

69-10 "Máš dobré nápady, jsi inteligentní a kvalifikovaný, ale musíš se naučit být více zodpovědný. Nebyl jsem příliš potěšen, když jsem posledně viděl tvoji ženu. Jsi ženatý; musíš být zodpovědný za udržování své manželky. Protože jsi kvalifikovaný, můžeš pracovat jako hudebník, ale musíš se o ni pěkně starat a pomáhat jí, aby pokročila ve vědomí Krišny." (dŠP Baradrádžovi, 21. října 1969)

69-11 "Velmi mě těší, že Káňčanabálá pěkně následuje regulativní principy, uctívá a pomáhá ti stát se ideálním vaišnavským hospodářem. Co se týče sannjásu, ano, musíš své ženě dát syna. A až vyroste a ty budeš mít 50 let, můžeš vzít sannjás. Dospělý chlapec se pak může postarat o tvou starou manželku. To je védský systém." (dŠP Madhusúdanovi, 23. listopadu 1969)

69-12 "S potěšením se dozvídám, že se Višákhá plně věnuje péči o Božstva. Předej jí prosím moje požehnání a chovej se k ní jako velmi laskavý manžel. Bude to velice pěkná dívka. Bude ti pomáhat jak materiálně, tak duchovně. Je to velmi pěkná dívka." (dŠP Kulašékharovi, 8. prosince 1969)

69-12 "Jsem rád, že se Dajánandovi tak dobře daří. Je to inteligentní a zodpovědný chlapec, a cokoliv společně děláte, k tomu máte moje svolení. Můžete to zaznamenat. Vždy však měj na paměti, že Nandarání je také velmi pěkná oddaná dívka a celá jejich rodina je na tom dobře. Měl bys tedy vždy dohlížet na to, aby se nějakým způsobem nedostali do nesnází. Jelikož je to rodinný muž, je třeba na něj brát zvláštní ohled. Brahmačárí může tolerovat jakékoliv nepohodlí, ale ženy a děti nemohou. Pro ně to bude těžké." (dŠP Gargamunimu, 15. prosince 1969)

71-08 "Teď by ses měl postarat o svoji manželku. O ženu je třeba se starat, zvláště v době těhotenství. V průběhu svatebního obřadu se slibuje, že manžel se bude starat o manželku po celý její život a manželka bude sloužit manželovi po celý jeho život. Když dítě vyroste, manžel může vzít sannjás. Samozřejmě Pán Čaitanja vzal  sannjás ve věku 24 let, ale to je zvláštní případ. Myslím, že to, co teď děláš, je víc než sannjás." (dŠP Karandharovi, 5. srpna 1971)

71-09 "Tvá povinnost je starat se o svou manželku. Můžeš tedy zůstat ve své práci, udržovat svoji manželku a rodinu a přispívat, kolik je možné, do hamburského chrámu. Nemůžeš být nezodpovědný ke své ženě a dítěti. To není povoleno. Pokud můžeš se svou ženou odjet do Mnichova a otevřít tam centrum, určitě nemám žádné námitky. To je něco jiného. Nemůžeš ale opustit svou ženu a odjet do Mnichova." (dŠP Sučandrovi, 19. Září 1971)

72-02 "Říkáš, že tvoje žena je emocionální sentimentalistka, a to ti způsobuje úzkost. Ty sis ji však vzal za manželku a podle našich védských standardů jsi zodpovědný za její duchovní pokrok. Musíš se tedy pokusit pomoci jí stát se velmi vážně vědomou si Krišny. To je tvá zodpovědnost. Pokud však po mnoha vážných pokusech a velké snaze stále nebudeš schopný jí pomoct, tak ji nech být. Člověk by se měl zajímat o své vlastní já, neměl by se zajímat o ostatní, pokud mu nadmíru brání v jeho službě. Ale ty sis ji vzal a rozchod nepřipadá v úvahu. Tu a tam můžete žít odděleně, ale aspoň se musíš hodně snažit pomoct jí zdokonalit její duchovní život." (dŠP Móhanánandovi, 27. února 1972)

72-04 "Pokud jde o tvoji ženu, dal jsi jí jednoho syna, a to stačí. Teď bude mít pořád co dělat, aby vychovala dítě a trénovala ho ve vědomí Krišny. A ty máš tedy volnost odevzdat se víc naplno šíření tohoto hnutí pro vědomí Krišny." (dŠP Čitsukhánandovi, 15. dubna 1972)

72-07 "Když jsi přijal manželku pro život grihasthy, proč ji zanedbáváš? Vaišnava takový není. Vaišnava znamená být velice zodpovědný, a pokud je hospodářem, musí být zodpovědný. Nemůžu dát sannjás žádnému oddanému, který neprokázal, že je zodpovědný ve všech ohledech. Lepší bude, když prokážeš, že jsi ideální hospodář, a zapomeneš na všechny ty nesmysly." (dŠP Mahátmovi, 16. července 1972)

72-07 "Ohledně tvé otázky, jaká je pozice žen v hnutí pro vědomí Krišny, nejsme zodpovědní za sňatky nebo manželství. Pokud se chceš vdát na vlastní nebezpečí, je to v pořádku. Můžete mít legální svatbu na úřadě a manžel musí přijmout plnou zodpovědnost za žití mimo chrám a vydělávání peněz pro udržování manželky a dětí. Pokud máš dítě, ale nejsi vdaná, tak stejně, mít dítě je to samé jako být vdaná, takže už žádná další svatba. Manželství není míněno pro smyslový požitek. Ne že máme svatbu dvakrát, třikrát za rok. Ne, pokud máš dítě, tak už není potřeba další manželství. Pokud ale nemůžeš zůstat ve vědomí Krišny, aniž bys měla manžela, tak v pořádku. Ale zodpovědnost za vaše udržování a další věci není na nás. Pokud se tedy chceš vdát, oba dva, ty i tvůj manžel, musíte udělat své vlastní aranžmány." (dŠP Novině, 19. července 1972)

72-09 "Sňatek mezi manželem a manželkou znamená, že manžel musí být navždy zodpovědný za manželčin blahobyt a ochranu za všech okolností. Neznamená to, že dokud se shodneme, pak jsem zodpovědný, ale jakmile nastanou neshody, okamžitě opustím scénu a budu takzvaně odříkavý. Jestli se tvému manželovi líbí přijmout zodpovědnost jako tvůj duchovní průvodce, a nebo se mu to nelíbí, na tom nezáleží. Musí to dělat. Je to jeho povinnost, protože si tě vzal za manželku. Proto za tebe musí přijmout plnou zodpovědnost po zbytek života. A ty musíš zase souhlasit, že mu budeš sloužit za všech okolností a pomáhat mu všemi způsoby, aby mohl dělat pokrok ve vědomí Krišny. Když bude dělat pokrok ve vědomí Krišny, manželka bude automaticky také dělat pokrok v manželových stopách. Pokud mu ale nepomáháš a nejsi poslušná k jeho prospěchu, pak se může znechutit a odejít pryč. Musí tam tedy být vzájemná zodpovědnost na obou stranách a nyní, když jste manželský pár, nepřichází v úvahu, že byste se rozešli. Musíte velice tvrdě usilovat o to, abyste Krišnovi sloužili společně v harmonii. Co je to za nesmyslné emoce, které způsobují tohle pobíhání sem a tam? Podstatná je vaše povinnost. Teď jste manželský pár a víte, co je vaše povinnost. Nejlepší tedy bude vykonávat vaši povinnost a vždycky myslet na Krišnu. Bez ohledu na nějaké dočasné trable musíme být upevnění ve svých povinnostech." (dŠP Sudéví dásí, 15. září 1972)

72-12 „Přijmi prosím má požehnání. Dovoluji si potvrdit přijetí tvého dopisu z 30. listopadu 1972. Jsem velmi šokován tím, že jsi opustil svou dobrou ženu na nějaký čas, abys vedl pohlavní život s jinou dívkou, také oddanou. A ta dívka je teď těhotná a nosí tvé dítě. To je pro mě nejvíc zneklidňující. Ale vím, že všichni velcí lídři se stávají obětí pohlavního života. Ať tedy ta dívka žije v New Yorku a ty se svojí ženou v Paříži. Co se dá dělat? Ty ji už ale nesmíš nikdy vidět ani s ní jakkoliv komunikovat. To by byl ten nejhorší příklad. Jestliže jsi lídr, jak můžeš dělat takové věci? Pokud si ji někdo vezme, může se vdát a být šťastná ve vědomí Krišny ‒ nechci, aby odešla kvůli hanbě. Ale ty už s ní nesmíš nic mít. Tak, jako to udělal [jiný oddaný] . On byl jako síto, plný děr, a pořád nacházel chyby jen na druhých: ‚Ó, podívejte na Jehlu, ona má díru.‘ Teď udělal jednu dívku těhotnou a přišlo se na to. Tak mě opustil, co by můj osobní služebník. To je běžná praxe: plný děr, a stejně obviňuje druhé: ‚Ó, on má díru!‘

Snažíme se povznést se na nejvyšší úroveň života jako kazatelé Krišnova poselství a nejdříve naše vlastní chování musí být bez kompromisu a pak můžeme poučovat ostatní. Dvě věci: Sám buď příkladný a pak uč druhé, aby byli příkladní. Pokud někdo sám nemá vysoký standard, nemůže posuzovat nebo kritizovat druhé. V Bibli je řečeno: 'Nesuďte, abyste nebyli souzeni.' Jak tedy můžeme ukázat, pokud nebudeme schopni soudit. To nebude možné. Pouze ti, kteří jsou mimo podezření, mohou soudit druhé. Člověk musí jednat tak, aby nikdy nevzbudil nedůvěru. Pak může soudit, pak může kázat. Ty však teď nemáš sílu poučovat. Pokud někdo sám nenásleduje, jak může poučovat druhé?  Je v pořádku, pokud toho lituješ. Máš svoji manželku, takže pokud tíhneš k sexu, měl bys být pořád se svou ženou. Lituješ toho, a proto ti Krišna odpustí. Už to ale nikdy nedělej. Neužívej si dobrého jídla, vždy zpívej šestnáct kol a modli se ke Krišnovi, aby ti odpustil tvůj velký přestupek. Jsi jeden ze starších oddaných, a pokud se budeš takto chovat, bude celá Společnost v nebezpečí. Svou povahou, posunky a oblékáním jsou ženy chtivé — mají k tomu sklony. Ve Šrímad- Bhágavatamu je řečeno, že když žena přijde, aby ti sloužila, musíš být velmi opatrný, zvláště pak sannjásí a brahmačárí." (dŠP [jméno vynecháno], 17. prosince 1972)

75-11 "Jako manžel své ženy bys měl dohlížet, aby byla pěkně trénovaná ve vědomí Krišny. Máš také dítě. Je tedy tvou zodpovědností dohlédnout na to, aby tvoje rodina znovu nemusela přijmout hmotné tělo v tomto světě zrození a smrti. To je zodpovědnost otce ve vědomí Krišny." (dŠP Bhurídžanovi, 9. listopadu 1975)

76-01 "Ptáš se, co bys měl dělat ohledně tvé manželky a dítěte. Co ti můžu poradit, když tvá žena nechce přijmout nepohodlí? Kázání znamená určité nepohodlí. Není důvod, proč byste museli být usazení na jednom místě. Skutečné vzdělávání dítěte nezačne dřív, než je mu pět let. Do té doby má dítě volnost. A potom může jít do gurukuly v Dallasu. To je védský systém." (dŠP Kírtirádžovi, 11. ledna 1976)